DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
cèdula F 484 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb cèdula Freqüència total:  484 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

la creixença ràpida, per no haver tingut mai prou temps de controlar les cèdules personals i per allò que passa en un món una mica materialitzat, en el
porta els mateixos noms de la seva mare. (Ell havia vist les nostres cèdules, no recordo perquè). Ara comprenc, ara comprenc certes paraules de vostè,
ser com pot no ser, vaig respondre rient. Si l'escric, ja et demanaré la cèdula i el retrat. (Pocs dies després d'haver estrenat jo /La dama
va dir el primer. Josep mostrà els seus, i jo, que m'havia quedat sense cèdula el dia que em van robar a Marsella, vaig fer valer el document
Els anys 1782, 1785 i 1788, Carles III expedia Reials Cèdules per les quals deia que /he venido en declarar a los referidos
ni així. Sempre hi ha raons per a fugir d'aquest compromís. La Reial Cèdula de 23 de juny de 1768 que manava predicar en castellà
tabacaler, cobrador de contribucions, contractista d'acarreus, de les cèdules, dels apremios, inspector del timbre, inspector de tot; havia
algú an el ample portal sel miren de cap a peus, com si li demanessin la cèdula, i ni es dignen girar la cara. Saben que si un els trepitgés, trepitjaria
que un estranger suspicaç creu necessaris en una excursió de guerra (cèdula, llicència de caça, certificat consular, etcètera); però li mancaven les
minuciós. Cal dir qui sou, d'on veniu, què us proposeu, i exhibir la cèdula, el certificat de bona conducta i el bitllet de la comunió quaresmal.
felicitat. Podem, doncs, completar la seva filiació posant en la cèdula, allà on cal especificar l'estament i condició social, home feliç.
¿Voleu res més despersonalitzador que l'ús quotidià del cognom de la cèdula personal? Quan la muller, parlant amb les conegudes i referint-se al
vocables sinó en l'ús que d'ells es faci. Hi ha renecs que són mots sense cèdula, com si diguessim pseudo-mots, que no tenen de racional més que la
—Que ningú no em digui Vilaret, sinó Tarruella! —exclamà. I mostrà una cèdula estesa a tal nom. Joan Antoni estigué tres dies sense parlar-li.
uns exemplars de /La Falç\, unes quartilles escrites, la cèdula i papers del negoci. El baixaren a un calabós, on hi havia tres
així que t'has girat d'esquena... Què hi farem, Climent! A cada u la seva cèdula i el tarannà que li van despatxar en trencar el plor... Quan era a casa,
fixades pel rei Carles III per a tot el Principat, en la Reial Cèdula del 15 de gener del 1.769. L'any 1.770, en
de la institució, bo i atacant les llibertats que donà S. M. en la Reial Cèdula del 15 de gener del 1.769, les ordenances de la qual
inacabable de devoció popular. Quant a la publicació oficial: edictes, cèdules, bàndols, etc., era tan abundosa que en certa ocasió fa exclamar a Rafel
/u\ en la síl·laba que va darrera la de la vocal tònica: èmul, cèdula, crèdul, Alèdua, dècuple, pèrdua, Èlcua, perpetu, ©; ©; Llècua.
altres penyores que estaven en poder dels prohoms fusters i que en cèdula de 14 de desembre del 1656 s'hagueren de comprometre a
del 1782 donà dues Ordres, que foren confirmades per una Reial Cèdula de 27 del mateix abril, totes elles conduents a què els
als dos anys escassos es féu extensiva a la resta del Regne per una Reial Cèdula signada a Aranjuez el primer de maig del 1785, que a Catalunya
d'octubre següent per pregó reial als llocs acostumats. Aquesta Reial Cèdula, per tal de no perjudicar al Gremi d'escultors, arquitectes i
idioma fou el predominant a la cancelleria, i hi foren escrites les cèdules del Tresor reial fins a l'any 1480. A Sicília, governada per una
murtrera. ari. Ex.: mostra, mostrari; relíquia, reliquiari; cèdula, cedulari; glossa, glossari; dicció (mot), diccionari; vocable,
fi, entre elles dues de quinze porcs cada una, al preu de dos rals cada cèdula o rodolí. A més del porc, es donaven quinze lliures per a les despeses de
consistien en joiells d'or i pedres i objectes obrats en plata, i cada cèdula o número costava un ral, que després s'apujà a dos rals. La Casa de
va decidir el rigorós compliment, a llargs anys de distància, de la Reial Cédula dictada el 3 d'abril del 1787 per Carles III,
lletra que el mateix Jaume II trameté a l'infant Joan Manuel hi posà una cèdula, o nota secreta, que diu així: © © © © © Com es veu, el nostre
Çapila, per tal de sol·licitar un privilegi amb aquell fi. Alfons, per cèdula expedida a Gaeta en 1438, concedí autorització al magistrat
una participació d'un 40 per 100 sobre l'impost de les cèdules personals. L'arbitri sobre els productes de la terra serà extensiu fins
i per més senyes en la placeta de la Palla, a on seguix pagant la cèdula de veí la poca contribució del seu encerolat i únic ofici de sabater en
sastre, bon senyor i ademés cantor d'església, encara que no ho duia la cédula... ¿veritat, Sidorete? —va interrompre la sogra adreçant-se la mantellina
donar-li aparences de soterrani. Tanmateix, a través d'aquella minúscula cèdula impresa, encastada en les planes d'un volum de catàleg; a través
tema que bé se'l mereix i que ara, com cada any pels temps de treure les cèdules personals, té la seva actualitat. Tothom es queixa de les hores que cal
aquí com van aquestes coses a Anglaterra; no, ben entès, per a treure la cèdula, que no existeix, sinó per al pagament de l'impost sobre els ingressos.
la indicació de la quantitat a pagar, i, per correu, encara, rebríeu la cèdula, després d'haver tramès la quantitat per gir... Ai las! rectifico. Us
de Correus: fer cua. Perdríeu gairebé tant de temps com per a recollir la cèdula pels procediments actuals. Tot s'enllaça; i els procediments més
el "Titella" en una funció de putxinel·lis. En Rovira, actor dels de "cèdula", se les entendría amb /el Comendador\. I jo, despres del
i un municipal que venien a cobrar, per via d'obligament, l'impost de les cèdules personals. S'ho féu repetir. —Diga'ls que no en sabem res nosaltres,
manera o altra. Una clarícia d'enteniment li donà fiances. Ell tenia cèdula. Recordà que figurava en el full declaratori de Pau Garcia com a
sobres aqueixes trampes dels contribuents! Era pitjor exhibir-los aquella cèdula. Abans podien creure en negligències o en oblits més o menys punibles;
duros i alguns cèntims en una petita capsa de noguera. El valor de les cèdules era triplicat. Compte just. Sobrarien els cèntims. Mancaven catorze dies
amb breus falconades de traïdor, primer atiant-li l'agent executiu de les cèdules personals, després posant en perill la santedat de la discreta i dolça
altra part, el 28 de febrer del 1789, es dictà la Reial Cèdula concedint la llibertat de comerç dels homes negres per a dedicar-los als
per demostrar que tenia tots els papers al corrent. Es va treure la cèdula i l'anava ensenyant a tots els espectadors, que se la miraven amb
(permeteu l'expressió) d'aquest segle? —Senyora... (vaig ensenyar-li la cèdula i el carnet sindical) la meva condició d'europeu modern està degudament
diner, com són els bitllets de banc, els xecs, les lletres de canvi, les cèdules hipotecàries, etc.. El crèdit pren dues formes capitals: crèdit de
demés de satisfer totes les atencions municipals, ha pagat les cèdules dels veïns i ha portat aigua a la població empleant-hi unes

  Pàgina 1 (de 10) 50 següents »