DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
colp M 1287 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb colp Freqüència total:  1287 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

carrer, i amb ell colpeja la porta, que ressona tova en la nit, però els colps acceleren el cor de la fadrina. És l'avís que algú va a cantar una
I què feien? El més important era fer enrabiar la gent. Crits i càntics i colps a les portes. No tots havien pogut haure maça. I els qui no l'havien
enviscats pel rum-rum de les guitarres, el raspeig dels guitarrons, els colps secs dels ossos i les fiblades agredolces, rapidíssimes, de les
una barra llarga amb un clau ficat a la punta: un agulló. I l'agulló, d'un colp, s'enfila en la cuixa tremolosa del bou. Fa un salt l'animal i, després
qui despenja el pobre gall que està ja mig mort pels sangoleigs i els colps que ha rebut de la barra on penjava... A la vesprada els xics fan la
Cóm es... Amalio. Lo dit ya no marra; pronte sentirás els cólps, está el cólera en Italia. Llicho. Pio. Re-Cristo!
fondre en estreta abrassada tot l'amor y tota la basarda que, per primer colp a la vida, passaven junts." "El flagell durà, durà, y ningú sab lo que
infantil. I estirant el cos i els braços recull uns cantals. D'un colp de mà escapça el con. L'ha truncat. I li ha llevat tot el que tenia
és, en efecte. No pot ésser la vida car dormits com som no res sabem dels colps del cor, ni del to del nostre respir tranquil·lissim. Ara mateix que
quines idees més fosques! Doctor posa l'escapre a la tapa del pit i a colps de martell fa saltar les costelles. Doctor. —Aqui tenim el cor. Té
fons, com cau a terra una fruita madura quan s'amolla de l'arbre. I al colp tètric i ressonant, despertem conformadissims del passat. VI La
cultura cívica, y que aleshores era massa freqüent: lo de les batalles á colps de pedra entre colles de noys dels diferents barris de la Ciutat. Alló
la seva pietat ab modestes sermonejadures, y també donarnos un colp de canya, si convenia. Ens dava la conferencia de doctrina en sa casa, al
l'aboquí de bell antuvi a l'ambient que se m'esclatava lluminós al primer colp d'ala de llançar-me al món". "Fill meu, no t'esveres si comence de
facècia, em digué adéu, em besà i se n'anà." "Restí quieta fins que el colp de la portella del carrer, en tancar-se, em sobresaltà, amb una mà a la
Ah, dona, dona! Dona esclava de l'ombra, dona secreta al triomf..." "De colp i volta, un pensament punxós, llambregant, espaventable: un fill a la
lleu tindrien aquells que, sense Tu renyir, et travessaren els claus a colps de martell! Tinc l'enrònia que Tu no hauries fet com jo. Però és distint;
il·lusions, col·legi, futur, estudis, del vostre pare! Però de colp i volta, perquè el sol es ponia més aviat, perquè de sobte feia més goig
arcaismes. Anotem ací, entre altres casos d'arcaisme, els mots llur, colps, procehir, procehiment, noembre —usat sovint per P. R. P. en
campanya, concepte, capsa, ample, emprar, nespla, aspre, cep, llamp, colp, serp, temps. La /b\ ortogràfica sona {p} quan precedix
exemples: cap, cep, macip, glop, cup "recipient", camp, serp, colp, Calp, Asp, etc.. Emperò en final de paraula s'escriu /b\ en
per 100 Imitació... 9,5 per 100 Caigudes, colps, espants... 14,0 per 100 Altres malalties...
de l'aparell respiratori, l'atacat patix tos, tirant, degut a aquests colps de tos, alguna de les falses membranes que hem dit es formen i que
amagats que ixen i sorprenen quan ningú hi comptava. I no és sempre un colp i prou; hi han nacions on la revolució, iniciada fa molts anys, va durant
vol que remate somniant dolçament esta matinada de "la rosa". Dos colps a la porta ab los gaiatos són l'avís de que és allí on viu la festejada.
en cirugia menor, molt entés i manyós en coses de llanceta, aplicar colps de sangoneres, trencar enfits, fer micapans, adobar trencadures, tornar
a l'oficialet i allargar la mà als pidolans dissabters. Cavallers ¡quin colp d'ull el de l'angorfa del nostre mestre barberol! ¡Llevava un pesar de
poquet a poquet i aplegat que era a la finestra, s'acabaren de tancar de colp les ventalles; però ficant-se per clavills i badalls dels finestrons
donava encara prou claror al camp de batalla per a que no foren los colps errats. ¡No us ho dia teuladins! ¡Com se desfogarà en vosaltres mestre
tremolosos, xiulant d'esglai i volent fugir, amagar-se, atalbant-se de colps contra la paret; que aquells ulls del mestre i de l'oficial no senyalaven
res bo per a ells. De la primera gamberada Tofolet ne va caçar un bon colp, que prest ficà baix dels sedassos... I així foren tots empresonats i
del garbí, els oms i els eucaliptus que la voregen...! ¡Quin deliciós colp de vista! ¡Què a propòsit per a una "borrasqueta!". La bassa, que és
despertant als pares que dormien baix la figuera no esperant tan gran colp de la desgràcia. —¡Pare, pare! ¡Tonet s'ha ofegat!... ¡Afanye's
festa. ¡Ab quin goig volteja! Ja són arribats a la mateixa ermita. ¡Quin colp de vista! Als seus peus, lo formiguer de gent que trafega ab continuat
aiguajades en la porta quan de nit raonaven juntets i acanonats. ¡Quins colpets de tos oïa des de la cuina lo sinyô Fèlix, lo pare intransigent! —No, no,
i avant... Eixia una cançoneta molt coneguda, però cantada a bramits i colps de petrolieres: —"Sapatero, tero, tero... posa soles al putxero
presidències eclesiástica y civil, quant nòvament es vá deixar ouir el còlp ruidós de les atres vegades; els pòchs que quedaven dins del temple,
de repent trauríen de la iglesia al Santíssim Sacrament pera produhir un còlp d' efècte en l' auditòri. En la plaça no cabía una agulla; tot el pòble
de traure una moneda de les que hi ha posades dins del rògle pegantlos colps ab la seua de tirar, que sòl ser més gran (per lo manco de dèu céntims);
giquets, que ab frecuencia sòlen ser víctimes de llurs fetjoríes i fins a còlps, per ser també els més fòrts, pero com se vulla que no volem que 's quede
tindre agarrada; seguint el compás de la cançó que s' anota van pegant còlps en tèrra ab la pedra i passantla al de la dreta; el qu' es descuida al
salta un bot i se li puja a la esquena al guardador, que, per lo tant, reb colps sense que puga asegurarli ninguna cos, lo que produix gran alborot,
a còr la cançò, cual música donem, a la que li fan acompanyament ab els còlps que a compás peguen ab els gòts damunt de la banca; al cantar lluixen els
la de l'Almodí. En la falla del carrer de Barcelonina va haver galtades, colps, crits i corregudes, puix un faller del carrer es va vore en la falla i
pertanygut durant quatre segles, amb honra i amb glòria. El formidable colp pegat contra els gremis, per un dels mès grans dèspotes, que els segles
de la mecánica en la fabricaciò de teixits de seda. Per bè que el còlp de gràcia, que tirà a terra el nostre gran comerç en el ram, esdevinguè
—esta amb mès intensitat— el morb de la "pebrina", que significà un colp mortal bastant a determinar la seua caiguda. Efecte d'esta els nostres
i es repeteix si fa falta. 5è· Menjar alls en dejú. Remeis p'es colps i retorcits 1r· Agafar una fulla d'atzavara i escalfar-la dalt
dalt es colpejat. 3r· Mesclar vinagre i sal i posar-ho dalt es colps. 4rt· Fer bullir palla d'ordi amb aigo i sal. Es banya es lloc
-la i posar-hi sal. Tan calenta com es puga suportar, calar-la damunt es colp i embenar-la. 6è· Vi calent. Fregar-se per tot allí on hi ha es

  Pàgina 1 (de 26) 50 següents »