DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
condonar V 52 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb condonar Freqüència total:  52 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

les circumstàncies i prèvia confirmació prop del sergent sastre, es condona la pena de mort i el soldat 72634 serà llicenciat immediatament,
d'ell morir, açò ens encomanava: —Així direu a Josep: Ah! sia mercè teva condonar el crim de tos germans i el pecat llur del mal que't férem. Si ara, doncs,
és una controvèrsia sobre paraules, sobre la cosa hi ha acord. El savi condonarà molts càstigs i salvarà molts homes d'ànima malalta, però sanable.
llibertat de Déu s'oferien dos camins més que diferents, gairebé oposats: condonar simplement el pecat de l'home, sense expiació, sense satisfacció, sense
el parament de la morta, que em va dir la mestressa que vostès li havien condonat per lo que li devien; i com que jo no tingués mobles, li vaig dir que si
immens... Tot lo que hi facis amb el teu enginy i amb el teu esforç, puc condonar-t'ho sense que ningú hi tingui res a dir. El meu administrador, que porta
i mentrestant el fill mor. 10è· Quan la promesa ha estat condonada per aquell a favor del qual havia estat feta; com jurar donar una finca a
les necessitats de la Santa Iglésia. La sang de Jesucrist serveix per a condonar infinits pecats i per a obtenir infinites gràcies. És impossible tenir,
de blats costaven de cobrar, se cobraven mal i a vegades, tenien que condonar-se 'ls deutes: En 6 de joliol de 1406 "...fos exposat, en
de Cecilia, del qual havia ya pagat la major part, i demanava que se li condonara lo restant. Quánt aborrit se voria el Concell, del tal forment repartit,
çò el que, quan la salut pública no perillava i la justicia 'u exigia, condonava penes i deutes: En 26 d' abril de 1410, se diu que
a saber... cinc mília lliures quiscun any..." i generosament els condona la quantitat que quedaren en pagar a Alfons el Magnànim. Disposa, en fi,
de desembarc, quan torna de Nàpols; és rebut amb festes esplèndides i condona al Principat els deutes per raó de catastre, amb l'anunci de
a saber... sinc milia lliures quiscun Any...". Generosament es condonava la quantitat que els pagesos quedaren a deure a Alfons el Magnànim,
nacional contra los franceses". El seu fill Marian Valentí, va condonar, al Govern espanyol, tots els doblers que el seu pare li havia avançats,
el marit acepta el dot sense reclamar tals interessos, se entén que els condona, perdent el dret á ferho ell ó els seus pera cuan se disolgui el
pobles, lo que prova la prosperitat que assolí. En alguns casos se condonava, per caritat, els deutes a alguns pobres; pero en alguna altra ocasió se
fèu un conveni ab Ramon de Colomer de Vacarissas y sa esposa, condonantli las terras que tenia en feudo del monastir, admetent en lloch de
en 1464 á Lleida anomena "magnifich, amat fael" y li condona los bens d' un "Anthoni menor de dies... rebelle." I.
del ministre d'Hisenda agraint la que se li va trametre per haver condonat la contribució als propietaris damnificats per l'incendi de les Gavarres.
en mes de la meitat, fas apoca de dit preu a la Señora compradora; y condonantli lo mayor valor si algun fos, prometo evitarli de legal evicció defensa
â favor de dits Compradors la present Apoca; Sinó que graciosament los condono y cedesch tot lo mes que dita cosa venuda, ab la salvetat referida pugués
firmo â favor de dit Comprador la present Apoca; Sinó que graciosament li condono y cedesch tot lo mes que dita cosa venuda, ab la Salvetat referida pugués
sua nesecitat. Item: Deixo â Franca. Oro ma criada un capucho negre y li condono en regraciamen lo manteni al Jaumet lo tems quel bay teni sens
y testimonis nomenadors, dels cuals firma apoca en forma á son favor, condonantli y cedintli lo major valor, si algun fos, dels fruits de ditas plantas
de disposar de la teva persona. Sacerdot Una immoralitat no en condona una altra. Director [(Sec.)] Que en la immoralitat hi hagi
hagi sigut indultat, que prengui y presenti lo somatent d' un poble, se condonarán al mateix poble 250 pessetas de contribuciò vensuda ó per vence
d'anar anch que no hagués sigut més que per vintiquatre hores, t'hauría condonat tot lo que haguessis volgut, així haguessis volgut la meva salut y tot;
que penso ferhi y que jo bestrauré de la meva butxaca, no vull que 'm condoni ni un sol dia del lloguer; sols espero que m' asseguri ab tota
posar y treure. —Callau!... Sentien un trò llunyá, sort, esfilagassat, condonant a la bollidissa d' una caldera de caragols. —En sentî aqueys trons tan
ella tenía á la mare de 'n Mariano, y considerant que 'l xicot es pobre, condona l' excés del preu de la venta al fill de la seva amiga á qui vosté ho
Pau? Pau. Ab tot lo cor. Joan. Gracias Dèu mèu que 'm condonas aquest dia tant ditxòs. [(Fent cuadro.)] Fi del acte primer. Acte segon.
entre 'ls qu' hi ha mes grans, per estroxal ab mas mans facultat no 'm condonareu! ¡Dèu de Dèu y no renego! ¡Ay d' aquell qu' avuy confia! Vinguí al mon
Pau? Pau. Que 'm perdoneu lo disgust de la Maria, y que sa má 'm condoneu. Joan. Lo que 'm demanas, no ho puch. Si com ans filla tenia,
doncs, l'estimarà més? Responent Simó, digué: Suposo que aquell a qui ha condonat més. I ell li digué: Rectament has judicat. I, girant-se envers la dona,
d'anys per creure en mi, part damunt danys, no han de condonar la falta, compensar el mancament del tot definitiu:
entre entrades i sortides; deixar d'explotar i restituir —quan calgui—; condonar el deute extern generat per operacions comptables de la banca; afavorir
—cosa sempre colpidora de la sensibilitat d'aquell món àrab— els condonà la meitat de la quantitat convinguda, trenta mil dinars de plata. És clar
de cedi'ls el control de la companyia tèxtil a canvi de condonar un 50% del deute contret per Burés amb el grup kuwaitià, i van anunciar
que els van reiterar la seva oferta de cedir les accions i condonar el 50% dels 6.285 milions de pessetes que els deu l'empresa. Aquesta
en un termini de tres mesos. Dels deutes entre deu i cent milions, es condonarà el 70 per cent del muntant total i el 30 per cent restant s'abonarà en un
les possessions i la vida abans que perdre l'honor, però firmà i li vaig condonar els trenta mil ducats del dot, i encara n'hi vaig afegir quatre mil més
va anar envoltada de la polèmica personal: un deute que la Generalitat va condonar a l'empresa Puntèxtil (grup Subirà i Cia.) i a més
És el teu parlar mongil el que m'és intolerable. Tu em condones? Tu no m'has de remetre de cap culpa, car ets tu
com també la necessitat de trobar una fórmula per a amortitzar o condonar el gran deute acumulat i creixent d'aquestes televisions, també en el cas
prendre una important decisió sobre les formes d'amortitzar o de condonar el deute acumulat de les televisions públiques. Un deute que, en el cas
m'obliga a treballar a la botiga. Encara em queda un any de galeres. —El condono: vull veure'l lluny. —Jo no sé què us han donat, a aquesta família, però
mateix, els dos executius intentaran assolir que el Govern central els condoni el "deute històric". Per assolir els seus objectius es coordinaran per
els beneficis de les multinacionals. • Suprimir els paradisos fiscals. • Condonar el deute exterior dels països més pobres. • Promoure una reforma agrària
set anys. El magnat Bernie Ecclestone, propietari del negoci, accedeix a condonar a la Generalitat bona part de la penalització corresponent. El circuit

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »