DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
calafatar V 71 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb calafatar Freqüència total:  71 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

tot es menester: palangrons, nanses... Veieja una mica; però ès fort, calafatat de fresc, no fa una trista gota d'aiga... El repintarem cada any... a
i desvariar, gloriejar-se i gloriar-se, calafatejar i calafatar, freturejar i freturar, forfollejar i forfollar,
Ja muntat el buc, que encara era blanc, calia fer-lo negre o calafatar-lo amb quitrà, pega i estopes, per tal de fer-lo impermeable i
Un cop estrets els cèrcols s'afilen les voreres de les dogues i es calafata el barril i seguidament es fan les testes mitjançant l'aixa i s'hi
El Jove. Això sí que ho dius bé, perquè ja abans la vaig calafatar moltes vegades. La Vella. Camina! Jo entro darrera teu [(entren
que s'escolava per les escletxes del finestró. Va pensar que hauria de calafatar totes les juntures, si un dia aconseguia atreure na Flora Espineta fins
sempre que pogués fugir dels seus festejadors. Blau calafatà el finestró, va posar un forrellat a la porta, les escletxes de la qual
de material orgànic. La cistelleria al Pròxim Orient sovint està calafatada amb betum, material molt abundant en zones riques en petroli com és el
que vaig gaudir a Balaguer. Els calafats. Són els operaris que calafaten amb el calafat, tros de barra de ferro afuada en un dels caps i amb
d'una nau era la del calafat. Tots els fusters de ribera sabien calafatar i feien ocasionalment aquesta feina, sobretot en tallers petits. L'espai
al de fuster de ribera, donava l'estanqueïtat a l'embarcació. Per calafatar, de primer es ficava estopa als coments, per reblir les escletxes
es volen de fusta. Abans, els mestres d'aixa construïen, reparaven i calafataven vaixells de treball, pesquers o de cabotatge; avui quasi no en fan, i es
Pel que fa a la figura del calafat, és qui té per ofici calafatar barques, és a dir, ficar estopa i pega dins les juntures de les
i marco una quilla i una medissada i faig una barca i la calafato. Abans, en les drassanes grans hi havia mestres d'aixa i calafats que es
part del treball o una altra, és a dir, el mestre d'aixa podia ajudar a calafatar o el calafat ajudar a serrar taules, depenent de les necessitats
servei de manteniment que s'ha de saber fer, de manera que s'ha de saber calafatar, canviar una taula, conèixer la construcció naval, com també és important
que es trobaven a les portes de la jubilació, i tres oficials que podien calafatar i canviar peces del folre, però més joves i amb menys experiència que els
es dedicaven a filar l'estopa de cànem que s'havia d'utilitzar per calafatar, ara són qui s'encarreguen de portar al dia la comptabilitat de la
dia gairebé una quimera. «El meu noi està aprenent a plastificar i a calafatar. Té 20 anys i està en rodatge. Vol seguir l'ofici i agafar més
En una fase més avançada del procés constructiu, quan és necessari calafatar el casc, els mestres d'aixa i calafats consultats utilitzen, a més de les
eines i els materials complementaris adients. Pel que fa als ferros de calafatar, generalment se'ls fan ells mateixos o es busca un ferrer que hi
damunt, no hi ha lloc. [...] La coberta es pot fer normal, amb taula i calafatada o amb tauler folrada de teca, d'iroco; també es pot fer la soleta
Feliu, l'Escala) Quan una barca està acabada, llavors és el moment de calafatar, tenint present que l'únic que ja està calafatat són els escalemots.
llavors és el moment de calafatar, tenint present que l'únic que ja està calafatat són els escalemots. Abans de calafatar s'ha de polir, perquè els cantons
present que l'únic que ja està calafatat són els escalemots. Abans de calafatar s'ha de polir, perquè els cantons són plans i surten, i ha de quedar tot
no es manifesta i permet crear peces ben encolades. 3.4. Procés de calafatar un bastiment Fins ara ens hem cenyit a la figura del mestre d'aixa, a
una tasca bàsica en el manteniment d'embarcacions de fusta. La feina de calafatar consisteix a omplir d'estopa i, posteriorment de brea, les juntures que
un mall de calafat permetran treure l'estopa vella, quan s'ha de calafatar un bastiment que ja ha anat a mar, i posar-n'hi després de nova. Cal tenir
després de nova. Cal tenir present que en un bastiment nou només es calafaten, durant el procés de construcció, els escalemots. La resta es calafata un
calafaten, durant el procés de construcció, els escalemots. La resta es calafata un cop el bastiment està enllestit. Calafatar és posar pega o estopa, a
els escalemots. La resta es calafata un cop el bastiment està enllestit. Calafatar és posar pega o estopa, a vegades lli o cotó, que serveix per tapar els
preparació per ser utilitzat en la indústria de corderia. El procés de calafatar ha canviat força des de l'època dels grans pailebots (fins als anys
també les taules. A principis del segle xx, quan es calafataven grans barques de fusta, els junts portaven cinc fils d'estopa i es
grans barques de fusta, els junts portaven cinc fils d'estopa i es calafatava més sovint. Les taules tenien 7 o 8 cm de gruix i feien entrar l'estopa
abans de polir i després de desbastar les taules del casc, s'ha de calafatar, perquè quan es calafata és inevitable que les taules del bastiment es
de desbastar les taules del casc, s'ha de calafatar, perquè quan es calafata és inevitable que les taules del bastiment es moguin, entrin o surtin i
les taules del folre) són molt tancats, s'ha d'obrir amb el ferro de calafatar i, quan s'obre amb el ferro, les fustes s'aixafen i fan una rebava que
fan una rebava que s'ha de treure. De sempre s'ha tingut clar que s'ha de calafatar amb la fusta neta, sense cap mena d'emprimació, perquè la pintura entra
utilitzat per pintar la quilla i la roda. Cal tenir present que quan es calafata un bastiment es repassen totes les juntures fins al fons, i que no només
(Josep Muriscot, Palamós) Quan un bastiment ja ha navegat, també s'ha de calafatar periòdicament, ja que l'estopa es deteriora amb el pas del temps pel
«Fins als anys setanta, un operari d'una drassana en ple funcionament calafatava en 10 hores de treball fins a 35 m lineals amb tres línies d'estopa.»
resultava massa car i només s'ha aplicat en moments puntuals. «Sempre calafatava amb estopa però últimament vaig fer anar fil de cotó perquè ho havia vist
(Josep Muriscot, Palamós) Tradicionalment, un cop l'embarcació estava calafatada amb estopa, es cobria el casc normalment amb brea per aconseguir
i que van molt bé.» (Sebastià Millàs, Roses) Avui dia, quan es calafaten embarcacions se segueixen els mètodes tradicionals, tot i que s'han
un fang net negre.» (Pere Carré, Sant Feliu de Guíxols) «Nosaltres calafatem amb estopa tradicional, però cada vegada menys, perquè moltes barques es
pintar a sobre.» (Josep Morató, Sant Feliu de Guíxols) La feina de calafatar ha estat de sempre considerada un treball molt dur, sobretot, quan es
cansat per la posició que s'ha d'adoptar, entre assegut i agenollat. «Calafatar un barco és una feina molt dolenta, sobretot, en la coberta, amb una
, per a les quals, en trobar-se tot l'any a l'aigua, el millor és calafatar cada cinc anys. D'altra banda, respecte als bastiments d'oci, que
a l'aigua només a l'estiu, una part dels informants creu que s'han de calafatar cada set o vuit anys, mentre que, per a d'altres, no cal patir fins al cap
trobem en la diagnosi de l'estat del bastiment, ja que sovint no s'ha de calafatar tot; abans s'ha de veure com estan els junts i si tenen entrades d'aigua.

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »