DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
circumscripció F 288 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb circumscripció Freqüència total:  288 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

cinc segles que marxem d'esma, adés conformant-nos amb un migrat paper de circumscripció provincial, adés volent forçar la roda de la fortuna cap a posicions
sols una part del delme corresponent a les rendes de cadascuna de les circumscripcions parroquials era assignada al sosteniment del clericat mallorquí. I encara
era una mera referència geogràfica, sense més valor que la d'unes circumscripcions electorals guanyades o a guanyar. Llur miopia —llur "sucursalisme"— no
de la II República fou perquè va sortir elegit per una circumscripció del Principat. És trist, però és així. El col·lapse posterior va impedir
poden eludir-se amb una reforma de la llei electoral que estableixi grans circumscripcions i l'escrutini per llista, i amb un Estatut que asseguri la independència
80 per cent de la representació total; així, per exemple, a la circumscripció de Girona, suposant que votessin els seus 93.280 electors i
autònomes, 5 comarques, 33 províncies, 58 circumscripcions, 986 demarcacions i 2. 791 cantons. El centre
està integrada per una república autònoma, la de Moldàvia, 40 circumscripcions i 626 demarcacions. Centre administratiu: Khàrkov. Formen la
Centre administratiu: Khàrkov. Formen la Rússia Blanca 8 circumscripcions i 104 demarcacions. La capital és Minsk. La Transcaucàsia està
a Tiflís. La República de Turcmenistan la constitueixen 5 circumscripcions i 31 demarcacions. Té el centre administratiu a Aixkhabad.
de confusió i que intentem de classificar el real amagat en dues grans circumscripcions, cada una de les quals pertany a un estadi de coneixement específic. Si
la seva voluntat. En les eleccions generals darreres, de 105 circumscripcions, 73 han elegit diputats republicans i 6 han elegit
en els quals els nomenaments dels agents són fets pel cos electoral de la circumscripció, formant aquests agents corporacions o assemblees. Uns exemplars
a la descentralització els petits municipis rurals, formant a l'efecte circumscripcions més amples que els termes municipals de cadascun. No tenim precedents
un Municipi, estenen llur activitat sense consideració als límits de la circumscripció comunal. Molts individus resideixen en un Municipi i deriven llurs
Les associacions dels treballadors ultrapassen també els límits de la circumscripció municipal... Dret vigent. La Llei del 1877 —capítol II
elegits aquells candidats que obtinguin a cada districte, col·legi o circumscripció, la meitat més un, almenys, dels vots emesos, o una majoria relativa
ja ho he dit, no hi ha cap minoria que no esdevingui majoria en algunes circumscripcions, sobretot amb l'elecció uninominal". Veiem, doncs, que la teoria
suma l'elecció dels representants, no pas de les sumes parcials de les circumscripcions múltiples. V El secret del vot Dins un règim liberal i
butlletí de votació únic, que conté totes les llistes en lluita dins la circumscripció; dalt de cada llista i al costat de cada nom de candidat hi ha un quadrat
electoral. La pressió administrativa s'exerceix més difícilment sobre una circumscripció més extensa; les generositats o els mercadeigs pecuniaris, pels quals un
tracta d'adquirir vots, tendeixen naturalment a desaparèixer quan la circumscripció electoral comprèn tot un departament, pel sol fet que la despesa, per a
(21 d'abril del 1907), els solidaris coparen a la circumscripció de Barcelona: guanyaren tots els set llocs, i els lerrouxistes no
candidats antisolidaris, i un solidari per minoria. Suposem que en una circumscripció que ha d'elegir quatre representants (tres per majoria i un per minoria),
eleccions provincials i municipals, i en les de diputats a Corts per les circumscripcions, mentre que en els districtes regia el procediment d'elecció uninominal.
dins el Parlament un lloc assegurat, de la varietat natural de les circumscripcions electorals que fa que una minoria important dins el país enter, sigui
dins el país enter, sigui inevitablement majoria dins un cert nombre de circumscripcions electorals. El sistema d'un col·legi electoral únic hauria impedit aquest
bé de deixar-los, un cert nombre de llocs que podrien conquerir dins cada circumscripció, a condició d'atènyer una xifra prefixada i d'ésser ben disciplinades?
d'una regla segons la qual els llocs múltiples atribuïts a una mateixa circumscripció, a condició d'atènyer una xifra prefixa els diversos partits que han pres
de la regla de tres. Hom divideix la suma total de vots emesos dins la circumscripció pel nombre de representants a elegir, i el quocient així obtingut
afavoreix la majoria en detriment de la minoria. I allí on hi ha moltes circumscripcions amb pocs representants a elegir, dóna resultats força injustos i, de
divisió en la suma dels vots aplegats per la llista respectiva en la circumscripció de què es tracta. Per als llocs sobrants, hom suma les restes no
a l'engròs. Amb el quocient únic, el nombre de llocs adjudicats a cada circumscripció depèn en part de la suma de sufragis emesos en tot el país i en part dels
de sufragis emesos en tot el país i en part dels vots emesos dins aquella circumscripció. Com més vots siguin emesos dins una circumscripció determinada, més
emesos dins aquella circumscripció. Com més vots siguin emesos dins una circumscripció determinada, més participació tindrà aquesta en el repartiment
dels llocs de la Cambra. I tenint tots els partits o agrupaments d'una circumscripció el mateix interès per a aconseguir un elevat nombre global de vots, hi ha
apareguin inflades. L'inflament fraudulós de les xifres en unes circumscripcions augmentaria llur nombre de llocs en perjudici de les altres, mancades de
amb altres terres de l'Estat espanyol. I si succeís que en altres circumscripcions de més lamentable situació cívica s'acudís amb major o menor intensitat a
maniobres podrien rebaixar poc o molt el nombre de llocs adjudicats a les circumscripcions catalanes. Il·legalitats i trampes fetes en el més allunyat extrem
electoral fins que s'han obtingut les xifres completes de totes les circumscripcions. Si en alguna o algunes seccions no s'ha pogut fer la votació, o si hi ha
de les xifres dels escrutinis. Seria de témer, en efecte, que en moltes circumscripcions s'inflés el total de vots de les diverses llistes a fi de guanyar totes
mutual s'obté amb la prèvia fixació del nombre de llocs a elegir per cada circumscripció, perquè aleshores tot frau per arreplegar llocs indeguts perjudica
altres candidatures en lluita. Som, per tant, partidaris de donar a cada circumscripció el nombre de llocs que li corresponguin pel nombre d'habitants i de fer
quocient de la xifra dels vots emesos dins la demarcació electoral. Cada circumscripció ha de tenir en cada elecció el quocient propi i variable que resulta de
nombre total de vots emesos pel seu nombre de llocs a proveir. Si a la circumscripció de Girona voten 60.000 electors i han d'elegir 6
diputats, el quocient electoral serà 10.000; i si a la circumscripció de Lleida voten 90.000 electors per a elegir també 6
Suposem que el coeficient prefixat és de 20.000 vots. Si en una circumscripció, per exemple, han votat 150.000 electors, li tocaran com a
comprensible, més senzilla i menys mistificable: sistema del quocient de circumscripció, i atribució dels llocs sobrants als majors residus, mentre no sigui
electorals? Tenim la convicció que, a Espanya, el sistema del quocient de circumscripció donaria un resultat més autèntic que no pas el sistema del coeficient
febrer del 1920 estableix que dins cada una de les 28 circumscripcions, la comissió electoral, composta d'un representant de cada partit,

  Pàgina 1 (de 6) 50 següents »