DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
computar V 108 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb computar Freqüència total:  108 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

Cors despertà, són a la base de l'Europa d'avui. Tot això, i més, que computaríem en el compte de Napoleó s'hauria produït igualment sense Napoleó: no ho
Ni els uns ni els altres no tenen la vàlua de la suma en la qual es computen els casos vistos, segons fou cregut per les antigues escoles empíriques,
o "a una hora de passar de dia". Qui s'interessi per la manera de computar el temps a Mallorca, pot llegir el tractat /El reloj mallorquín\
(24 de gener de 1257; 1256, segons la nostra manera de computar) entre els 200 membres d'aquell òrgan polític i administratiu
tenir en compte el nombre de dies de què es composin ni els festius. Al computar-se els terminis assenyalats per dies, es descomptaran els festius, llevat
la tarifa en una senzilla papereta, en la que hi fa constar el temps que computa i l'import en pessetes i cèntims de la soldada que s'ha de pagar. El
diu que tals eleccions deuen reputar-se per unanimitat, ço que ve a ésser computar tots els vots del cens. Encara podría ésser insuficient tal declaració
d'aquest precepte ha donat peu a veritables dubtes respecte a si debía computar-se en aquest nombre l'Arcalde i'ls tinents, o bé si tant sols debía
seguit fins a terme un procediment o demanda, se dóna per no començat i's computa el temps de sa durada als efectes de la prescripció. Ara, darrerament, al
de fer-se mitxansant subasta. Quant se tracti de pagaments successius se computarà a raó del que's degui pagar durant un any i baix cap excusa podrà
Anàlogament al cas senzill del venciment comú, l'equivalència és computada sobre els interessos de les quantitats que hom avença i retarda. Sigui,
i s'ha de considerar que, regla general, els prellegats no es computen en la falcídia. El llibert, doncs, no ha rebut més que 20 com a
No; perque si bé és veritat que, regla general, els prellegats no es computen en la falcídia, són, no obstant, computables a títul de compensació, quan
9 grams de carboni cremat per hora. En aquests experiments s'ha computat en carboni l'hidrogen cremat; però en la navegació submarina interessa
no representen un títol de crèdit efectiu contra ningú, no poden ésser computades en l'actiu dels balanços corrents perquè no suposen un valor real,
el repòs que segueix al bany. Citem aquest detall perquè és molt freqüent computar com hores de descans nocturn del malalt les que segueixen el bany amb
el terreny. Suposant que el gruix mig de la duna és de 20 m. pot computar-se la totalitat de la sorra aportada pel vent en més de 150
i emetre-les quan es restableixin les possibilitats de contacte. Computant canals i subcanals d'emissió poden ésser transmeses més d'un centenar de
acceptaran aquell sistema. El nombre de moslems en el món ha estat computat com el 15.543 per cent de la seva població total. En
cercada. El nombre total de moslems sota govern o protecció cristiana fou computat en 1906 en uns 161 milions. 81© d'aquests
Cada una d'elles serà trobada del pes i proporció que cal, si la computa la Creu. Ses accions seràn complides al peu de la Creu i sota els ulls de
a l'admissió a l'orde dels penitents; en el segon, es fa necessària per a computar la penitència; i, en el tercer, esdevé garantia de penediment i
= 3. La fracció © d'un racional no-basal i periòdic es computa aleshores a partir de /p, n\ i /b\ per la relació
de missió", a persones o grups socialment marginats, que no es poden computar amb xifres o estadístiques. Felip ha après, després d'una amarga
al treball en cessar la causa justificativa de la suspensió no computa, a efectes d'antiguitat, el temps transcorregut en aquesta situació per
del cobrament capitatiu esmentat anteriorment. Aquest complement no es computa a efectes d'antiguitat —triennis— ni de cap altre concepte retributiu,
balança, sobre el fet que les emissions de capital d'empreses catalanes computades oficialment és inferior a les que els correspondria per llur pes en el
lligada amb la institució del calendari, i diuen: "Quan l'home començà a computar el temps, és de suposar que sentí el desig de representar-lo gràficament
dies (a Egipte ho feren molt abans). Entre altres sistemes de computar el temps, ja hem citat el període anomenat saros emprat pels
quatre anys, els sacerdots s'obstinaren a mantenir fixa llur manera de computar, amb la diplomàtica excusa que així santificaven succesivament i sense
perquè era emprada en el comerç i en els actes públics. La computaven des del temps que Alexandre envaí el regne dels perses, i deixaren
tenir tractes amb els mesos addicionals i per un altre costat obligava a computar els anys perpetuament només amb dotze llunes —cas inèdit a la història
vigent a l'Irak. Deixant a part l'inconvenient que representa haver de computar una data pretèrita o futura a base d'intercalacions de l'ordre de
de la gestió de la Universitat de Barcelona), i perquè l'haig de computar entre les múltiples justificacions del llibre present. Sí, els seus
(M) i puntal (P). Una cinquena dimensió —la quilla— era computada fixa en tots els casos, com a equivalent a tres vegades la mànega de
que resolien per aproximacions a partir d'una taula de valors on es computaven els resultats de n² + n³, però això no deixa d'ésser una
per l'interior de la península o les Illes Balears distints dels computats en l'apartat anterior que objectivament determinen l'exempció de
En el transcurs d'un llarg regnat, que Herodot (inexacte cronologista) computa en trenta-vuit anys, Gyges tingué temps per afermar el seu poder i
del cervell electrònic del ministeri de l'interior que centralitza, computa i facilita els resultats. Reventós valora el vot dels treballadors i dels
residents d'ençà del darrer cens, baixes que fins ara no s'han pogut computar a efectes electorals. L'afluència més gran era al barri les Oliveres, on
respectius quartons, i l'any 1784, en erigir-se el bisbat, es computava en 2.500 pesos anuals. No trigà gaire a augmentar la clerecia de
els que, el 21 de març, s'havien avançat a l'equinocci, i a computar com a bissextils, dels anys fi de segle, només aquells el número dels
esmentada, de manera que en el cens d'aquell any darrer van poder computar-se, en total, 15.981 habitants. Després, sigui perquè amb el
és el darrer. La diferència, doncs, o sigui 172 hectàrees, ha de computar-se a la part urbana de la ciutat, comprenent-hi les places, passeigs i
Pel que fa referència als dies de tempesta, Chevalier ha computat una mitjana de 10 dies anuals d'oratges per a la regió litoral
no pocs milions, i continuarà havent-n'hi en el futur. No solament hem de computar-hi els analfabets, sinó també els alfabetitzats que no acostumen a llegir
934 emigrants de la Provincia, que serán naturals d' ella fins computant la xifra dels citats 4,503 extranjers, per la inmigració del
ab residencia permanent en un mateix poble; la població total se calcula, computant per cada vehí, quatre ó cinch habitants. Gobern y sa constitució.
irrevocablement la dimissió del seu cárrech, a fi de que se li puguin computar els vots que pot tenir en aquesta vila 'l día de les eleccions
y posta del sol, será sempre al temps indicat en aquest diari, si se computan las horas per lo relotje de sol; pero si se computan per lo cronómetro,

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »