DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
becar V 42 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb becar Freqüència total:  42 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

el doctorat. Josep Garriga i Buach, fill de Sant Pere Pescador, va ésser becat per la ciutat de Girona l'any 1777 per anar a Montpeller, on va
predicant, s' en va adonar de qu' en el banch de darrere la pòrta, estava becant un hòme, per cèrt el més rich del poblet, y encarantse cap a éll y
si les mànigues eren un xic curtes o si no portava punys. Els estudiants becats per l'Estat espanyol la ballàvem molt magra abans de la Junta d'Ampliació
i el guany magre, dins la taverna, on, darrera el sol de les vidrieres, becava la patrona, la senyora Marianna. També hi havia, a la sortida de la
qual Huertas ha treballat conjuntament amb Jaume Fabre, durant tres anys, becat per la Fundació "Jaume Bofill". L'obra és un estudi de la formació
"Dau al Set" o exposa al Saló d'Octubre. El Ponç de París, becat per l'Institut Francès (amb Tàpies, l'any 1949). Tots aquests
tarda sense excés, i al llarg sopar s'enutjava i ja becava al regrés. Feixes de mostra abundosa, casa blanca, llargs
l'incident del casino devien impedir-ho, havia de fer esforços per a no becar. D'un foradet del paviment, quasi als seus peus, ixqué una panderola;
La vetla de difunts s'allargava; les criades de casa Bellver ja becaven. I altres moltes dones —incloses no poques d'entre les "distingides"— i
-lo. Toquen les onse, les dotse i la una, i ell sense parèixer. Cançaa de becar en la caíra i d'aguaitar a la porta i d'anar a la Bodega i a câ Pistola i
corre, y que pas de llis; no sia cosa que lletgint, lletgint, comensêm à becá y mos hi adormiguêm à les totes. —Lletgiuló aximateix, hermoses
jo no ho vuy deixá axuxí. Ja veitx qu' en resá n' hi haurá molts que becarán. ¿No 'm direu voltros com es axô? Ara à tots vos mir més desxondits que
sa mudada nòva, qu' heu de vení à la vila amb so padrí. Els atlòts que ja becavan per demunt ses estormíes, feran un baday y un estirament de brassos y s'
sempre duia endarrerida, recolzà es cap damunt sa barseta, amb s'idea de becar una mica. De primeres només estava endormiscat, però li guanyà sa sòn i
la major part eczòtics, en un refinament d' ergull fantasiós. En Lau becava. Un fotimó, fastidiat de tanta cerimoniositat, va fer un badall qui li
a La Coupole, els cafetets obscurs on Jean Epstein becava: pasquins de films recents, encís de belles dames,
El vaig observar atentament uns instants, breus, perquè poc després becava amb la placidesa que atorga el somni complit.
sospitar que el canonge, teòricament exorcista episcopal, en realitat no becava, sinó que el Diable el sumia a posta en l'endormiscament per poder
ser d'una altra manera. Veus com t'hi assembles? * * Rab Moshé Shem Tov beca sorollosament, inquietament, solitàriament, suós al cuir de les butaques
Palau? Alguns, com l'home d'Aina Fuster i el germà del sastre Valleriola, bequen d'avorriment. Però ningú no es mou. Si el Virrei mos ha fet esperar
en què a la fi el deixarien sol, en el moment en què el pare Amengual bequés i es condormís fins a roncar. Ha mirat com és de fràgil la gerra de terra
fruites d'ogre, acastellades en un plantós munt. Vaig becar no sé quin temps damunt la taula amarada de blanc. El
nedares a la piscina, t'avorrires, i quan, amb barnús i cansament, becaves davant la tevé, sentires els frens del rover i les rialles
industrial que es respirava a Barcelona. De bell antuvi, la Junta becà Gaietà Faralt a Madrid per tal que conegués i es familiaritzés amb el
Campeny, Antoni Solà, Manuel Oliver, Antoni Cellés i Francesc Bover foren becats a Roma per tal d'ampliar coneixements. En el camp científic, hem de
Carbonell. Assistí a les classes que s'impartien al Col·legi de Cirurgia. Becat per la Junta de Comerç per anar a estudiar química a Madrid amb Proust,
on tingué com a professors Magí Bonet i Miquel Maisterra. Tot seguit fou becat per la Diputació de Barcelona per ampliar coneixements a París. Poc
d'essència llatina». A més, la Junta de Comerç, de Barcelona, becava artistes de Llotja, com els pintors literaris Espalter i Milà, dels
Sevilla, Vitòria-Gasteiz, o Berlín, entre d'altres. També ha estat becat per la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat de Castella-la
Dinàrem sense xerrar-nos. Jo estava de mala lluna i em renyà. Va mig becar tot l'horabaixa. I el vespre mumare em va dur els nins. He decidit
y práctico para aprender y perfeccionarse, d'editorial Tikal. Becat per la Fundació per al Progrés de l'Agricultura, localitza un text inèdit
era un jesuïta rellevant, i dels savis. De jove havia estudiat a París, becat pel rei Joan III, i a París —sobre els dinou anys—, havia conegut Ignasi
de la mort sobtada cardíaca ► La Societat Espanyola de Cardiologia beca un projecte del Centre de Genètica Cardiovascular de Girona per afinar en
| A.C. ■ La Societat Espanyola de Cardiologia ha becat un projecte del Centre de Genètica Cardiovascular —que forma part de
a París, ha passat molt poc de temps, és la tardor de 1937 i ha estat becat per l'Institut Francés, en principi sembla una estada curta. Però no ho
i del quadre immens de la Immaculada que havia penjat el pare. L'home que becava amb el diari a les mans estava assegut en aquell mateix balancí, però
(i primers enginyers de boscos): Agustín Pascual. Pascual hi havia sigut becat per la casa reial a l'Escola de Boscos i Economia Rural de Saxònia,
havia estat ell qui, de fet, havia llençat la proposta que l'escola d'art bequés els aprenents d'artista perquè poguessin completar la seva formació a
ja havia disposat que els seus cambrers l'assistissin i, havent estat becat per sa majestat imperial Maria Teresa, pensava posar el nou pensionat
menorquí era, de fer, un cas extraordinari, ja que no havia estat becat pels procediments ordinaris establerts recentment per l'Acadèmia de
Marón era qui en principi acollia els estudiants d'art que havien estat becats pel conducte habitual de concessió d'ajudes de l'Acadèmia. Però Calbó
programa Erasmus, part del programa d'educació Sòcrates. Aquest programa beca l'estudi universitari en un altre país membre durant un temps màxim d'un