Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
batiar V 32 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2008)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb batiar Freqüència total:  32 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que no tots; alguns eren conversos. El mateix Jafuda Cresques en esser batiat prengué el nom de Jaume Ribes, com canviaren de llinatge Viladestes i
Los manaments 50) y. Basta per salvar-nos que siguem batiats, i creure en Jesucrist? R. No basta, essent menester
la liana més bella de la garriga és la Lonicera implexa (30), batiada pel poble amb una varietat de noms: mare-selva (molt sovint
la Pastinaca lucida (91), fet ben conegut pel poble que l'ha batiada herba pudenta, col del diable o figuera infernal. Això no obstant, la
dreta sempre monolítica, s'ha dividit en dues. De fet, la gent les ha batiades. Vostè mateix, m'acaba d'anomenar la dreta civilitzada i l'extrema
per dins el Mar Roig i tots amb el nigul i amb la mar foren com a batiats per seguir la Llei de Moisés i tots menjaren el meteix menjar
pesava com plom s'afronta que los vendria a demunt, si la gent arribava a batiar aquella casa amb so nom d'infern, y a ells dos amb so nom d'el dimoni
que duia fermada a la cuixa, sota els testicles. Caminava carranc i el batiaren el Cojo Balear. Durant el saqueig d'un llogaret va ser quan va conèixer
la relliscada de n'Andreu amb aquella forastera, que l'infant seria batiat amb el llinatge d'en Toni i ells, els qui ho sabien, ho oblidarien. Un
o el conjunt d'aspiracions i notes i temptatives que s'ha deixat batiar amb aquest nom, és l'únic que ha donat color i fesomia a la darrera fase
Martel va navegar per primera vegada dins les aigües del llac que ell va batiar amb el nom de llac Miramar, però que el poble mallorquí, en just
vida, y per l' altra. P. Basta per salvarnus, que sighiem batiats, creura, y esperar en Gesuchrist? R. No señor: es menester
a Rússia. Contaven les filles que quan el pare sentí que havien batiat l'ase amb el nom de Cadichon, va marcar un somrís, i no vingué
d'anys Madeleine a França, Maria a Menorca. La nineta fou batiada a Saint-Germain. Nicolau Guàrdia va esser el padrí, representat per
es sollerichs, per més que digan. No va tirá mala pedrada aquell qui los batiá ab so nom de andalussos mallorquins. Un de per allá, s' en venia
caperrot tan disforjo que se comare per cap manera del mon el volía dur á batiá, perque deya, que alló era ni mes ni menos un cap d'asse, y que en veure
es Rector ja era vey, hi veya poc, no se doná conte d'aquell disfrás y lo batiá. Acabada se cerimonia li estreiny en s'escolá de cap á la sacristía y
es qui l'enáren a veurer en el desêrt" cuánt éll predicáva penitência i batiava en el riu Jordá, ¿que enáren á veurer? cólca caña qui se dotblega a
no dupta de que sia vengut el Messias, no. Éll digué "jo no més batiy amb áigo; es qui vé després de mi, batiará amb áigo i l'Esperit sant. Ell
no. Éll digué "jo no més batiy amb áigo; es qui vé després de mi, batiará amb áigo i l'Esperit sant. Ell es més que jó, qui tànt de cás cóm feis de
no ets Cristo ni Elias ni es gran profeta?" Solamént ell ès es qui há de batiá segons l'Escriptura. Juán los contestá, jó solamént batiy amb aigo; peró
ès es qui há de batiá segons l'Escriptura. Juán los contestá, jó solamént batiy amb aigo; peró entre voltros estigué aquell que vóltros no conexeu i el
axó vá succeir e Betania, sa qui estava a s'altra part del riu Jordá, aon batiava Sant Juan. Estimávan mes cercá que trobá. Tothóm feia grán cás de Juan.
éll l'Esperit sant en forma de paloma, reposánt demunt éll: aquést es qui batia no amb áigo solament cóm jó; sino amb áigo y en l'Esperit sant. S'altre
cáp: i qui té menjá qui li sóbra, don-lo an es qui té fám. Se batiávan també es putblicáns, ó cobradòs de contribucions i deian, nóltros ¿que-m
autoridát:) Perque tot Israêl el conega (per el Messias) som vengút jó a batiár amb áigo. Hé vist l'Esperít (sant) qui devalláva del cêl en forma de
demunt Éll, el cuál personálmênt jó no-l conexia; més es qui me enviá a batiár amb aigo, m'havia dit, aquéll demunt qui deváll l'Esperít (sânt), Éll ès
m'havia dit, aquéll demunt qui deváll l'Esperít (sânt), Éll ès es qui batia amb l'Esperít sánt: Jó eu hé vist, i vos assegúr que Éll es Fill de Déu.
desitjava que 'l señor oncle capellá en fos padrí ó al manco que 'l batiás. Cada corrèu li escrivía cartes. Amb una li deya que tenía talent d'
Qins fidèus tan clars! Vosté que es pense, que jo som nada de vui, y batiada de ahí? Axò ja es més véi, que es pastar, y me mare m' hen feya vòu, vòu
encoberts, falsos creients en la religió en la qual havien estat batiats. Perquè Isabel, per altra banda, sempre l'obeí i el serví de grat i mai
de cirerer d'aquella peça familiar —el ventall de la padrina Ença, qui et batià amb el nom de Savina—, amb el ventet que creava damunt els sostenidors