DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
cessió F 539 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb cessió Freqüència total:  539 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

injustes. Tu sofries molt prop de mi, de l'estrany ignorant. La cessió del cor, brusc cap a tu. Després, el teu record, a cada pas
de les nostres cases d'ençà de llur construcció o de llur primera cessió. No serveix de res, doncs, de cercar, tan lluny com ho fa Durkheim, la raó
més pròximes a nosaltres, la seva dimensió popular aconsella avui una cessió generosa. Perquè, em sembla, el Misteri es troba davant aquesta
a la Conquesta perquè fessin una cosa semblant. I encara que la cessió reial es referia exclusivament a l'agricultura i deixava fora la
dels mitjans de producció és purament contractual (acte de cessió o arrendament d'obres, resoluble a breu termini): és a dir, el
ha tot un cos, tot un sistema d'autonomia; aleshores, només hi havia la cessió de certes funcions, i no certament les principals. Ara es tracta d'una
confiscació dels beneficis de guerra i de les propietats de l'Església, cessió de la terra "al que la treballa", nacionalització de les fàbriques
progrés d'aquests pobles en el terreny econòmic i cultural i augmentar la cessió de terres als camperols a compte del fons de l'Estat. Les supervivències
una quantitat, mena d'acompte en concepte d'entrada, de compromís per la cessió dels terrenys de Texas. A primer cop d'ull, l'acord venia a ser
al Cos i fins ara no ha estat utilitzat per a res important. Aquesta cessió tan generosa ens estranya. La figura d'aquest propietari desconegut
noció, solució, etc.. Excepcions principals: passió, compassió, cessió, concessió, successió, confessió, pressió, compressió, expressió,
una estipulació en virtut de la qual la Universitat, a canvi de la cessió de determinats drets, rebria de la Confraria unes quantitats concretes de
visió; recloure, reclusió; fondre, fusió; reflectir, reflexió; cedir, cessió; agredir, agressió; obsedir, obsessió; compadir, compassió; posseir,
traduir, traduïble; deduir, deduïble, etc. (malgrat absorció, cessió, elisió, extinció, direcció, correcció, elecció, repressió, exempció,
sol·licità i obtingué del bisbe de Barcelona, Dr. Pantaleó Montserrat, la cessió dels objectes del culte i litúrgics que havien restat sens ús a Sant Pau
un govern legítim. En altres termes: l'esporuguiment de la burgesia, la cessió de tots els ideals, de les formes de vida democràtica, l'abandó del
de les habitacions obreres i construcció immediata de cases confortables. Cessió de lots de terrenys i fàcil apropiació per els obrers de les cases on
director de l'Exposició Internacional, va aplanar-nos el camí amb la cessió dels Palaus de la Reina Regent, prop de les que havien d'ésser
participar en la implantació. I si tenim en compte que haurem fet cessió —és el que ells preconitzen— de la nostra qualitat de catalans-nacionals
trobava sense diners i amb molts deutes, va convenir-se que a canvi de la cessió a l'Ajuntament, del terreny que passava a ésser via pública, el municipi
d'altres, adquirint llibertats i deslliurant-se dels mals usos, ja per cessió, ja per redempció. S'acabava l'època medieval. En la segona meitat del
de tràfec a la capital del seu Estat pirenenc. I al mateix temps feia cessió al capítol de la Catedral d'un terç dels beneficis del mercat local, que
se n'ha anat amb Josep Ma. Capdevila, passant també pel dret, m'ha fet cessió del matalàs que ell usdefruitava a Can Perxers. Després de dos dies de
Fou joc de poques taules. L'amo de la cotxeria no posà obstacles a la cessió del seu empleat perquè era home viu i calculà. De primer, devia favors a
Hisendes locals en el territori de Catalunya. Mentre no siguin fetes les cessions de cadascun dels impostos, contribucions i recursos que, segons el títol
aquest aspecte, ha desaparegut després de la firma de l'armistici, per la cessió a França del territori de l'alta Alsàcia, i això ha modificat el mapa
que no hi hagi ni fabuloses fortunes ni grans misèries? Si, l'enfiteusi: cessió per temps indefinit de terres per al conreu o per a edificar, a canvi
de llur capital i no hi ha altra diferència que la de la negociació o cessió més o menys restringida de les parts socials. Modes de realitzar la
és qui deu concórrer a les Juntes i votar personalment. S'al·lega que la cessió del dret de vot no és altra cosa que el mandat de votar donat per un
revocable, ni propietari del títol, no pot al·legar cap dret. La cessió del vot és nul·la, perquè està desproveïda de tot efecte legal.
doncs és sabut que paga bé el deutor que abans de tenir coneixement de la cessió, satisfà son descobert al creditor (art. 1527 Codi civil). La
son descobert al creditor (art. 1527 Codi civil). La venda o cessió per aport d'un crèdit comprèn la de tots els drets accesoris, com són
cessionaris deuran necessitar la prèvia conformitat del Consell per la cessió a tercers. De pocs anys, s'usa la fórmula de les accions de vot plural,
accions B nominatives de 5.000 francs i qual cessió venia sotmesa a la conformitat del Consell d'Administració, i
a comptar de la inscripció de la Societat en el Registre, devent aquesta cessió d'accions ésser autoritzada per la Junta General extraordinària
de conservar el predomini de la societat són dues: la submissió de la cessió a la conformitat de la Societat i l'establiment d'un dret de tanteig en
dret de tanteig en profit dels altres accionistes. La subordinació de la cessió a la prèvia conformitat dels demés accionistes reunits en Assemblea o
la Caixa social. No obstant ésser no negociables, poden ésser objecte de cessió i traspàs per totes les fórmules del dret civil, com també poden ésser
urbana que cediren els esposos Salvador Portús i Dolors Targarona i la cessió de valors que féu En Francesc Alamany. Seria pretensió massa enlairada el
tenir el caràcter d'imprevistos. A més hi ve comprés tot lo referent a cesió de sobrants de la via pública i els aprofitaments de policía urbana.
amb les ordinacions derivades de la legislació autònoma, podien fer cessions de terrenys a colonitzadors. El procediment seguit era el següent: Un
d'artilleria de França, que fou quan es rendí la ciutat, i una àpoca i cessió de 54 dobles i mitja de "bon or i bon pes" firmada per Joan
hom suposa que fou esculpida el segle XIII, però com que en la cessió esmentada no es fa esment especial d'una imatge determinada, tots els
d'adquirir a cens. L'emfiteusi, aplicada pels propietaris de terres a la cessió de parcel·les, mitjançant el pagament d'un cens o una pensió anual a
a lo que realment no es repudiació, sinó renúncia o cessió de l'herència a favor d'altres persones. Vulgueu escoltar l'explicació
calificació de repudiació a una renúncia d'herència, o a la seva cessió en favor de altra persona; calificació que entranya també una evident
si el seu títul és imaginari, o és que no es tracta més que de cessions o renúncies de l'herència, que no cancelen el caràcter d'hereu en qui les
la renúncia, fent-se a favor de tercera persona, no és altra cosa que una cessió o transmissió de ella; cosa perfectament i evidentment factible, àdhuc,
en poder dels sarraïns. En els documents de l'època referents a vendes, cessions, donacions, transferències, etc., es parla sovint de peces de terra i
i cognoms entre diversos comerciants, i per a donar caràcter legal a les cessions i traspassos d'empreses i cases comercials, esdevenint, per dir-ho amb un

  Pàgina 1 (d'11) 50 següents »