DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
calfar V 97 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb calfar Freqüència total:  97 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

martells, claus, manchar, detindre una pòta, ferrar á fòc ó en chelat, calfar fèrros á la fragua si es menester... Serap· ¡Pròu ni hiá! Te se
tret aquell molí encantat. —Has vist que és una cosa bona? Puix no et calfes més el cap. Acostat a taula i menja. Com que varen convidar als amics i
qui té prop; és mestre... en fer l'afaenat; necessita tres foguers per a calfar pelletes, i... perolets mai ne furta prou. Les ralles les fa prou...
El rossí poteja airós, ablaürat per les puntades de les llenques. El sol calfa de valent, la boira s'ha tornat calitxa. L'alegria ha vingut a l'era; la
ella, o la sinyô Rosa, segons tots, és una dona que s'ha passat la vida calfant al foc les estenalles per a fer-se risos i altres monades en lo monyo;
apretar-li les costures... i allí ja afluixaria a conter. Així és que, calfant-se poc el cap, en un bufit tallava les peces a resultes de prova i retoc,
carrers i carrerons del raval, excusant-se ab la demanda de llavors, per calfar-se la llengua ponderant la compra "de fa poca". El sastre demanava
ja retirades, també s'aprofiten, puix no és cosa de que cap veí se calfe el cap dret, en tant importantíssim problema. Fa de secretari un jovenet
per abillar al seu Pastoret, a la seua Rebeca o al seu Dimoni! ¡Quin calfar-se la testa per que lo seu fillet desempenye bé el paper d'Angel-titot, o
aquélles y a pegar bufits y a modo d' estornuts; el sòl començá a calfar y el de la Sarabanda cantá rich, rich, rich, y els távens com a
está penjat, els anuncia el naiximent del Mesíes; allá en atre punt es calfa vell pastor davant del fòc, mentres la pastora bolca un monyicòt. En el
de cuant en cuant punjar unes a atres en el pit, i la que es riu, para. Calfa mans (Ivèrn) Posats a la redona, o si son dos assòles front a front,
bandurria o citra i guitarró, puix el dels ferrets no te per qué calfarse 'l cap en templarlos, ja ho va fer el manyá al forjarlos; aquélls baix
de esperar per aquèsta casa? I la tía Catalina? Entre a la saleta i es calfará, que fa gelor—. A aquèsta pesa l' introduí l' amo de casa, en la que havia
foc, alrededor de la qu' es sentaren, i menejant aquéll el brasiu digué: —Calfes, tío Miquèl, que açò es mitja vida, calfes...—, i al mateix temps
el brasiu digué: —Calfes, tío Miquèl, que açò es mitja vida, calfes...—, i al mateix temps es fregava les mans, que alternativament obèrtes
molt pesat, no sé com vosté s' ha atrevit a ferlo... Alguna precisió, eh! Calfes, calfes, que açò es mitja vida—. L' ama de casa no apareixia, el
, no sé com vosté s' ha atrevit a ferlo... Alguna precisió, eh! Calfes, calfes, que açò es mitja vida—. L' ama de casa no apareixia, el temps
estava mòrta; no més de cuant en cuant repetia el de Valencia: —Calfes, calfes, que açò es mitja vida—. La nit alvansava i no es vea
estava mòrta; no més de cuant en cuant repetia el de Valencia: —Calfes, calfes, que açò es mitja vida—. La nit alvansava i no es vea senyal de
: —Chito, a callar tot lo mon—. I una vegada el fòc encés afiggé: —Cálfense, que açò es vida sansera. Ahón han parat?... Un xocolater de la
", "tots els homes són mortals", "un cos tendeix a dilatar-se quan es calfa". Pertany a la naturalesa d'aquestes proposicions que llur veritat no
etc.. L'home civilitzat té també necessitat d'estatge, de vestit, de calfar-se, de llavar-se, de curar-se, d'instruir-se i també de
Jeroni Mercurial a Suïssa, i mossén Burette, a França, encara que es calfaren prou la testa tractant d'esbrinar els textos del Marcial, no es pot dir,
i que no es pot usar, sots pena de tenir un greu contratemps, si no s'ha calfat ja el jugador amb altres jugades més lleugeres. El perill d'un ús poc
cerimònies, i els continus canvis, són deguts al fet que la pilota es calfa mentre dura el joc i perd vivesa, i perquè el jugador unes vegades pot
el joc es deté, els jugadors trauen de la butxaca les pilotes "de calfar-se" i faran com qui s'entreté, quan la realitat és que estan molt atents
saben el que adés he dit: si no hi ha diners pel mig, si la partida no es calfa, no val res. Alguns podran dir que si açò, que si allò, que si la
l'estona a les tardes d'hivern. Els maridets que ajudaven a calfar els llits i mantenien la tebior dels peus a l'hora de cosir. Els
i el futur gendre: Tomàs està enlluernat amb la idea de l'hotel, li ha calfat el cap de mala manera. Però ara que has vingut tu, ja veuen que
i acabe posant-li-les jo bé), i m'agrada com pren les meues mans per calfar-me-les en l'hivern, quan fa tant de fred, i oir-li dir...
enfortir-me; sàpies que quan es té dolor de cames, per créixer, no es pot calfar u el cap...; ho diu ma tia: "res d'escriure, res de maldecaps, res
en aquestes immenses fogueres de la civilització on han anat a calfar-se totes les indústries del món". Corre una tradició que diu, que quan
la lletuguera, la panadera, la tarongera, la verdulera, totes anaven calfant-se el cos amb aquell herbatge, encara que de quan en quan no es sentira
de viatge a viatge, sempre hi havia feina per a ell. Unes vegades era calfar el forn per a el que es necessitava práctica i gràcia, altres ajudava a
el roc no sé si és d'algú o de ningú. Fem algunes adaptacions que ens fan calfar-nos més el cap que alguns temes propis, que després resulta que tots
sigle. Els palaus Reals estaven plens d'esta classe de vividors que 's calfaven el cap formant cábales, estudiant les nativitats dels reys i les
aquells que porten olives i cogombrets dins... Prou! Cavileu vosaltres, calfeu-vos la closca i no vullgau que us ho donen tot resolt. I així com així,
¿Acás parlaria masa clar, ó diria alguna claritat de clarinet? Hiá qui se calfa el cap en asó; pero el Móle se chela els peus. Per átra part, sent
s' está caent desde que s' alsá, se sosté d' esta manera? Per que yo em calfe la testeróla; cabile com un loco y no puc alcansar cóm siga posible asó,
ó Felipines, ó per allá ó per así, y els fransesets y els rusos els calfaríeu les costelles per raere y per dabant, y la dansa de tota la Gropa del mon
pero anaba entenent lo que nosatros charrabem. El pòbre es ya vell y no's calfa el cap en estes còses. —El públic, continuí yo, está molt calent, y en
revolusió en l'art de curar, y tirar per portes als facultatius que s'han calfat la testerola tota sa vida per fer alguns progresos en la difísil misió á
lo nas mirant al sèl, un carliste de pòc pèl s'está calfant el peról. Lo que pensa ya ho sabrem, perqu'en un fogós
palmera que en el nas li ha tropesat y está calfantse el servell buscant com trobarli el flanco, pues els
s' amaneixen pera móurela, pero vosatros hau de estar alerta pera calfarlos la esquena, encara que no fase fret. Este texto es el que huí tocarém;
es veien desllustrats o badats o solts i feien de mal anar. La cuina de calfar-se, enorme, amb una llar molt ampla vora la qual podia aplegar-se una
de fer cap mal a ningú, però tampoc no massa preocupat de fer cap bé. Calfar-se el cap pel proïsme no era el seu fort. Tal volta per això mateix
cobria totes les façanes. Hi van entrar, i allò primer que van fer fou calfar-se vora la llar amplíssima dels baixos, és a dir, de l'habitatge de
ha el magatzem de Toni Moltó, que ens el pagarà bé, i ja no cal que ens calfem la testa baixant-lo nosaltres a ciutat. Van consultar a Caterina la

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »