DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
condescendir V 56 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb condescendir Freqüència total:  56 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

i he llegit els llibres que s'inspiren en les gratuïtes llegendes. Condescendeixo a qualificar alguns d'ells de bastant notables, però trobo força feixuga
un esguard suficient i culte que el mesura de dalt a baix, i aleshores condescendeix a explicar: —Només és una primera aproximació. —Ah! —fa ell,
el culpable d'una alteració en el seu parlament s'arronsa d'espatlles i condescendeix a comentar: —Ja es veu que sou nou. I un subaltern. —Un subaltern? —
Amb mà gentil vas agafar la meva; jo vaig condescendir, i, des d'aleshores, veig com damunt de la beutat despunten
Només fa deu anys, quinze a tot estirar, que algun jove de sang blava condescendeix a casar-se amb l'hereva d'alguna fortuna nova i important, normalment
quant al sexe. Per a evitar la depravació anàrquica, el millor era "condescendir". La "condescendència" —hipotèticament desinhibidora i desalienadora—
de cap manera inclinats a violar, àdhuc en la teva sutza persona, hem condescendit a donar resposta a les teves grolleres i desenraonades preguntes.
es digni tenir enginy una vegada al dia; ben lluny d'esperar d'ell que condescendeixi als vostres sentiments, que sigui complaent, que us lloï, no esteu pas
semblants, sinó amb un exemple vulgar, palpable gairebé. A veure: condescendir, equivocar-se, encegar-se, al·lucinar-se amb els defectes dels amics i
Si descobria en la cua algun client de la casa o algun senyor ben vestit, condescendia de treballar una mica més. Llavors hi havia encara l'esperança d'arribar
com tota maledicció havia davallat de l'induït a la revolta per Eva. Eva, condescendint a la proposta diabòlica i fent-hi condescendir Adam, introdueix en el món
la revolta per Eva. Eva, condescendint a la proposta diabòlica i fent-hi condescendir Adam, introdueix en el món la rebel·lió de l'home contra Déu i la de les
l'havà, tot mirant lliscar els autos pel carrer Chardonnet, el polític condescendia a recordar-se que Franklin era nebot seu i llavors, confidencialment, li
més generosa i comunicativa de tots els corrents polítics, els farien condescendir a les legítimes cobejances de tota la raça búlgara que ama amb deliri
per l'àpat de la Sabina. La nena dorm i els nens caminen bé. En Joan condescendeix a parlar amb l'Edmond de les estrafolàries aventures que el preocupen.
fins i tot en detriment de l'estat. Teòlegs i juristes eminents han condescendit a seure als peus de professores de tradició, i hi ha alguns noms femenins
i obeïnt al dictament de sa conciència de cap manera haguessin volgut condescendir? sens dupte que per molt temps hagueren mantingut viva la llaga del
furiós i de cap manera volia tornar ni esperar-se, pero al capdevall va condescendir. Al tornar a la tarde ja estava una mica més assossegat, i al trovar-se
de la voluntat del rei, sinó de la voluntat de Déu, qui feia que'l rei condescendís a ses demandes. Industria XXXIV La oració dels infants La Santa
cap perjudici i fins podía fer guany de mèrits. Hauría, semblantment, de condescendir a vestir-se i adornar-se segons el voler d'altri, mentres no hi hagués
director i anar a confessar-lo a un altre. Mes, considerant que això era condescendir amb son amor propi i que, en canvi, si el mortificava, l'ajudaría molt
llur Senyor, que creien ésser el Messies veritable, el Fill de Déu, condescendint a un acte complert usualment per baixos servents. ¡Com es fondría el cor,
a la vostra taula, indigne pecador que sóc? Mes veusaquí que haveu condescendit a rentar l'ànima meva, no amb aigua, no amb llàgrimes, sinó amb la vostra
celestial eloqüencia no hauría contingut vostre Evangeli, si haguésseu condescendit a defensar la vostra causa davant Caifàs, o Pilat, o Herodes! Però, ¿hi
humà, una gràcia de la benignitat divina que així, honorant la seva mare, condescendeix amb la nostra petitesa i ens mostra el camí més expedit, l'estímul més
a la salut. Tractar-lo amb certa duresa, sense menar-lo a defalliment. Condescendir amb ell sense fer-se'n servidor. El menjar per a calmar l'apetit, el
en lloc de dir-vos cançons. No els podeu cridar a l'ordre, sinó que heu de condescendir en allò seu, per sortir-ne amb la vostra. Si són molts, s'embullen, tots
si els catalans es rendien; però el Borbó de cap manera no hauria de condescendir a res que signifiqués conservar el règim d'abans. Per altra part,
mai més no podrà reivindicar, i no volent tampoc l'absolutisme borbònic condescendir amb les llibertats populars ni permetre l'actuació de congressos, juntes
en un projecte. Condemnar á mort, á costas, per castich de sa mala vida. Condecendir á la instancia, als, ab los prechs, en lo ques demana, per' obrar una cosa
encárrechs de Jesús, si Maria no fos tierna y poderosa; si éll no condescendís á la sua intercessió? ¿Perqué voldría Jesús que acudissem á ella com á
estats, y posat ja en la sepultura (la que se deixá oberta tot lo dia per condescendir á la pietat dels fiels) que continuament baixavan y pujavan, y prenian
havia de resultar minsa i ens fornia molt poca aurèola perquè un gegant condescendís a esguardar-nos i menys a pactar amb nosaltres, d'altra banda subjectes
molts catalans. La col·laboració no fou rebutjada, però a res no es condescendí a favor de la catalanitat dels neòfits. Al contrari: els alçats deien ben
el cel guanyat. I tots dos organismes acabaren per sucumbir. L'estat no condescendí a abandonar-nos una engruna de llibertat, tot acompanyant-la
paraula que jo li adrecés, tenia per ella un valor infinit. Llavors vaig condescendir a fer-li cas, a parlar amb ella. La vaig dur a berenar, un diumenge,
lo deber del bon católich es la resistencia á ultransa, y abans morir que condescendir. veus aquí lo que hi ha sobre la tant debatuda qüestió del
imposició del vel. [Silenci.] Mare Maria: És difícil de no condescendir a aquell desig, ho confesso. Però, en el cas que la vostra Reverència
Cadascú té agafat l'oncle per una mà i no el deixen... Lluïsa [(Condescendint.)] Anem-hi. Ramon. [(Anant cap a l'esquerra.)] Quin
(Girant-se a Lluïsa.)] Oi que sí, senyoreta Lluïsa? Lluïsa. [(Condescendint.)] Si, home, si; això rai. Baldiri. Serà el nostre viatge de
a dotze per nou; i que tot seguit se'n faci la prova, si vostra senyoria condescendeix a respondre. Hàmlet I si responc que no? Osric Em
desprevingut, com alguna vegada ha succehit. Pare. Ab molt gust condescendiré á lo quem demanas; y que no olvidis may lo que avuy te diré. Pero antes de
Sant Isidre, que se'n podia fer carrec perquè també havia sigut pagès, condescendia i callava. Ells necessitaven guia, un guia que'ls dongués consol
de mon costat, li demaná la permuta d' assiento, mercé á la cual aquest condescendí fent una terserilla y saltant d' un bot á sobre del banch, mentres ella,
aquell capritxo per lo qu'havia llegit an els llibres de fisiología, condescendí tot-d'una, disposant-se galantment a acompanyarla á aguantar amb dignitat
estar del tot decidit).] Corrém, aném á buscar el farsell! C· [(Condescendint per pura complacencia).] Aném á buscarlo. T· Digam quín farsell
importants que l'afecten especialment. »Accepta, concerta, consent, condescendeix, acorda, pacta i es compromet sense reserves amb els supraesmentats
—Per favor, Johnny, sense cerimònies, que aquí venim a divertir-nos —va condescendir Fornaris. —Exactament, Johnny. Venim a veure què passa en aquest antre de
havia d'ocórrer ocorregué... Li vaig espermar entre les natges on havia condescendit, tàcitament, que em fiqués de nou. —Ja veus que te desitgi... Vols dir
als altres, i, per tant, idènticament abastable en la mesura en què ella condescendís a fer-se'n, capriciosament, durant uns breus segons. En aquests moments

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »