DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
comptador A 35 oc.
comptador M 322 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb comptador Freqüència total:  357 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

del rellotge de butxaca i, finalment, del rellotge de polsera. Ara tenim comptadors de temps que ens acompanyen les vint-i-quatre hores del dia. Els
enregistrada sobre la placa, o bé la seva energia al moment d'arribar al comptador. És evident que aquesta informació pressuposa el coneixement de la
durant molt de temps fou l'encarregat de passar per les cases a mirar el comptador d'aquest líquid. Ara Josep Rodrigo és llauner i electricista, i si us hi
Cada dia anava a vigilar els dipòsits a dalt del terrat i comparava el comptador i les aixetes. "Aquest és el meu ram, dóna poca feina —deia—, però figuri
d'aquell rei valent. El primer de tots acudí Gonelí, el mestre de ball i contador reial. En veure'l, els ulls de Tallafer guspirejaren; el rostre d'Alina
menjador, ni el test amb l'alfàbrega sota el llum. El rellotge de paret, comptador de tots els segons d'aquella família, mostrava amb la netedat del disc i
carnisser, carnisseria; porter, porteria; conseller, conselleria; comptador, comptadoria; pagador, pagadoria. Notem: sastre, sastreria;
pot escalfar l'aigua. Quan a baix hi ha el gas encès, no crema a dalt. El comptador no té prou força. —Així no en gastem tant... —Ja està! Torna al bany.
anual completa. Perquè cap dubte no me'n pogués restar, una nota del comptador de la Universitat m'ho comunicava: "Els següents imports seran declarats
botó de l'electricitat tornà la llum als ulls de Zeni, i aquella nit el comptador elèctric no cessà de giravoltar amb calma, com un disc sense agulla que
que cosia al balcó d'enfront, els entrants al pis, el revisador del comptador elèctric, el vigilant nocturn, el municipal que repartia els fulls de
En virtut d'aquesta convinença Torras es compromet a acabar en dos anys, comptadors des de la data del contracte, tot el que es refereix a escultura i talla
tals com les referents a les instal·lacions domèstiques d'aigua per comptador, sistemes depuradors, etc., etc.. Decret del 9 de juny del
de despeses superior a 100.000 pessetes, havien de tenir un Comptador nomenat per l'Ajuntament entre els que haguessin guanyat les
del 18 de maig del 1897 aprovà el primer Reglament dels Comptadors provincials i municipals, al qual seguiren el d'11 de desembre
dels cossos de l'Administració local, solament es reconegué en el de Comptadors allò que ja era un fet des de darrers del segle passat. El que sí
modificà la legislació estatutària fou la denominació i les funcions: els Comptadors s'anomenaren Interventors, i a més a més de les funcions comptables se'ls
Agents de vigilància fins als caps de servei, el Secretari municipal, el Comptador, els Alcaldes de barri, etc.. ¿Com ha d'ésser l'administració de la
eren monjoies d'aquell itinerari. De retorn, feia servir el pont de "pas comptador"; allí posava tots els meus sentits per a comprovar el nombre de caps
seu. —El que no sé si els hi tens tots; jo, tot comptant, al pas comptador, n'hai comptat vuitanta-set de més. —Doncs, justos, Cisco, i gràcies. —Te
cada dia fèiem passar el bestiar per un lloc que en dèiem "lo pas comptador". Inspirada en aquest moment, jo vaig compondre una melodia a la qual
i estar municipalitzada l'aigua la té que pagar (i la paga!) segons comptador. I el comptador no s'espatlla, com sembla que passa en altres localitats,
l'aigua la té que pagar (i la paga!) segons comptador. I el comptador no s'espatlla, com sembla que passa en altres localitats, on així que's
L'única excepció que ha de fer-se en aquest principi és la del comptador i la del depositari, funcions municipals concretes, que, com se dirà
fes obligatori el càrrec en pobles de certa importancia, com passa amb el comptador. Sens dubte que són moltes responsabilitats i molts trevalls els que
només en el Govern per les supremes raons de justicia. b) Comptador de fondos municipals. Ço que representa en el Dret orgànic. El article
municipal diu taxativament que l'intervenció de fondos anirà a càrrec del comptador o, de no haver-n'hi, d'un regidor elegit per l'Ajuntament. Com se veu
deurà realitzar el Secretari en els pobles que no tingui comptador, que encara que el Reglament de comptadors diu que ha d'haver-n'hi en els
en els pobles que no tingui comptador, que encara que el Reglament de comptadors diu que ha d'haver-n'hi en els pobles quin pressupost passi de
expresa, i on no hi arribi se divideixen entre el secretari, que fa de comptador propiament dit i un regidor que cuida de l'intervenció. Les funcions de
i condicions. Tal com diu el mentat article 156, el comptador de fondos municipals serà nomenat per l'Ajuntament entre els que hagin
de 1904, i no's podrà en cap municipi suprimir la plaça de Comptador, sense permís de la Direcció general, encara que'l pressupost hagi baixat
Ses funcions. D'acord amb ço que diu la llei i el Reglament de comptadors, poden concretar-se en la següent forma: Compte i raó de les despeses;
de les atribucions dels tribunals de justicia i nomenament i separació de comptadors municipals. Per raó d'altres disposicions també déu considerar-se
els fiscals del Ajuntament i sos representants forçosos en judici i els comptadors als qui la llei encarrega funcions expresses i exclussives, baix sa
de pagaments, que pertoca al Arcalde, i l'intervenció, de que cuidarà el comptador en els pobles quin pressupost passi de 100,000 pessetes i que en
respecte prelació de pagos, que déu respectar, i sinó, el Dipositari i'l Comptador deuen recordar-li. Això és apart de ço que degui entendre's derogat per
en quant a la forma, que les regles de comptaduría i les facultats dels comptadors, —fins al extrem de que la R. O. de 22 de Novembre de
del Ajuntament. Per l'article 160 sa formació és cosa del comptador o del regidor interventor en son cás, aussiliats si és necessari per el
cada finca a base d'un cabal fix convingut, o per metres cúbics a base de comptador. Si es tracta d'una casa amb diverses vivendes independents —una casa de
ciutat de Barcelona i que només com a norma consignem ací: la dita de comptadors individuals en què la Companyia instal·la, a càrrec del propietari,
instal·la, a càrrec del propietari, el ramal general fins a la bateria de comptadors i aquesta bateria, en la qual deixa posades platines, i en ocupar-se cada
de la casa el llogater respectiu interessa directament de la Companyia el comptador corresponent a la seva vivenda, sense cap mena d'intervenció del
seva vivenda, sense cap mena d'intervenció del propietari; la dita de comptadors divisionaris, en què de bon principi la Companyia instal·la ramal,
en què de bon principi la Companyia instal·la ramal, bateria i comptadors i, per bé que estén tots els rebuts de consum a nom del propietari, els
dels quals, però, respon sempre el propietari; o finalment la dita de comptadors particulars, en què la Companyia instal·la el ramal i un comptador
particulars, en què la Companyia instal·la el ramal i un comptador general, i el propietari, pel seu compte, instal·la una bateria amb els
propietari, pel seu compte, instal·la una bateria amb els corresponents comptadors de la seva propietat ajustant-se a les normes ja fixades, per a repartir
a les normes ja fixades, per a repartir el cabal total que marca el comptador general entre els diversos llogaters, de cada un dels quals cobra la part
de cada un dels quals cobra la part corresponent marcada pel respectiu comptador particular. Remarqueu a la figura adjunta la disposició de bateria de

  Pàgina 1 (de 8) 50 següents »