DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
classificació F 2783 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb classificació Freqüència total:  2783 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

el conjunt ètnic i cultural del continent podria repartir-se en aquesta classificació, fins a les vigílies del Romanticisme. Hi havia uns pobles que ascendien,
res, jo. —No us feu el difícil —l'adverteix la tercera veu—. La vostra classificació pot dependre d'això. Per la meva banda, estic disposat a concedir-vos
em deixin en llibertat? —No se sap, això. Nosaltres només establim la classificació, ja us ho hem dit. —Però hi deu haver precedents que... —No, cap.
. Ja us ho hem explicat. —Els punts? —mormola ell. —Els punts. La classificació. —L'arbitrarietat —continua mormolant ell. —Quina arbitrarietat? No heu
i me'ls aneu tirant perquè jo els pugui tornar a ordenar aquí baix. La classificació és rigorosa, ja us ho podeu pensar, si no, no hi hauria manera
fet, nosaltres? Hem dut a una culminació lògica aquest afany d'ordre i de classificació i hem substituït la unitat cadàver per la unitat més irreductible de
pausada és moltes vegades desconcertant mutació. Entre les moltes classificacions que poden fer-se dels homes —classificacions que, amb certes reserves,
mutació. Entre les moltes classificacions que poden fer-se dels homes —classificacions que, amb certes reserves, poden també aplicar-se als pobles— n'hi ha una
Si és cert que així s'esdevé algunes vegades, la nostra provisòria classificació al·ludeix més aviat a dos altres tipus d'existència on el que importa és
de casa en el moment que ell destinava a les seves devocions i a la classificació dels seus herbaris, perquè el canonge Claramunt era un botànic de fama.
vers la ferrussa, que correspon a l'estil nº. 9 de la classificació de R. E. Oakeshott, considerat típic al segle XV, i el seu pom
en el salt de llargada i aconseguint, per primera vegada, un Diploma de classificació —que és donat als sis primers de cada prova—, hem d'entendre que han fet
familiaritat íntima amb la flora local i una coneixença precisa de les classificacions botàniques. Contràriament a l'opinió segons la qual les societats que
costums de quinze espècies de rata-pinyades. No és menys cert que llur classificació de les rata-pinyades, com la dels insectes, els ocells, els mamífers, els
de coses i éssers, introduir un principi d'ordre en l'univers, la classificació, sigui quina sigui, posseint una virtut pròpia respecte a l'absència de
sigui quina sigui, posseint una virtut pròpia respecte a l'absència de classificació. Tal com escriu un teoritzador modern de la taxonomia: "Els savis
l'una, molt pròxima a la intuïció sensible; l'altra, més allunyada. Tota classificació és superior al caos; i fins una classificació a nivell de les propietats
més allunyada. Tota classificació és superior al caos; i fins una classificació a nivell de les propietats sensibles és una etapa vers un ordre racional.
exemple es veu ja que, fins i tot a nivell de la percepció estètica, la classificació té la seva virtut. D'altra banda, tot i que no hi hagi connexió
a títol provisori, més que no pas la indiferència a tota connexió; car la classificació, fins i tot heteròclita i arbitrària, salvaguarda la riquesa i la
el lloc de fins i de mitjans. II. La lògica de les classificacions totèmiques Hi ha, sens dubte, quelcom de paradoxal en la idea d'una
i Zahan han establert l'extensió i el caràcter sistemàtic de les classificacions indígenes al Sudan. Els dogon reparteixen els vegetals en vint-i-dues
hom els portà d'Àfrica per primera vegada. No obstant això, formes de classificació molt anàlogues han estat descrites d'ençà de molt de temps a Amèrica, i
banda, sobre llur mida relativa, d'altra banda sobre el seu lloc en la classificació dels colors i sobre la funció que els és assignada en la màgia i el
casos, desviat els etnòlegs de la recerca d'informació sobre sistemes de classificacions conscients, complexes i coherents, l'existència dels quals els hauria
Hermes, Trismegist, Albert el Gran... Des d'aquest punt de vista, les classificacions "totèmiques" són probablement menys lluny del que sembla de
"El vegetal... ha d'ésser collit en funció d'aquestes diverses classificacions... Escorça, arrel, fulles o fruits han d'ésser collits en relació amb el
/lâre\.""" (Hampaté Ba i Dieterlen, pàg. 23.) Les classificacions indígenes no solament són metòdiques i estan fundades en un saber teòric
les primeres matèries que en deriven, ofereix una certa semblança amb una classificació lineal simple. (Thomson, pàg. 165*167.) Davant tanta precisió i
que estimem totes les coses de l'univers essencials a llur benestar, la classificació natural esdevé un problema capital dels estudis religiosos i demana la
(Capell.) Hi ha casos en què, recolzant en la lògica de les classificacions, hom pot aventurar hipòtesis versemblants o de les quals se sap que
dels algonquins centrals i la de llurs veïns winnebago suggereix una classificació en cinc categories que corresponen, respectivament, a la terra, a
mateix tipus. Durkheim i Mauss han meditat, després de Frazer, sobre les classificacions totals de certes tribus com és ara els wotjobaluk, que inhumen llurs
botànic, del zoòleg o del geòleg... La veritat és que "el principi d'una classificació no es postula mai": només l'enquesta etnogràfica, és a dir,
L'exemple dels osage, que són siús meridionals, és revelador perquè llurs classificacions ofereixen un caràcter sistemàtic, almenys en aparença. Els osage
—reals o imaginàries— dels fets o dels principis que inspiren les classificacions. Els indis tlingit diuen que el cuc de fusta és "net i astut" i que "l'
d'ésser tinguts en compte per a assignar un lloc a aquests animals en una classificació dels éssers i de les coses, hom cercaria indefinidament la clau, a menys
totemisme no és sinó un cas particular d'un problema general de les classificacions i un exemple, entre d'altres, del paper freqüentment atribuït als termes
del paper freqüentment atribuït als termes específics per a elaborar una classificació social. Entre els luapula, els clans següents estan en relació de burla:
de referència als quals apel·len per edificar llurs estructures de classificació. Però fins i tot els menys dotats en aquest sentit operen amb lògiques de
un darrer tipus de dificultat que concerneix més particularment les classificacions dites "totèmiques" en sentit ampli, és a dir, les que són no solament
de la qual ve després. Altrament dit, els sistemes de denominació i de classificació, comunament anomenats totèmics, treuen llur valor operatori de llur
també part del mateix conjunt, a saber: el conjunt dels sistemes de classificació que estableixen una homologia entre les diferències naturals i les
no necessària: les prohibicions alimentàries no sempre acompanyen les classificacions totèmiques i els estan lògicament subordinades. No plantegen, doncs, un
si a Amèrica alguns esbossos de castes haguessin estat contaminats per classificacions totèmiques, mentre que a l'Índia vestigis de grups totèmics es devien
Aquests mites expressen admirablement com, entre poblacions en què les classificacions totèmiques i les especialitzacions funcionals tenen un rendiment molt
a preferències que no són mai exclusives, per a tal o tal nivell de classificació. En efecte, tots els nivells de classificació ofereixen un caràcter comú,
per a tal o tal nivell de classificació. En efecte, tots els nivells de classificació ofereixen un caràcter comú, sigui quin sigui el que la societat
sostenidors del totemisme fou de destacar arbitràriament un nivell de classificació, el format per referència a les espècies naturals, i donar-li el valor
cap raó per a declarar-lo més important, posem per cas, que el nivell de classificació que opera amb l'ajut de categories abstractes o que el nivell que

  Pàgina 1 (de 56) 50 següents »