DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
cismàtic A 61 oc.
cismàtic M 46 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb cismàtic Freqüència total:  107 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

la seva banda, les falles de Luter. I diu: "Enric VIII no hauria estat cismàtic si li haguessin anul·lat el matrimoni..." D'acord. ¿Hauria estat
del d'Urgell és la guerra civil. Hi ha una gran intriga del Papa cismàtic que vol recolzar el seu Pontificat en la situació que a Aragó portarà la
perquè, com diu molt bé En Vidal, un rei protestant i una emperadriu cismàtica conservaven i honoraven aquells que els estats catòlics expulsaven,
la conversió o persuassió dels descreients (pagans o musulmans o jueus o cismàtics o heretges), mentre que el /Liber creaturarum\ s'adreça,
i públics (que han manifestat externament aquesta professió), els cismàtics formals i públics, els apòstates i els infidels pròpiament dits, o sia
de la seva sortida al nostre mar, i finalment, haver l'hegemonia del món cismàtic, essent grec el Patriarcat ecumènic de Constantinoble. ¡Quin novell
començà l'ocupació, no hi havia en aquella contrada més que una parròquia cismàtica, la de Leopol, i 946 creients cismàtics espargits pel dit país.
més que una parròquia cismàtica, la de Leopol, i 946 creients cismàtics espargits pel dit país. Al cap de pocs mesos el nombre de parròquies
espargits pel dit país. Al cap de pocs mesos el nombre de parròquies cismàtiques era ja de dues centes. La restauració d'una orientació nacionalista entre
i d'Occident, on viuen grups d'albanesos que són o bé musulmans o bé cismàtics. Els grups de l'Albània del Nord o alta Albània s'anomenen Ghegues; els
partidaris de la forma republicana. El tsar era el pontífex de l'Església cismàtica, i el rei d'Anglaterra ho és actualment de l'església anglicana; però els
Liberi (366) elegit papa. Combaté l'arrianisme i triomfà dels cismàtics. El concili de Constantinoble, convocat pel papa Agató, li diu "Diamant
que és negació d'obediència al romà Pontífex, per bé que els cismàtics quasi sempre solen admetre alguna heretgia. En els nostres temps són
d'un catòlic amb un infidel és invàlid; i amb un heretge o cismàtic és prohibit. Mai un catòlic no pot celebrar matrimoni davant d'un
i Gregori XII, gairebé disposats a un acarament que finís la situació cismàtica. Però cap dels dos va donar el pas decisiu, i se'n tornaren enrera.
és sense amor, i el cristianisme és essencialment amor. Les Esglésies cismàtiques i herètiques tenen la pretensió de dir-se apostòliques, i no han sabut
regalisme, en els reis i legistes francesos; racionalisme, en els pobles cismàtics o protestants; laïcisme, en els actuals enemics del Poder religiós; de
i la Rússia els acullen en llurs Estats. El protestant Frederic II i la cismàtica Caterina de Rússia reconeixen els serveis del gran Institut i els
pleta. Ell vol la conversió de tots els heretges, de tots els cismàtics, de tots els pecadors. Sí; elles sentiran la meva veu, i tot serà un
Ens ho demostra la mateixa història. En general, els moviments herètics o cismàtics, han començat amb una presa de consciència més viva d'una dimensió del
obtenir la salvació de tots els turcs, de tots els heretges, de tots els cismàtics, en una paraula, de tots els infidels, fins de tots els mals cristians, i
de la tortura als qui no pensin com ells serien capaços de sentir-se cismàtics i es proclamen, amb llurs fets, heretges del sentit que ha estat donat a
Palmieri, el qual, parlant dels conceptes fonamentals de l'Església cismàtica, escriu: "Mea, quidem, setentia, quatuor enumerandae precipuae
tot temps respectada de part dels capitostos de les distints Esglésies cismàtiques d'Orient. Quant és a l'Església en el reialme de Grècia n'hi haurà prou
de dalt davallades, a bastament neutralitzadores, el perfecte monjo cismàtic fuig, de guisa violenta, de tota relació amb persones de l'altre sexe, i
21 h. per Km²·. Imperi constitucional. Religió cismàtica grega. Idiomes rus i a més el polac, el turc i l'alemany. Russia ocupa la
h. per km²·. Imperi constitucional. Religions catòlica, cismàtica, protestant i musulmana. Idiomes: els oficials són l'alemany i
64 h. per km²·. Monarquía constitucional. Religió cismàtica grega. Idioma rumà derivat del llatí, com el català. Rumanía és una gran
45 h. per Km²·. Monarquía constitucional. Religió cismàtica grega. Idioma, el búlgar). Bulgaria té la seva vida concentrada en les
36 per Km²· Monarquía constitucional. Religió cismàtica grega. Idioma grec). Grecia és molt muntanyosa, i sols són habitables les
Però aquests sacerdots francesos, emigrats per a no diferir a un jurament cismàtic, per a salvar la puresa de la fe i la integritat de la seva conciencia,
li va reconèixer l'autoritat papal. Desaparegut de la lluita el papa cismàtic, el palau serví d'allotjament de forces militars, sense deixar mai
les ambaixades dels reis, i on la Santedat de Climent XIII, el Papa cismàtic, rebé els enviats del famós Concili de Perpinyà. És curiós de parar
col·lectives. Per tot allà on hi ha un blanc —catòlic, protestant, cismátic—, hi ha un creient en Crist, un convençut partidari de tots aquells vells
glorificar la misericordia redemptora de Jesús, convertiu els pecadors, cismátichs, heretges, infeels y renegats, qui, fentse enfora del camí de la Creu,
conventículs de la Masonería, per més vergonya desde 'l estranger. ¡Y son cismátichs! ¡Y son protestants! Y aixó no vol dir pas que el cisma anglicá ó el
el Sant Patró aquí y a Gènova, paísos catòlichs, que a Russia, aon són cismàtichs, que a Inglaterra y a Alemania, que són protestants. La síntesis de la
Iglesia católica no hi ha salvaciò tè exâsperats á juhèus, protestants, cismátichs y demès sectaris de religions falsas. Tots ells diuhen que aquesta
volen regoneixe com á Dèu. Peró si's tracta d'un pagá, d'un heretge, d'un cismátich, es dir, d'un que segueix una religiò diferenta de la católica, que no ha
y segueixi estrictament la lley natural; peró si es un protestant ó cismátich que viu entre católichs, ó qualsevol que no professi lo catolicisme,
Pares de la Iglesia y 'ls Autors Católichs. Encara mes, hasta 'ls grechs cismátichs com 'ls russos, conservan la confessió y la creuhen obligatoria. Ella
es inimíg de sa llei de Moisês i de sa llei de vostros páres? es cismátic? no há tractát sémpre i trácta am vóltros encára? no descendex de David?
divisa d' un cisma, y que donará lloch á que cregan los incautos que só cismátich, y á que tingan una grossa alegría los vells católichs de Alemania,
aixó tacar la santedat de sa mansíssima predicació. Sant Pau deya dels cismátichs de Creta, que eran "mentiders, malas bestias, panxuts, peresosos." Al
etc.. R. Amen. Preguém també per los heretges y cismátichs; perque Dèu nostre Senyor los trega de tots sos errors, y se digne
no coneixem á aqueix Angelo Coriari ni al altre papa Joan, que acatan los cismatichs de certas regions; peró dech dirvos que á mos oidos ha arribat una nova
en serho! XXIII. Com lo rey Fernando se vegé en l'apuro de ser ò cismátich ò ingrat. Sols los cors bons, sols los esperits grans sòn los constants
ab ell, preparauvos á sentir los mals que us esperan. Perseguit será'l cismátich y ab ell sas obras y'ls que'l seguescan. Res mes. Pensauhi bè, rey
qualsevol motiu, y jo us prometo que no tardará sa punta en ensenyar al cismátich Benet lo camí de un altre lloch elevat, de ahont podrá véurerlo bè tot lo
mon la sua insaciable panxa; celebran alegres la gran xirinola: la Russia cismática mirant de raull á aquells que están en lo punt que deya lo profeta:

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »