DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
compel·lir V 49 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb compel·lir Freqüència total:  49 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

volent convèncer-te: prefereixo morir desemparada que compel·lir-te a una acció funesta per al teu assossec, jo, tan segura
darreria del XII existia entre banda i banda dels Pirineus, va compel·lir Pere el Catòlic a sortir en defensa dels seus súbdits i aliats
col·legi, col·ligar, col·limador, col·lisió, col·locar, col·loqui, compel·lir, constel·lació, corol·la, corol·lari, cristal·lí, damisel·la, destil·lar,
haver ignorància de les coses dessús dites. Però ell no es sent lligat ni compel·lit per les potències inferiors; i així es coneix cert i ver, i sap que si té
que els Governs anglesos hagin assajat llargs i perseverants esforços per compel·lir el poble irlandès a renunciar a aquesta esperança. La política anglesa,
la dura pressió de la lliure competència entre ells mateixos els havia de compel·lir a cercar els preus més baixos en la mà d'obra, com en qualsevol altre
Però la llei adopta les més serioses precaucions per evitar que es compel·leixi a complir, a una persona, obligacions nul·les o obligacions de persona
estudien carreres propícies o intervenen en entitats i corporacions, compel·lits per llur fretura d'oratòria. D'altres, en canvi, l'exercici d'una
víctimes més febles del "model" brasiler: els camperols, els indis." Compel·lit, doncs, com molts d'altres, i per la Fe de sempre, però aquí, a assumir
del seu pontificat (1263), manà a l'arquebisbe de Tarragona que compel·lís els jueus a portar algun senyal en els hàbits amb què es distingissin
diu sant Agustí: "Jo en canvi he volgut el furt, i vaig fer-lo no pas compel·lint-m'hi cap fretura o penúria, sinó la desgana de justícia i l'atractiu del
que han esdevingut una horda, la qual la fam i l'hostilitat dins de casa compel·leixen finalment a deixar l'Aràbia. Tan difícils d'aturar com llurs sorralades
una revolta de Tarsus, ajudada pels pobles del Taurus a l'oest i al nord, compel·lí els generals de Sennacherib a emprendre dins Cilícia l'any 698,
com aquest sentiment d'obligació, o, de fet, cap mena d'obligació que el compel·lís. Si reconeixia el dret d'un grup de ciutats-estats, que remotament
del dit projecte, s'al·ludeix a l'exigència dels senyors d'algun lloc de compel·lir-los, sense títol legal, a fer prestacions per a adobar les rescloses dels
es triarien gent de confiança per a tal comesa, hom no vacil·laria pas a compel·lir per la força fins i tot aquells qui no fossin addictes, si s'esqueia,
y bellas. Com que la escassedat del temps y la abundor del material me compeleixen a fer no mes que'l recompte o petit enfilall del grau en que s'exerci la
un estimable servei per a vèncer el moment." "El Banc d'Espanya, compel·lit per la rigidesa dels seus Estatuts, ha prestat concursos molt valuosos,
Firmo escriptura de ters ab esta pena y rigors güarentigis para ser compellit al cumpliment com per sentencia que obra judicát, ab submissió á tot
De conseguent no hi ha fervor que los excitia, ni activitat que los compellesca, vivint adormits en una mortal peresa. Però los homes espirituals, que
enguerxarse, Compaginar, compaginar, Compeler, compel·lir, Completar, completar, Comprender, compéndrer,
en tal cas, aquell de nosals. que sa part lluhis y quitas puga compellir, ÿ obligar á la altre per medi de justicia a fer la Lluhició de la part
favor: firman escra. y pena de ters ab clausulas guarentigias per a ser compellits com per sentencia que obra judicat; se someten al Sor. Jutge de primera
y lo vestiren ab sos vestits, y lo traguéren fora pera crucificarlo. Y compeliren á un que passaba, anomenat Simón Cirenéu, pare d' Alexandro y de Rufo que
cuatre añs consecutius sens pagar lo sobre dit cens, podrá lo Estabilient compellir al Adquisidor y als seus per lo pago de la pensió corrent y mitja pensió
Tribunals que convinga peraque á la observancia de tot lo espresat sia compellit com per sentencia definitiva pasada en autoritat de Cosa judicada y per
Tribunals que convinga pera que á la observancia de tot lo espresat sia compellida com per sentencia definitiva pasada en autoritat de cosa judicada y per
que convinga, peraque á cumplir rigurosament lo dalt promés, puga ser compellit executivament, com si fos per sentencia definitiva, pasada en autoritat
bens presents y futurs, ab totas clausulas de rigurosa exêcució pera ser compelit al cumpliment, via exêcutiva, com pr. sentencia obrant judicat. Y juran
allí es pledeja la causa al natural, i som nosaltres mateixos, compel·lits per nostres culpes, a fornir-ne la prova. Doncs què em resta? Provâ el
á son senyor las mans. —Com seré senyor y rey, si vosaltres, súbdits, me compel·liu á pagar un vectigal? y com aquest no's paga sinó per aquell á qui's pót
del rey quede indefensa en estas miserias, sols pera no tenir que compelirvos mes per la forsa que per la rahó? Peró ja sè lo que m'haveu de
presentat en aquest recurs, se li dóna un sentit diferent, en dir que cal compel·lir a dita Sra. B. a abandonar el pis, liquidant els deutes, tant per la seva
la llengua que parlava, que l'enaltiren tot esclavitzant-la, que ens compel·liren a fer d'herois i de màrtirs sense ser-ne, que em llançaren a la
Y frequentment los castiguí en totas las Sinagogas, y los compelía á blasfemar: y indignantme mes y mes contra d'ells, los perseguía
sé que és a ella que li escau de mirar, i a mi de ser llucat, acusat i compel·lit a enderiar-me, a voler pujar a les fontanes..., i a fer recapte d'estris,
el delit; els ocells podrien fer-hi passades... Ja n'hi havia que, compel·lits per un instint, ja hi volien veure els ànecs... 7 Els dits crispats,
hi ha, treu profit d'allò que abastis», no ens ha llegut de desmentir-los, compel·lits per un instint insubornable d'estalviar-nos, a tota esdevinença... No és
de corrupció institucional, de mentida establerta..., tothom es veu compel·lit a fer el mateix, cadascú al seu nivell. Però el joc brut no és,
diferents indrets s'abraona contra els propietaris. El Govern Provisional compel·leix els pagesos a reprendre el treball obligatori mentre les forces de
té un element distintiu dominant de caràcter emocional: la víctima és compel·lida mitjançant l'exercici de la força física, la intimidació per una arma o
campanyes del rei de Castella sobre l'horta granadina, en juny de 1265, compel·liren Ibn al-Ahmar a sol·licitar una treva. Alfons X acceptà d'entrevistar-se
davant nostre), tenim certesa sobre les aparences subjectives que ens compel·len a tenir aquestes creences. En la versió russelliana d'aquesta concepció,
efectiu com a institució permanent, crec que hauria d'estar limitat a compel·lir els funcionaris locals a obeir les lleis creades per guiar-los. En totes
o no parla l'idioma en el qual s'expressa el tribunal. De no ser compel·lida a declarar en contra seu ni de declarar-se culpable. En el cas
les preguntes les faig jo. Sap on és Diego Rivera? —No —va contestar, compel·lida per l'aire d'autoritat del coronel. Se sentia maldestra, aclaparada.
que segons don Gaspar va rebre dels seus vassalls a canvi de no compel·lir-los a capbrevar les terres. Com que desconeixem els deutes que el comte
una festa de salvatges —va comentar Maritín, que se sentia sempre compel·lida a donar el seu punt de vista sobre qualsevol matèria, per desconeguda que
que jo, i al cotxet només hi havia una plaça, de manera que vaig ser compel·lit a aprendre a caminar al més aviat possible, per exigències logístiques.