DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
concordant AI 115 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb concordant Freqüència total:  115 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

es compon de dos moviments aparentment divergents, però absolutament concordants. Per una banda, es tracta de no confondre i de no dispersar-se; l'espai,
veritat, però n'assolim una altra no menys pregona o, si es vol, no menys concordant amb la realitat de la cosa vista. Ironitzar és, en suma, almenys en el
mateixos grups; i aquest sembla ésser sovint el cas, segons les proves concordants dels nostres millors paleontòlegs. Així, d'acord amb la teoria de la
rals. El salari de les dones era inferior. Young dóna xifres força concordants: jornal mig a Barcelona, de 22 1/2 a 33 sous francesos;
que hi donem nosaltres ara, i el diccionari li reconeix tres accepcions concordants. Però quan es dóna, la inspiració? ¿Hi ha algun moment propici que la
acurades i de les experiències prenyades del sentit més profund, idees concordants amb les que emanen de la meravellosa harmonia del món; harmonia reflexada
i aliments, que havíem fet a Barcelona, i que teníem per tan completes i concordants, que ens crèiem que eren prou perfectes per assegurar-nos la tranquilitat
hauríem de proposar-nos ara si aquest instint social, que és sobretot concordant amb la natura, ha d'ésser també anteposat sempre a la moderació i a la
i per cap altra mena d'educadors, tenien formacions, si no idèntiques, concordants, i aquesta educació feia possible una relació familiar entre ells; però
americanes i per la Unesco, han arribat a uns resultats sorprenentment concordants: els creadors d'iniciatives es donen amb una mida igual sempre, sia quin
certa, però, per la imaginació. XI. L'oïda oeix moltes veus concordants en l'església, i llavors és universal, car allí no té lloc la imaginació;
per la disseminació d'un o més motius de fantasia de contorns generalment concordants amb els punts de tafetà del seu lligament de fons —prèviament puntejat en
totalitari i els del patronat no coincideixen sempre, no són constantment concordants. Poden esclatar divergències, quan hi ha accions reivindicatives dels
sent discordants. Ara bé; els físics han descobert la llei de les notes concordants i discordants segons llur nombre de vibracions i poden predir, per
de temps tan breu— l'existència d'un moviment ascendent. No resulten tan concordants les que reporta Aguilera, tretes d'una estadística de l'Assemblea de
Així BC pot significar bondat gran, bondat diferent, grandor concordant i concordància diferent; es poden, doncs, fer combinacions de cada una de
aquesta realitat immanent del nostre plet secular, exigeix una solució concordant amb els corrents progressius de la humanitat, si és que Espanya vol viure
el Dret civil, substantiu, sinó que (tot i tendint a les regulacions concordants i úniques quan les necessitats hi condueixen) havem d'aspirar que
disodíliques hi són de menys rendiment, però l'estratificació és concordant en l'horitzontal, i les capes són amplíssimes, fins de 4 metres,
no s'adiu amb lo que disposa l'article 990, junt amb els seus concordants, ni amb la doctrina que dit texte sintetitza. I prosseguint en les
dels quocients exposats anteriorment. Els resultats de vegades semblen concordants; però per algunes substàncies són discrepants, de manera que la qüestió
recollida no passava mai dels 30 cc. (70 experiències concordants de Riser i demés les de Laborde), pot afirmar-se també que
al temps de migració de l'òvul en la dona, els autors no donen dades concordants. Per alguns, aquesta traslació tindria lloc en poques hores. Altres,
A les proves tèrmiques, després d'experiències personals, amb resultats concordants amb altres autors, arribàrem a les següents conclusions: La presència,
de l'home. Ara bé: aquesta concepció presenta molts aspectes no concordants amb les observacions dels antropòlegs i psicòlegs socials moderns;
En relació a d'altres localitzacions, les estadístiques no són sempre tan concordants. Els de localització retroperitonial són els de pronòstic més dolent.
Siewert i Kugler ©, les quals, pel seu torn, no són tampoc concordants. El 1899, els hungaresos Istrati i Ostrogovitch demostraren que
conjunt del sistema hidrogràfic, el que sorprèn d'antuvi és la direcció concordant de tots els grans rius que semblen dirigir-se del N. cap al S., davallant
I la ciutat monàstica fundada i governada per Teodosi era com una nova i concordant Babel. Teodosi fou un ardit defensor de la fe catòlica. Un jorn entrà
valls antigues; aleshores únicament els canvis de pendent dels vertents concordants amb els del thalweg o la constància d'alçàries en les carenes divisòries
La millor cosa desitjable per al bé comú és promoure el moviment concordant de les dues societats establertes per Déu en el món per conduir els homes
Litúrgia ens fa demanar en aquest temps pasqual aquesta gràcia tan concordant amb l'actual situació del país nostre: "Us demanem, Senyor, que us
Anno" de què, desseguida i amb voluntat resolta i concordant s'esmercin en aquesta tasca de tan urgent necessitat per a la salvació de
la lluita de les classes oposades sigui desvetllada i promoguda la concordant i comuna aspiració dels ""estaments professionals""..." I parlant
la lluita de les classes oposades, sigui desvetllada i promoguda la concordant i comuna aspiració dels ""estaments professionals"". Es, doncs,
proves que fan veure Déu, quants són els organismes vivents concordants en cada ésser vivent. L'ocell i l'aviació Un ateu és un home que no ha
ont hi han alguns sacerdots no sols animats de bon esperit, sinó també concordants en la unitat de mires i en la pràctica dels medis per obtenir el fi de la
d'altri, sinó que, obrant per compte propi, gosa formular opinions noves, concordants o discordants de les que li han ensenyat, exposant-les agudament i
literaris: les narracions de miracles, les narracions de la passió (molt concordants), les narracions de la resurrecció (molt discordants), els grups
Direcció General de l'11 d'abril de 1979 i legislació concordant, les funcions del Tinent d'Alcalde són: a) Integrar la Comissió
interna pròpia; i allò que el primer rep és només l'estímul harmònicament concordant... D'aquesta manera, dins de cada persona hi ha el llenguatge en tota la
en una successió normal com els de la figura 6,1, els anomenarem concordants. No és menys cert que els plans d'estratificació, que vénen marcats per
els nivells A (més antic) i B (més modern) semblen concordants, però la seva datació (mitjançant fòssils o per d'altres mètodes)
a una contradicció prenent com a base una tal argumentació. En efecte, és concordant amb l'experiència que destriaments no coexistents d'un conjunt estadístic
sinó que els justifica per les seves conseqüències (lògicament deduïdes) concordants amb l'experiència. A més, diu Hegel, del fet que aquesta acceptació d'uns
l'art d'aquest, tot i prescindint de la gama de la seua paleta, un poc concordant amb la de son pare, per la duresa del seu dibuix que ens descobreix el
Regència de la Compilació L'article 1r· de la Compilació, concordant amb la norma fixada per l'article 12 del Codi Civil espanyol,
en el pas cap a l'exteriorització inevitable. No solament no eren concordants, sinó que ni tan sols eren coneixements. Partint de la consciència de la
del treball, ans és fàcilment admissible per mi i per tu com a criteri concordant. D'aquí les "vaguetats" del criteri: se "suposa" una activitat
d'evolució ha recolzat més tard en una sèrie de dades cada vegada més concordants. Actualment la considera demostrada la majoria de biòlegs; els seus

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »