DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
comissionar V 70 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb comissionar Freqüència total:  70 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

territorio, excepto en caso de grave y extremada necesidad". Foren comissionats En Macià i un altre per a lliurar personalment a Don Carlos, en el
visita les seccions tècniques de l'Exposició de París; En Roca i Galés va comissionat pel Foment a l'Exposició de Filadèlfia per a portar-ne les darreres
de França ens van donar a París quan vam tenir l'honor d'anar-hi comissionats pel Municipi de Barcelona, per tal d'assistir a la inauguració de
de l'11 d'abril del 1.814 ja hi llegim que acordaren comissionar a Agustí Morros, Josep Cendra i Tomàs i Joaquim Bas perquè fessin tot el
, fóra encara més aspra en el futur. A l'endemà, al matí, vaig ser un dels comissionats pel Sindicat Mercantil, a fi d'anar a casa dels seus pares a
com, per exemple, l'acordada el 13 d'agost del 1589 de comissionar a Pau Serra "per anar a Mòra y a Maella a metre (o vendre)
la Confraria acordà anar a cercar roldó a la costa de Llevant, comissionant a un Procurador i a un Prohom, en concòrdia amb els Blanquers i
que "no·s tragués de Catalunya cuyram y sola", i s'acordà comissionar un propi a Barcelona per a consultar el cas amb els blanquers i
Per a fer pintar les portes del retaule, l'any 1570, foren comissionats els mestres Pere Ferré i Jeroni Serra. Suposem que l'altar de la
mestre Busquets, sastre de Reus. El Mestre Blanquer Pere Blanch va ésser comissionat per a traslladar-se a València a comprar "domàs y or y seda",
de juny de 1351, a Francesc Simó i Andreu Mutxó, als quals comissionà perquè anessin a Marsella a adquirir vuit galeres de les que allà hi
importants investigacions en algunes d'aquestes conques petrolíferes, comissionats per particulars i per importants companyies estrangeres. A continuació
portin els llibres personalment, o per mitjà de persones a les quals comissionin per a aquest objecte, suposant-se aquestes autoritzades per sol fet
de Catalunya a visitar algunes coves catalanes, i Mn. Font i Sagué fou comissionat per a acompanyar-lo. L'exemple de Martel va ser decisiu en el seu avenir,
i Avenc de Sant Ou (© metres). L'any 1902, Mn. Font fou comissionat pel marquès de Comillas per estudiar la constitució geològica del Sahara
finalment en el Capítol celebrat l'any 1358 a Sant Pau del Camp, comissionant-se a aquest efecte l'Abat Pere Busquet, de Sant Cugat del Vallès, amb
Parlament extraordinari, si les circumstàncies ho reclamaven, i hom comissionà igualment a Fr. Joan Fenero, Abat de Sant Joan de la Penya i President de
del missatge de Jesús (13, 5). Tot seguit seran comissionats per l'Esperit Sant per dur a terme la missió entre els pagans:
i de cooperar al manifest interès del Capítol catedralici, va comissionar-me per tal que anés a veure si per les humitats que havien sortit al
de les primeres experiències. El 1871, la Diputació de Barcelona comissiona Sanpere i Miquel perquè estudiï a Anglaterra, a França i a Alemanya les
cada un dels bàndols que hem anomenat, en coneixem els capdavanters. Els comissionats per les parròquies no partidàries de la separació, eren Josep Ravella i
de l'Administració, l'aparell de govern, els membres del qual han estat comissionats pel Parlament o l'Assemblea legislativa i l'aparell administratiu,
vegada el difícil conflicte de les Universitats, l'any 1438 comissionà Alfons V a mossèn Galceran de Requesens, conseller reial i Batle General
d'en Kane per la seva energia. El noble don Joan de Bayart va ser comissionat per anar a Londres a queixar-se contra el governador. La polèmica va ser
societats de republicans federals de Benicarló i de Penyíscola els han comissionat per a entrevistar-se amb el governador de la província per veure "què
de guanyar una part dels camperols de la plana de Vic al projecte, comissionà l'abat de Casserres prop del cabdill remença. La gestió fracassà a causa
—El freqüentares, després? —Sempre, sempre. Cada cop que venia de França comissionat pel Comitè Revolucionari que presidia Macià per entrevistar-me amb
de dreta. I a tal efecte, de la gent armada que hi havia al defora, es comissionaren uns quants grups per tal que anessin a cercar l'Alcalde i els regidors de
de neteja. Però en tenir-ne esment als Centres oficials revoltats, es va comissionar una autoritat per tal que ordenés l'immediat atur d'aquells funcionaris
en la qual foren dictades. La mateixa corporació, l'any anterior, havia comissionat a Frederic Trémols a anar als Estats Units per tal d'adquirir llavors de
Fornès, natural d'Hostalric, catedrátic de la Universitat de Barcelona, comissionat que fou per anar a França a estudiar la peste qu'afligí a Marsella y
del Reyal Patrimoni a Catalunya, manifestantli que'l Poder Executiu havia commissionat al senyor Bofarull pera pendre de l'arxiu de la Batllia tota la
ni'l Profeta, li preguntaren els sacerdots y levites que'ls juheus varen comissionar pera inquirir la seua missió: ¿còm es que t'atrevexes á batejar?— y ell
del terci d'Igualada, comunicà a son pare lo que passava, y aquest comissionà a son dependent Ramon Prat pera que s'incorporés de tot y ho portés a
inglesos ni espanyols. En el mateix sentit Isidre Pascual y Joseph Cerdà, comissionats pels capitans de la carrera d'Amèrica y propietaris de naus qu'en la
per medi de un propi á la Junta de Comers de Barcelona, cual Junta comissionaba á un dels corredors per publicar en lo saló de Llotja los preus del
Gerona, En Joan Miret, l' ilustrat viticultor y publicista, havent sigut comissionat oficialment pera posarse al devant dels estudis d' exploració y d'
viver de llavors de cep americá en la Granja experimental de Barcelona, comissionant á dit objecte al reputat botánich, nostre compatrici Doctor En Frederich
en presencia del venerable March Robione, prior de Sant Cugat del Vallés, comissionat al efecte per lo abat Joan de aquell monastir y en presencia del
N' Andreu Balaguer y Merino. En 1842, va esser aquell, comissionat per dita societat pera anar á Perpinyá á observar l' eclipse solar (y en
lo Sr Alcover encarregat del cronómetro y En Joan Manyé y Flaquer comissionat per la redacció del Diari de Barcelona. Los catalans que per pura afició
de un sabi que pogués posarse al costat dels mes afamats estrangers, lo comissioná per ser company del gran Mechain, en las dificilíssimas operacions
davant el fet de la invasió. L'alcalde major va creure sortir del pas comissionant Antoni Franch i Josep d'Olzinelles —dos bons patricis— per tal de rebre
Per tal de resoldre les queixes i reclamacions, la Junta Suprema comissionà el seu vocal Manuel Torrents, de Manresa, que arribà a Igualada el
rep la visita de dos metgesses angleses, J. D. Collier i D. Rusell. Vénen comissionades pel Foreign Office per convidar-lo a pronunciar unes
una epidèmia de còlera. De tornada a Barcelona l'acadèmia de medicina el comissionà per a l'estudi de casos de còlera. El 1834 la mateixa acadèmia
càrrec com a mostra de desgreuge i d'afecte. Ben triada, per cert. Foren comissionats tres companys per a anar-l'hi a oferir: dos d'ells eren Cucurella i Joan
moderat. Los Srs. D. Cristofol de Murrieta y compañía de Lóndres, son los comissionats per lo gobern peruá per portar á efecte la referida disposició á Europa y
a distancia.)] Duran Senyor Duch: la ciutat de Barcelona'ns ha comissionat pera que vinguèm a pactar, d'acort ab el senyor Duch de Berwick, les
en enemichs resolts, y'l Rey se decidí, per no haverhi altre remey, comissionant al efecte al mateix fra Vicens, pera que participás á Benet la sustracció

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »