DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
col·legir V 43 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb col·legir Freqüència total:  43 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que respecte an aquest Joan de Pedratallada, direm que pel que hem pogut col·legir del que hem llegit no era més que un altre profeta supersticiós com
les llatinitzacions Sebundus, Sebundinus i Sebundanus i que segons hem col·legit se ha d'anomenar Sibiuda, primer perquè hem llegit que dos notaris de
conclusions, i addueix i comenta els ensenyaments que de l'ALR han col·legit el mateix Puscariu, i K. Jaberg. Alvar acaba el seu treball amb unes
i amb la imaginació del subjecte, ço és: de la pomera i del roser, col·legint i engendrant les espècies amb les quals fa la ciència del gènere real.
que en la majoria no permeten de sortir al pas de l'artritis. D'això es col·legeix que l'única tècnica verament radical per a drenar l'articulació de l'anca
Com vestia Assonibasipal, l'orgullós vencedor d'homes i lleons, ho podem col·legir pels relleus, si bé els notables esculptors d'aitals obres, sols
són, d'entre els comerciants i industrials, els més reservats. He pogut col·legir, però, que els beneficis deuen ésser quantiosos. Els que es submergeixen
qualitats relatives, heus aquí la congruència de què parlàvem. Com es pot col·legir, aqueixa era, en aqueix punt, la concepció del segle XVI. Però
entre ànima i cos. Quin sigui aquest ordre i el seu àmbit, només pot col·legir-se atenent a la naturalesa d'ambdues i a l'excel·lència i noblesa dels
d'aquella persona impía: ¿no contreuría aquesta un enorme demèrit? D'això col·legeix el mèrit de la teva industria, si tens intenció de procurar honor a Déu i
Pedrell en un número de la revista /Música Sacro-Hispana\, pot col·legir-se per les característiques del manuscrit on es troba, que la versió
ço que toca a les altres versions, la representació de les quals sols pot col·legir-se per brins de descripció dispersos, tal com el que esmenta el senyor
metut a la força en el negoci de la seua fàbrica. La matèria, com podeu col·legir és abundosa, amb molts punts per on abordar-la, i a més a més, tema que
Portal dels Ferros. 1774. Recobriment neoclàssic. Com pot col·legir-se d'aquesta teoria de dades i de moltes més que podríem interpolar,
això estam obligats a dir-vos: madona l'Emperadriu, segons que ho hem ben col·legit, s'ha enamorada d'un tal cavaller, i són tots dos ben acordats, que prou
singularment ben col·locat per saber noves de la cort, veié i sentí. Hom col·legeix que rei i cort s'havien allunyat de les idees i la pràctica del primer
cas dels soterraments argàrics sota el sòl de les mateixes vivendes podem col·legir que estem davant d'un procés d'afirmació de la institució familiar, de la
a favor nostre. En llegir-lo s'ha de tenir en compte: Primer, que no pot col·legirse res dels llinatges si es tracta de persones que no tinguin
prop de la mar, s'oposavan á la reunió d'homes en pobles". Això fa col·legir que'ls cosetans, á la vinguda dels nous invasors cartaginesos y romans,
regalada esposa del manso © © © © © © © © © © ©." No he pogut col·legir quín seria lo abat que faria construir de mòlt antich aquell tant
iglesia que tingué mòltas altras parroquias dependents, com se podrá col·legir de lo que deixaré consignat en aquesta historia. En ella podia celebrarse
compras, vendas, etc., pertanyents al monastir, y seria mòlt difícil col·legir lo que posseia últimament quant ab tanta freqüencia se verificaban
y compras ó reincorporacions, etc.. De la consulta de dits documents he col·legit que alguns solars y casas de la Riera de Sant Joan de Barcelona habian
las calendas de mars, que vè á esser als 18 de febrer. Tambè he col·legit de un pergamí custodiat en lo arxiu de la Corona de Aragó, de etiqueta
Berengarium Abbatem, etc·" Fènt donacions al Munt apar se pot col·legir que dit Berenguer fos abat de aquell monastir. Tambè he trobat que
prepositus S· Laurencii cenobii cum Berengario Sanlam." No he pogut col·legir entre mitg de esta temporada lo nom de altre abat fins á Guillerm
sobre los fruyts de unas terras en Sant Juliá de Altura. He vingut á col·legir era lo mateix abat Pere Gosoros. Poncio (Pons). Succehí
Estanyol. La êxistencia de tal Abat y del expressat establiment la he col·legida de una nota del savi rector de Castellar D. Andreu Riera, y que êxisteix
tinch de consignar que en cap dels documents que he consultat he pogut col·legir degués castigarse un sol crímen de un monjo dels moltíssims que durant
del Munt pogués êxistir semblant llibre; qual êxistencia vas col·legir després de cerca dos anys que de tant en tant tenia lo gust de visitar
devoció de la comarca, y tal vegada de Catalunya entera, segons he pogut col·legir de la lectura de tants y tant antichs documents. Tambè desitjo que los
nom. Unànimement reconegut el seu valer en tota Espanya, no és difícil col·legir la popularitat de que fruïa a Barcelona, on no hi havía periòdic ni festa
posarse balp arrepentirse. assentir. atribuir. avenirse. cenyir. col·legir. comedirse. competir. concebir. conduhir. conferir. consentir. confluir.
cap de la imatge, sent molts los que tal prodigi varen presenciar. Ja pot col·legirse quánt contribuhiria tan extranya visió á encéndrer mes y mes en los
L' sacerdot que l' oferí, es l' mateix Christo Déu y home. De aquí podeu collegir quánt sant y excelent es l' sacrifici de la Missa, en que l' mateix
que son intent sia lo del mateix dimoni, invadir lo santuari. Aixis com collegim del sagrat Evangeli la tendencia terrible que antiguament tenia lo dimoni
mateixos. —¡Esclau, y vestir y tractar tan bé! —Per axô vos demán si podeu colegí quin ha d' essê el méu parader. —Noltros calcular si acás, que vos ser
més no podía bellugá sa llengo ni bategarmê cap mica; y quant vaitx colegí que cercavan un barbé perque 'm fés sa derrera barba, tot me vaitx
de columna, una jove extrangera, domiciliada temps há á Barcelona, á colegir per sas coneixensas també llargas. L'aparició del primer mailcoach
l'han trobat massa fred durant la campanya, ¿no serà contraproduent si en col·legeixen la supèrbia de qui ja està convençut de la victòria? Res més inoportú que
De les restants de parets, que encara hi ha pel poble, es pot col·legir que els més antics eren de parets de fang molt gruixudes; els de cent
que aquesta última tingué lloc dos mesos abans de la seua mort, es pot col·legir la inclinació de don Baltasar per aquestes inversions, a les quals,
1956 i 1961 va ser el de major implantació d'escoles rurals, es podria col·legir una relació entre el Pla del 1956 i aquestes noves escoles, tot i que,