DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
coetani A 466 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb coetani Freqüència total:  466 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

per la perfecta màquina filològica i tècnica de la Universitat alemanya coetània. En aquest cas, com en molts altres aspectes del nostre ésser col·lectiu,
passions pures la desesperava. Més curiosa que la majoria dels seus coetanis, l'homosexualitat també l'atreia, sense voler-se'n adonar ben bé, la qual
que passa a la pintura és una antologia de la realitat. Contemporanis i coetanis M'he referit, més amunt, als artistes de transició, aquells en qui es
Ells —esmentem el nom de Pinder— parlen de la "contemporaneïtat del no coetani", és a dir, de la convivència simultània de gent de la més diversa edat,
dels estils, veurem també com s'hi dóna aqueixa "contemporaneïtat del no coetani". I comprovarem que, al costat dels artistes de transició, hi ha els qui
aproximades: per edat, doncs, el Vinci i Van Alken serien també "coetanis", per dir-ho com Pinder. Però, per damunt de qualsevol afinitat que
hi ha una diferència irreconciliable. Per edat, repetesc, podrien ésser "coetanis": per significació cultural no ho són gens. El món pul·lulant del
diguen el que vulguen els seus debel·ladors —"contemporanis" però no "coetanis"—, l'únic gran art dels nostres dies és aquest; no en tenim
la controvèrsia amb els savis musulmans, i els prometia (diu el biògraf coetani) que, "si les raons de la llei d'ells trobava que eren més poderoses
llunyà per les mateixes raons que l'esperit del gran Renaixement és només coetani, però antagònic, de l'esperit de la Reforma protestant. El moviment
establert que no hi ha cap influència inspiradora. Els dos fenòmens són coetanis, gairebé simultanis; condicions semblants donen lloc a ressorgiments
Com no ho seria la nostra —que no es facin pas il·lusions els meus coetanis!— si per art d'encantament Catalunya reprenia el ritme de la seva vida
per força en el pintor les representacions imaginatives anteriors o coetànies a l'execució d'una obra d'aquesta mena —i, per tant, l'aspecte d'unitat
cercada en la tradició popular, ha estat una certa vida de Ramon Lull, coetània i dictada per ell que —per això— no pot arribar a la seva mort,
torturat i la frase salomònica. Gairebé tota la /Vida\ coetània, i moltíssims fragments en prosa i en vers de Ramon Lull, intercala Mn.
del famós /Portrait de ma mère\, aquesta obra mestra de l'art coetani, que Whistler, sempre cuidadós de l'acord cromàtic, titula
s'havía deixat inspirar per les aspres estatues del cicle gòtic, imatges coetanies d'aquells hèroes compatricis que havía de personificar. Solament que el
comunicant-li l'esperit d'inquietut que és propi dels exercicis coetanis. Com més de curta durada són els fenòmens ambients, més ràpida també ha
de la vida una halenada d'idealitat i a suggerir-nos estats de l'ànima coetania, en consonancia amb certes literatures dels nostres temps. Aquesta
el curs no sempre recte i metòdic, sinó ondulant i sinuós, de l'esperit coetani. ¿No s'ha dit i repetit mil voltes que els païsatges eren estats de
gravadors o litògrafs, que amb tal perspicacia havíen observat l'home coetani i la societat en què vivíen, que amb tal intencionada precisió havíen
tan definitives que constitueixen el fonament temàtic de la pintura coetania: en primer lloc la iniciació del païsatge modern, "honor del nostre
pot trobar-se en totes les condicions socials i en qualsevulla època coetania de l'artista." "Així ho comprenía el gran Rembrandt —segueix dient—
religió. Fra Angelico, a part dels signes que extreu de la seva realitat coetània, ens posa en contacte amb el sagrat, aquesta vegada un sagrat organitzat
religiós que hi impera. Agustí Duran i Sanpere, a partir de documents coetanis, ens ha deixat una descripció de com fou el 1424 l'esmentada
europeu, mentre la modesta terra catalana, per boca del seu pensador coetani, cridava contra les errades fonamentals que caracteritzen els principis
Joaquim Folch m'encarrega un treball sobre les influències artístiques coetànies de sant Francesc. Al cafè, dic a Gassol que l'encàrrec de Folch m'ha
passions pures la desesperava. Més curiosa que la majoria dels seus coetanis, l'homosexualitat també l'atreia, sense voler-se'n dar bé compte, la qual
i per la coneixença que demostra posseir de l'obra científica dels seus coetanis, cal situar Ramon Llull, en bona llei, dins el grup dels estudiosos que
la segona meitat d'aquell segle, mentre que la documentació notarial coetània (que, pel que fa a València, Mallorca i Catalunya, hem pogut consultar
tres inventaris (no valencians) contemporanis. Mai, però, la documentació coetània que es refereix de manera indubtable a aquesta terrissa valenciana
un punt de marcada afinitat amb les decoracions de certes ceràmiques coetànies italianes (Faenza o Orvieto) no ens sembla pas gens desencertat. En
aquesta població sembla haver-se usat més correntment, en la documentació coetània, l'expressió /opus\ o obra de Málica o Mélica,
talladors (o discos) i pitxers de Malyk que, segons un document coetani, foren importats a Anglaterra, en 1303, pel port de Sandwich,
segle, i pel que el poble ha mantingut el mateix interès que la generació coetània del fet devia sentir. També trobem en el romanç les primeres passes del
mariana de què hem parlat. Pel que ens diu Muntaner podem creure que, coetanis dels goigs, hi havia himnes o cançons laudatòries dels sants, o sia les
altres temes de caire costumista van anar succeint-se i poc més o menys coetànies a les anteriors, es publicaren auques de les processons de Corpus i de
de l'auca. A part d'aquests dos imatgers, els quals foren més o menys coetanis, editaren auques a Barcelona en Pere Simó i Josep Clarà; aquest darrer
i Maragall començava el període contemporani, els dos grans poetes essent coetanis. Ara ens adonem, però, que aquest segon període, en el qual la poesia
algú que hi havia residit. I, encara, les cites d'escriptors francesos coetanis (Aragó, Cauchy, Chauteaubriand, Lenormant, Lacordaire, Genoude, Perrier)
de la regència d'Espartero i d'alguns que els precediren, un publicista coetani, de gran autoritat dins el camp catòlic, Joaquim Roca i Cornet, diu així:
i aquest "despreci", dels quals no sols acusa la premsa coetània, sinó molts compatricis que, per "una reprehensible moda" o
a les primeres publicacions de la Renaixença i a les anteriors i coetànies que sobre elles influïren, reparem que en cap cas, si exceptuem el del
a terme no els mancava, certament, l'exemple de nombrosos escriptors, coetanis: l'evocació i l'apologia del passat de Catalunya es mantingueren a
reformes que alguns dels nostres gramàtics i lexicògrafs anteriors o coetanis havien propugnat. Així, no hi són admesos la substitució de -p, -t,
XV "Lo Verdader Catalá" i el moviment renaixentista coetani Quan veié la llum el nostre periòdic, la Renaixença catalana ja feia via,
manifestacions catalanistes— per les tendències del moviment romàntic coetani. Cal suposar, és cert, que l'ambient romàntic de l'època i, concretament,
tramuntana pirinenca, mestral del Golf de Sant Jordi, poden ésser coetanis o presentar-se cadascun amb independència dels altres. Tot depèn de
de Binicodrell de Darrera, la qual alguna vegada ha estat suposada coetània del monument, ja que el doctor Camps ens diu: "La rampa [del
les cabanes prehistòriques són tan pobres comparades amb les habitacions coetànies en coves. Diversos tractadistes atribueixen a les actuals barraques

  Pàgina 1 (de 10) 50 següents »