DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
canceller M 306 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb canceller Freqüència total:  306 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que se li conferís el títol honorífic de "Doctor en filogènia". Al "canceller de ferro"! Si dels seus llibres en traieu el concepte de selecció, no en
alarmant. Joan de Ribera va unir a la mitra el càrrec de virrei i el de canceller de la Universitat. Pràcticament ha estat l'home que, en tots els temps,
la vella Barcelona, sol·licitat des de la infantesa per la biblioteca del canceller Ramon Llàtzer de Dou, que obria els seus balcons a l'ample i ombrívol
haver tingut mentalitat de prostituta; no l'esverà tampoc el cinisme d'un Canceller, al qualificar de "tros de paper" el pacte on hi havia la firma i el
la d'ésser un poderós factor de disgregació d'aquell imperi que el futur Canceller s'entestava a mantenir. Entre la concepció de Renner i la d'Otto Bauer hi
el programa de rigorisme per a la destrucció contingut en el discurs d'un Canceller. El moment de veure i comprendre París és aquest. Lliure de la faràndula
ho he sabut, si eren per part del Monarca, del primer Ministre, del Lord Canceller, de l'Arquebisbe de Canterbury, o de qui sap qui), i ell s'havia aferrat
a la canonització de l'ex-canceller d'Anglaterra. Ah, sí! Tomàs Moore fou Canceller, Primer Ministre d'Anglaterra, sota Enric VIIIè.. Enric VIIIè., recordeu?
més tard, decapitat. Ningú no va comprendre, aleshores, l'obstinació del Canceller. Sempre passa igual, és clar! Un home tan culte, tan equilibrat, tan
/Viaje\, XI, 139) i, segons aquest mateix erudit, fou canceller d'aquell monarca i de Carles V (ibíd. XIX, 22). A ell fou
Rexach, especialment nodrit de la cultura de Port-Royal. El famós últim canceller de la Universitat de Cervera, el doctor Ramon Llàtzer de Dou, nat l'any
la Constitució del 1812. Així veiem, per exemple, com el famós canceller de la Universitat de Cervera Ramon Llàtzer de Dou, que fou el primer
de l'ensenyament del lul·lisme a la Universitat, el 1390, pel canceller Pierre d'Ailly. I l'oposició serà continuada encara estrènuament pel seu
teològiques i místiques de Mestre Ramon les que venien més a repèl al canceller de París i les que el movien a prevenir-se'n més i a apariar el gran
marès. esc, fem. esca. Ex.: advocat, advocadesc; canceller, cancelleresc; cavaller, cavalleresc; frare, fraresc; caricatura,
va fer quan el Compromís de Casp. Sentia i practicava la política com un canceller dels prínceps italians del Renaixement. I com alguns d'ells sabé caure en
per la fe i l'amor a Maria, el Dr. Lluís Urpí i Carbonell, llavors Canceller-Secretari del Bisbat, féu un sermó impressionant. En fi, fou aquell un
ardiaca de la seu de París; mestre Odó de Lonyac; mestre Joan d'Oully, canceller de la seu de Beauvais, i Guillem de Chartres, tresorer de Sant Fraimbault
reprenen llurs tocates. El recipiendari pren la paraula, i complimenta el Canceller, els professors i l'Acadèmia. Una altra vegada els violins. El president
Gonzalo Ruiz, alcaid de Toledo i notari major de Castella Ferran Romero, canceller del rei Ferran; i Gutierre Gómez, ardiaca de Toledo i canceller de la
Romero, canceller del rei Ferran; i Gutierre Gómez, ardiaca de Toledo i canceller de la reina Constança de Castella. No res menys es trobaven al monestir
de la llei, que no convé que faci la llei mateixa, puix com digué el canceller l'Hospital (©), la llei mana i no és pas feta per instruir; no
el nom de Codis i tractaren el mètode, continuat per les ordenances del canceller d'Aguesseau durant el segle XVIII, el cert és que l'acord de
consternat, un bon amic, Joaquim de Camps i Arboix, de Girona, que ara és canceller del consolat espanyol de Perpinyà. Només hem tingut temps de canviar
de bombons de xocolata, que llavors eren el deliri universal. El canceller Bülow, que conegué l'ambient, en les seves inoblidades
d'ençà del primer de gener del 1933, en què Hindenburg nomenà canceller d'Alemanya Hitler, Europa està en perill de veure anorreades les poques
d'agost del 1934, i assumint Hitler la doble funció de Canceller i President del Reich, cal pensar seriosament a no donar motius per a
celebrat l'any 1914, la comissió propulsora, presidida pel Canceller de la Universitat d'Oxford, a més de l'erecció d'un monument a l'autor de
Pius XI ha tramès la Benedicció Apostòlica i paraules de felicitació al canceller d'Austria, Dr. Dollfuss, pel discurs que pronuncià a l'Estadi de Viena el
l'Estat sobre la base d'aquest document papal". I cal remarcar que el canceller Dollfuss no fa més que seguir les petjades d'aquell altre gran canceller
canceller Dollfuss no fa més que seguir les petjades d'aquell altre gran canceller sacerdot, modest professor de moral i sociologia, que tothom coneix amb
cort? Un paper tan important com el de Pere d'Ailly, filòsof perínclit, canceller de la universitat parisenca i bisbe; com el de Simó de Cramaud, teòleg
social. La Seguretat Social espanyola reproduïa l'esperit de Bismarck, el canceller de ferro, el qual a finals del segle XIX creava a Alemanya les
economistes diuen i tenen com una llei, observada fa quatre segles pel canceller anglés Sir Thomas Gresham. Ús econòmic de la confiança Després d'haver-hi
molta dignitat. Ell personalment no havia d'haver volgut tractar amb el Canceller, sinó amb el Rei. Ha humiliat França davant l'estranger. Els
que vulguis. "Don Pere-Arnau Ribes de Vilafranca i Martínez de Logroño, canceller de l'ordre i milícia de Calatrava, visitador general d'ella en los Regnes
no diferí gens de la dels altres dies, llevat que Finestres recriminà al canceller Miquel Gonser no haver tramès, tal com era convingut, a Gerard Meerman,
atuïdors. Un d'ells era que acabava de barallar-se a mort amb el canceller Gonser, el qual cridava que, si ell no havia tramès a Holanda el tractat
aprofitar-s'en fins els qui no'l coneixen. L'hermós tractadet del cèlebre Canceller de la Universitat de Paris, Gerson, comença amb una bella introducció,
més humils..." Es bò que notem particularment el modo com rebat el gran Canceller les raons que alguns alegaven per a que no s'ocupés en la ensenyança
dona Samaritana, i per cert amb molt fruit. No negaré pas, afegeix el Canceller, que obraria jo malament, si per a aprofitar als demés, descuidés
aquesta molt llegítima, i afegeix: ¿en què podrà ocupar-se mellor el gran Canceller que en la sòlida ensenyança i formació dels bons costums? I en quant a lo
Bernat d'Aversó, escrivà, per manament del rei i per comissió del canceller, Fra Ramón, bisbe de Valencia, va rebre, del dit canceller, els tres
comissió del canceller, Fra Ramón, bisbe de Valencia, va rebre, del dit canceller, els tres segells reials, /sigillum comune et tabularum et
i d'ençà d'aquest dia en avant, després d'haver jurat en mans del susdit canceller, essent-hi present el rei, en la casa dels frares Predicadors de
26 de novembre de 1312, que havent mort el susdit canceller, bisbe de Valencia, s'encarregués definitivament, en Bernat d'Aversó,
de les persones que hi enterveníen, dels testimonis, així com dels cancellers, dels notaris i dels escrivents del document. En els darrers temps de
més i més, en la nostra opinió de que aitals notaris, veníen a esser com cancellers reials; i que aquests mots /cancellarius\ i /notarius\,
dit abans, això es, que aitals notaris, teníen molta semblança amb els cancellers: /Data barchinone .XII. Kal· junii Anno dominice incarnacionis .MCC.
cancellarii\, &c·. Després del signe del rei, sotscriu el bisbe canceller, amb aquesta fórmula: /Ego berengarius barchinonensis episcopus et

  Pàgina 1 (de 7) 50 següents »