DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
canana F 56 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb canana Freqüència total:  56 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

Els contrabandistes requerien major justificació: patilles, bigots, canana, polaines, mocador de colors vius al coll, capell ample, i un puret a la
una indumentària còmodament casolana però, això sí, completada per una canana i una escopeta molt més perfectes que les dels altres, marca una manera
el morralet per terra, la faxa desfeta, els cartutxos vessantli de la canana, entossudit com un bou. —Alsa, aquí; fèmnoshi tots; veníuhi tots.
barrat el celobert on grinyolaven desficiosos, s'havia cenyit la immensa canana, lligat amb cura les fortes espardenyes de doble recosit i sola
del vostre retorn a l'home primitiu. Si aneu ben previngut, a la canana hi tindreu —apart de les imprescindibles allumettes que a tot hora
es lliurava a l'extermini. A penes ja li restaven cartutxos a la canana, quan aquella matança insòlita començà d'embafar-lo. Recordà que era
bots, carabasses, alguna ampolla encistellada, cinturons de corretja, cananes... A un cantó del recó de la finestra tot un munt d'escopetes i fusells i
on tenia els jornalers que no pas on eren les perdius. No portava mai canana sinó simplement tres o quatre cartutxos a l'ampla butxaca dreta de
i amb les dones. Els capellans en aquest temps han deixat el trabuc i la canana a un recó de la rectoria i les dones, ara no pessiguen ni xisclen i
una sèrie de pals negres que servien per penjar el plat i les corretges i cananes del soldat que dormia a sota i formaven com una mena de base per sostenir
de vellut, pantalons negres, barret fort blanc, escopeta de dos canons, canana, daga i corn de caça. Que t'hi hauries fet un tip de riure? Tant se val
. La guardava en un racó de la barraca, al punt de dalt, ben neta, amb la canana plena al costat. Cansat de veure-la tan ben penjada, decidí donar veus
dones. Els capellans en aquest temps semblen haver deixat el trabuc i la canana en un racó de la rectoria, i les dones, ara, no pessiguen ni xisclen tant
uns pals negres que servien per a penjar-hi el plat, el corretjam i les cananes del soldat que hi dormia a sota. Aquests pals eren a més el fonament que
capacitat cinegètica —amb les naturals al·lusions a la mitologia de la canana i de l'escopeta, a la qualitat de la cuina i, és clar, a les referències a
quantes ampolles en la terra humida i fresca de la vorada. Penjaren les cananes en les branques baixes dels arbres, van alliberar-se del corretjam i
a tot lo món; recordava sos dies de milicià a la força, en que posat de canana i tercerola guardava de nit la murada ab prou por, tot temerós al volar
molts de peixos que tenen el seu /ersatz\, el seu succedani; la canana és el succedani del calamar; el gall és l'/ersatz\ del
a imitar la classe fina. És un mal afer substituir el calamar per la canana i el llenguado pel gall... De vegades això és difícil, perquè la bossa no
i amb molta d'honra... Però, si continua per aquest camí, li tornaré la canana, les municions, la placa i l'escopeta... Com Anaximandre i Permanides,
un millor criteri, els capellans no han de tenir escopeta, ni morral, ni canana, ni han d'engegar trets. —Té raó, naturalment! Però ja comprendrà també
fer de caçador, tenir un gos o dos, ben ensinistrats, un morral, una canana, una escopeta ben greixada i elegant. En aquestes hores, comença de donar
nòm de un objecte o menester de caça, v. g.: la escopeta, el sarnajo, la canana, el gos, el furó, les senderes, etc., tots els que l' hòme deu conservar
d'aquesta forma havia de produir un gran efecte, i si hi afegim la canana i el sarró i la difunta presència d'algun conillàs sanguinolent, o potser
una calsa a garró y l'altra doblegada, ab les espardenyes reventades y la canana lligada ab cordill, mes ab el morralet paridor tot encrostat de sang seca
rosat, una sardineta a l'oli, una anxova sense confitar, una goma de canana a la romana, una volandera d'embotit sense importància. De vegades s'hi
i humil del país, que sortia els diumenges amb l'escopeta, el sarró, la canana, de vegades amb algun company i sempre acompanyat d'algun gos o gossos
braç no necessiten camisa si poden creuar-se damunt el pit un parell de cananes plenes de cartutxos; fou aleshores quan en algun amagat recó caçaren el
lo servey dels canons, y á tota pressa manava fer cartutxos, picots y cananas. Quaranta dos canons hi havia posats á punt de batre lo dia 19
entra i se'l posa una mica de gairell, i es lliga la canana sobre el ventre, i damunt les espatlles el fusell, i
dispersa y perseguida de prop. En lo camp de l' acció s' hi ha trobat una canana que tenia una estola per corretja, un solideo, un trabuch, un revólver y
té titul de diputat, com Deu mana? al trabuc y á la canana, als bandolers, al gobérn; Als casiques y asesinos,
tragué la seua escopeta de dos canons i la netejà curosament, amaní una canana completa de cartutxos de perdigó gros, agafà la bossa, desdejunà amb bon
portant polaynas, sarró y escopeta; lo segón, de guardabosch, ab canana y carabina.)] Eudalt. Bonica ubaga per seure y aixugarse 'l suor
Enrich, animat, anant del un altre: Roch, ordenant los cartutxos en la canana; las criadas, filant capdells de fil, escoltant atentas. Al alsarse 'l
una mà un reclam de perdiu i en l'altra un capell de palmes; escopeta, canana i bossot. Darrera, Na Juanita, amb una sombrilla aplegada)]
serás gat. La Guilla, que mentres tant s' havia apariat la manta, la canana y demés orneigs, allargá la má als seus companys. Vingan los cinch
posat sobre la espatlla, boina blava y brussa del mateix color; portava canana y manta, bona bayoneta y polainas negres. Era 'l que cantava. —¡Peret!
á casa. En lo recò ahònt hi havia lo llenyer, vejè encara lo fusell y la canana, y aixó li va fer pensar: —No ha anat mòlt lluny, ell tornará. En efecte
pot ser atraparè al jás una llebra. Y com prenguès mès cartutxos de la canana de lo Peret, aquest li haguè de dir: —Prou, prou, que me 'ls acabarias y
ulls blaus y de galtas vermellas com un suis. Portava boina, bayoneta y canana, y tenia lo fusell á un racò de la taberna, ahònt n' hi havia d' altres
diferenciavan en res dels paysans. Alguns se distingían sóls per dur una canana cenyida, calsons de cuyro ó polaynas de tela y la boyna. Altres usavan un
armàn, Com jom creia un pabana, Cuan me veix ab ma canana Gorra fusill tan galan, Aqui dic arriba un Cristì
barretina al cap, y 'l cos cenyit ab faixa y ab canana, y al coll penjat un rich trabuch, de ripollesa
cusida que tenia la forma de un cap de mort ab dos ossos entrevessats, la canana baix de la panxa, y 'l fusell al coll, juntament ab la manta blava si era
's veya un home ab gorra de quartel que venia forchs de alls, allá una canana que traginava bacallans, més enllá uns jóvens ab blusas que consertavan
'us penséu, no, 'n tenía gens de por; mireu. [(Ensenya la destral, la canana que portaba.)] Grabat. ¡L' inglés tè la roda rompuda! No fa
botonada fins al coll i tricorni amb clateller contra el sol, mosquetó, canana i botes, vigilant per ordre del governador que la gent portés, sobretot
punxes, en les que es clava la presa. Normalment, s'hi agafen calamars i cananes ("pota") en alguns indrets, d'on, possiblement li ve el nom amb què és
plegat sobre d'un suro. Amb ells, en el seu temps, s'hi agafen calamars, cananes i, algunes vegades, alguna sèpia o algun pop. La millor època sol ser la

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »