DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
capacitar V 188 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb capacitar Freqüència total:  188 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

un procediment constitucional perquè a mesura que els pobles ibèrics es capacitin per al govern propi, trobin obertes amplament les portes de l'autonomia.
als intel·lectuals la doble necessitat de salvar la indústria nostra, i capacitar amplament una classe que cada dia tindrà una major influència en la
que sols son potestatius dels homes. És allavors quan a la dòna se la capacita per a que en la llar pugui, sinó jurídicament al menys moralment, exercir
llegit el "Concepte general de la Ciència catalana" i s'hagin capacitat dels arguments més o menys probables i hipotètics que allà donem, ja no
que els redactors llegissin el diari, segurament perquè tothom es capacités del que es tractava i del que volien. El redactor que no passava per
al nou treball, i el qui pugui romandre en l'agricultura s'haurà de capacitar per una activitat de nivell tècnic superior. Aquest anomenat "absentisme
Catalana, afegint-hi tot el lèxic nou i tecnicismes necessaris per tal de capacitar la nostra llengua com a vehicle d'expressió d'una cultura moderna. També
o completant-les, i amb la intervenció s'exerciten a pensar i a capacitar-se a si mateixos. Es va a la recerca de l'home, a la dels uns pels
era d'una vàlua indiscutible. Bonafont, Massó, Perelló i tants altres ben capacitats i amb una direcció no gens comuna en la defensa d'aquells interessos.
col·legues, dirigents o només industrials del nostre art, s'hauran capacitat de l'actuació creadora nostra amb tot i les greus dificultats de
perdre's en el discurs, perquè els opuscles que venien a l'Hotel Colom et capacitaven totjust per a parlar-ne, però sense aprofundir-hi massa. Va treure'l del
i per a fer possible la vostra elevada missió heu de preparar-vos, heu de capacitar-vos, perquè el triomf no heu de fiar-lo a l'atzar. Estrategs que no
en articular-les com instruments polítics, enfortint-los per a l'acció i capacitar-los per al govern. Un partit republicà és possible avui com mai; i aquest
per altra banda, és clara i concreta: organitzar el proletariat, capacitar-lo i conduir-lo vers la seva total alliberació, sense interesar-nos gens
bé pel que fa referència a l'anarquisme, que té com a missió principal capacitar el proletariat i menar-lo vers la total alliberació el jou capitalista.
poden esdevenir l'escola pràctica d'una nova era col·lectivista. Capacitar-se és fer revolució i sens dubte que la capacitació és l'acte de més
revolucionarisme que es pugui realitzar. El militant obrer deu haver de capacitar-se i, per tant, a l'ensems que els coneixements de tàctica sindical,
anarquista, col·lectivista o socialista, ha de sentir delectació a capacitar-se, per a poder posar en marxa, en un moment donat, la indústria a la qual
a la tantes vegades predicada alliberació? Ni la vaga ni la violència no capaciten els addictes al sindicalisme, ans al contrari, debiliten l'home i
. "Ja està bé —deia— parlar-li de cultura i esforçar-se per tal de capacitar-lo, però espereu que hagi menjat, altrament serà difícil que pugui
deuríen saber-se de memoria 'ls agricultors d' Urgell puix que aixís se capacitaríen per a acabar amb los mals que 'ns atueixen, pero com a Urgell som aixís,
animal, per a orientar el pagès en la producció més aventatjosa i per a capacitar-lo en l'obra de foment que realitza la Mancomunitat. Així, el ramader es
i per altra, perquè els obrers en recobrar llur personalitat, s'han capacitat que tenien, no el dret, sinó el deure ineludible, d'exigir les màximes
una violència superior a la capacitat de resistència de l'individu millor capacitat i més ben preparat. Els grans empresaris que disposaven de reserves no
suposa que d'aquest quelcom ix la determinant de les categories que capacitaren el subjecte per a reduir la matèria caòtica de les sensacions a objectes
les impressions rebudes mitjançant les experiències motrius que ens capaciten per a reproduir-les. Totes aquestes consideracions ens empenyen a creure
com un primer impuls, i ell ens obliga a empendre l'aprenentatge que ens capacita per a reproduir-la. Les fonts d'on neix ço que s'anomena el principi
que s'ha d'anteposar perquè la sensació de pressió reaparegui és ço que capacita el subjecte naixent per a fer-se'n àrbitre. Ço que diem de la pressió,
Conegudes aquestes condicions, ja es veuen les experiències que capaciten el subjecte en l'art d'apretar més o menys l'obstacle amb què topa la
què topa la testa en decantar-se endavant. Però el subjecte no sols es capacita per a regular l'esforç, sinó que aprèn d'amidar l'extensió del moviment
ara que, si no fos localitzada degudament la pressió tàctil, no ens capacitaríem mai per a reproduir-la amb la perfecció que ho fem. Però nosaltres
per sempre més. En part ja havem vist còm s'hi exercita, i còm es capacita per a reproduir-la amidant l'esforç, amidant l'extensió en què la testa
, que és el més savi de què disposem, no hi ha en el cos un orgue més ben capacitat per a provocar pressions en totes direccions que la punta de la llengua.
de la valor que hom li adjudica? En la suma d'experiències que ens capacitaren per a reproduir-la a voluntat; verament us dic que aquesta experiència és
però només la parla vernacla ens permet comprendre el propi "jo" i ens capacita per a harmonitzar totes les facetes anímiques. Quan jo defenso l'ús del
Pere Villey, les obres del qual et recomano si veritablement vols capacitar-te per portar la llum espiritual als qui viuen en les tenebres físiques.
de les més diverses maneres i en les més variades situacions. Això els capacita notablement per a enfrontar-se amb la vida, però, lamentablement, també
la finalitat és diferent, molt més ambiciosa. Va més enllà de capacitar l'home perquè toleri les restriccions de la societat i prova, fins on és
apilotant. Sovint s'aconseguia la col·laboració de bons elements, ben capacitats i amb prou facultats per a encarrilar la part administrativa del negoci,
després que han adquirit realment la disciplina mental que els capacita per concentrar-se sobre un tema espiritual i penetrar la substància del
control suficient sobre la teva intel·ligència, memòria i voluntat que et capacita per concentrar-te i retirar-te de les coses exteriors i dels afers i
la victòria, l'obliga al servei humil i generós de tots els homes, estem capacitant el món d'avui perquè accepti l'esperit autèntic del misteri pasqual.
És el regal d'Israel al món. La situació present i la futura poden capacitar l'home actual per a la lloança de Jahvè. L'emmudiment de la lloança
els detalls petits que fan la vida més assumible, li donen fondària i la capaciten al mateix temps per al compromís? Restes per un moment enfosquit i
de fons que l'independitzen en certa manera de la situació que viu i el capaciten per sentir-se autònom i decidir lliurement. Com hi arriba? A través de la
és una actitud d'engatjament en els fets, i en Déu a través d'ells, que capacita per a rebre la paraula-testimoni de qui la va escriure. Per a copsar
qualsevol sentiment dolorós. El subsegüent desenvolupament mental ens capacita, en un grau variat, per moderar o controlar aquesta sobtada reacció
mirar que no s'interfereixin uns amb altres. Aquest procediment també ens capacita per aconseguir "plaer" tot satisfent els nostres sentiments agressius
aquest exemple, en podem obtenir un mecanisme ampli i útil que ens capacitarà per suportar les contrarietats sense esdevenir un ésser salvatge. En la
dels sentiments de contrarietat i revenja (la seva agressió), i s'haurà capacitat a si mateixa per marxar sense la cosa desitjada. Haurà desviat la seva

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »