DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
bonificació F 84 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb bonificació Freqüència total:  84 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

els segles XV i XVI, època d'inversió de capitals en la bonificació dels deltes i maresmes de la costa; la cinquena, durant el segle
municipis. També els seus capitals s'havien estabilitzat en l'empresa de bonificació de les terres de la costa de Ponent i de Llevant. Només uns quants
anys pagàvem un dòlar hora. A més d'això, actualment es paga una bonificació de beneficis. Resum, que en vint-i-cinc anys s'ha quadruplicat el salari.
—malgrat la immensa riquesa creada pels pagesos amb la incessant bonificació de la terra—, acèfala i neutra. Les indecisions I. La dualitat
beneficis de la petita indústria urbana vagin a parar a aquella poderosa bonificació de la terra. A la sola província de València, del 1900 al
Divisió i individualització de les quotes; Esforços estacionals; Bonificacions; Concursos de venda; Treball de conjunt; Camp de contacte; Conferències i
sap millor que no pas jo, per damunt de les quatre caixes trimestrals, la bonificació... —No m'interessa. —Però com és possible que... El cafeter, ara, se'l
pessetes. Quant hauré de desemborsar si la pago al comptat, amb bonificació d'un ©? 146. Havem comprat mercaderies per valor de
a 4 mesos, i és convingut que pagant-lo al comptat ens faran una bonificació d'un ©, sabrem quant haurem de pagar si el volem liquidar de
fundiària de costs elevadíssims; ens en ofereix un exemple la bonificació integral italiana que ha representat per a algunes zones despeses de més
a accedir a la vostra demanda. Apujarem, doncs, a un 2 % la bonificació anual del 1 % que us hem fet fins ara sobre la xifra dels
Mentrestant, mentre fèiem el nostre balanç de fi d'any, hem vist que la bonificació esmentada arriba per a l'any passat a la falaguera suma de lliures
18.000 has de vinya, de les que prop de 3.500 rebien la bonificació del rec. Quan la fil·loxera va irrompre el 1906, procedent del
prou amb no posar traves a la iniciativa privada i concedir determinades bonificacions; per exemple: assignant un carburant a més baix preu destinat a usos
convenir. Preus des de 3.800.000 Ptes.. Exempcions d'impostos i bonificació de contribucions pel fet de ser habitatges de protecció oficial. Amb la
treballa molt." "Sí, mare." Bernardo Ruiz ha entrat tercer, i amb la bonificació encara podria, "I guanya massa poc". Daniel mirà a terra, inquiet de
caracteritza la Contribució Territorial Urbana. IV. Exempcions. Bonificacions. Deduccions Fonts: Articles 258 a 264, tots dos
a 264, tots dos inclusius, del Text Refós. Les exempcions, bonificacions i reduccions són excepcions a la regla general. Mitjançant les excepcions
ser, al seu torn, permanents o temporals. Es pot dir el mateix de les bonificacions i reduccions. En general, les exempcions solen ser permanents, mentre que
En general, les exempcions solen ser permanents, mentre que les bonificacions i reduccions solen ser temporals. Les exempcions són normalment
temporals. Les exempcions són normalment subjectives i les reduccions i bonificacions són, en general, objectives. Les normes reguladores d'aquest impost
de l'estudi i coneixement de totes elles, siguin exempcions, reduccions o bonificacions. Les exempcions subjectives de caràcter permanent es troben recollides a
sinó que, a més, sanciona determinades reduccions a la base imposable i bonificacions a la quota tributària. És l'article 261, el que s'ocupa de
Per últim, els articles 261 i 262 recullen una sèrie de bonificacions en la quota tributària de les quals gaudiran determinats béns urbans de
béns urbans de manera temporal o permanent. Efectivament, gaudeixen d'una bonificació del cinquanta per cent de la Contribució, durant tres anys comptats des
urbana, quan se sufraguin íntegrament i anticipadament (aquestes bonificacions mencionades darrerament són incompatibles amb qualssevol altres beneficis
atorgats amb caràcter general); per últim, també gaudeixen d'aquesta bonificació temporal els béns de naturalesa urbana afectats a patronats de Cases
els béns de naturalesa urbana afectats a patronats de Cases Militars. Les bonificacions temporals de referència, reconegudes amb anterioritat a l'1 de
en sentència de quatre de febrer de 1982. Quant a les bonificacions permanents, s'estableix que gaudiran d'un noranta-cinc per cent de
permanents, s'estableix que gaudiran d'un noranta-cinc per cent de bonificació en la quota els aprofitaments de terrenys destinats a autopistes de
la legislació vigent amb anterioritat a l'u de gener de 1980. La bonificació és del cinquanta per cent en les finques situades als territoris de Ceuta
català, la llei preveu dos tipus d'actuacions: /a\) exempcions o bonificacions fiscals a actes relacionats amb el foment de la llengua catalana (art.
de menor circulació. b) Al consum de paper premsa espanyol (bonificació pel seu preu superior al d'importació). c) A la reconversió
del 50 % sobre els preus establerts per al públic. Aquesta bonificació serà del 75 % quant es tracti de veïns pobres considerant-se com
dictà una llei d'ordinació bancària per la qual establí l'u per cent de bonificació per damunt del tipus oficial d'interès en allò que es referia al
de declamació, solfeig, llengües catalana, internacional, etc., etc.. Bonificacions especials als socis en importants cases de comerç. * * *
mes podran retirar el rebut del mes d' octubre amb el qual obtindran les bonificacions corresponents. "Palestra" està organitzant la Secció de Minyons, on
pera no complicar el càlcol y perquè aquest excés ve compensat per la bonificació de la contracció per l'amplada y per l'allargament de la torsió dels fils
de l'urdit y de la trama que entren en una pessa, y no descuidant les bonificacions a fer per la part de mermes tant en la preparació com en el teixir y els
de corredors Mercancies Ports de carbó Ports de diferents materials Bonificacions Emmagatzematges, estacions, etc. Gastos diversos Porter, sereno, peons
saques 60 30 Venta de saques buides amoniach 316 Bonificació total superfosfat per excés de compra 330 57 Remanent de gastos
Cambis de moneda y de negociacións de lletres, Setmanals, Comissións, Bonificacións y Descomptes y altres d'análechs. Aquests comptes considerats per algú
que, ademés de totes les práctiques de la moderna agricultura, en la bonificació química atén les exigencies fisiológiques associades de lleguminoses y
d' aquest principi? R· En primer lloch, com ja solsament ab la bonificassió química aplicada á les lleguminoses s' evita tot esquilmament del
esmeradíssim en totes les operacións culturals principalment en la bonificació, les sembres se farán totes ben clares tenintse completament netes de
que els obrers acceptin el salari bàsic de quinze shilling diàris i una bonificació de tres shilling setmanals per lliura de plom, si el preu del mineral
lo arrendament deixarla corrent de portas y claus, no podent demanar bonificació alguna per rahó de obras que hagia fet en ella antes al contrari será de
consentiment de dit Noble Sor., ó de son Apoderat, no podent demanar bonificació alguna per rahó de obras que tal vegada hagia fet, antes al contrari será
sé á què si no trobo una combinació per suplir en els llibres el pico de bonificació y arrostrant las sevas malediccions demá que vingui la baixa. Si l'oncle
presti el servei s'obté l'aprofitament, categoria de carrers, exempció o bonificació de determinades taxes a petició de l'interessat quan demostri una renda i

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »