DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
conduent AI 66 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb conduent Freqüència total:  66 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

de la vostra peresa, creguts que dóna preceptes molls i desidiosos i conduents al plaer, diu: "Clares vegades la fortuna sorprèn el savi". Amb prou
per una Reial Cèdula de 27 del mateix abril, totes elles conduents a què els escultors podessin treballar el seu art sense estar agremiats.
punyir, punyent; negligir, negligent; florir, florent; conduir, conduent; exigir, exigent; morir, morent; venir, vinent; provenir, provinent;
posició que han de realitzar aquí els òrgans articuladors. Els exercicis conduents a evitar els fonemes de trànsit seran, doncs, els que més amunt
propícia a l'oposició de l'individu al món injust i difícil de variar, conduent a la decepció i al suïcidi, romàntica, en un mot, afavoria les dissorts
la Moral, per a cada home, és la utilització encertada dels mitjans conduents al seu últim fi. Qui muntés una família només per explotar la
Congrés nacional de totes les classes obreres, podria trobar-se un mitjà conduent a remeiar el nostre mal." "Aquest Centre us delega perquè, si ho
del denunciat, el registre del seu domicili i adoptar les mesures conduents a assegurar les responsabilitats civils en què pugui incórrer. El
diàriament. L'interessava de no perdre de vista la marxa dels tràmits conduents a l'aparició de la reformada /Llibertat\. Per a aquest afer
ignorància; entengueu bé que no la jutgem ni bona per a la moralitat ni conduent al benestar; i la rara paradoxa sostinguda per Rousseau a l'Acadèmia de
manera per a justificar tals despeses; proposar al arcalde els medis conduents a aumentar la recaudació, si bé, com se compendrà, és aquèsta una funció
dels moribunds o a les mans o als peus dels difunts com a circumstància conduent a la salvació llur. 4a· La butlla anomenada de composició a
com en les responsabilitats de tota llei i mena dels que no fan els medis conduents a la salvació dels productes de la concepció. Des d'aquest punt de vista
del ram a la província. Nomenada una junta per a realisar els treballs conduents a l'objecte, desplegà al seu entorn un zel i entusiasme tan singulars,
de les lesions. En conseqüència, una vegada preses totes les mesures conduents a un diagnòstic en el possible exacte, exposarem les nostres temences amb
difereix del fins ara descrit. Existeixen procediments gràfics conduents a la determinació dels punts on aquelles deixen d'ésser necessàries, però
fixa formes per a la ventilació i il·luminat, i explica els mitjans conduents a evitar enverenaments. Apart tot això, organitza el Consell de fàbrica,
a buscar en la cèl·lula industrial, l'home, totes aquelles garanties conduents a l'èxit, destacant-se en primer terme l'aptitud. D'una manera quasi
que els mitjans psico-fisiològics han d'ocupar el primer lloc entre els conduents a la prevenció dels accidents del treball, car a més d'ésser
finalitat, i fóra de desitjar que es prenguessin totes aquelles mesures conduents a què, en cas d'accident, es pogués disposar, ràpidament, d'auxili
tal efecte queda autoritzat per a efectuar tota mena d'actes i contractes conduents a tal fi. Resta prohibit a tota corporació, empresa o particular,
aire-flama no quedaren enrere. Avui sabem que constituïren el camí conduent a la solució del problema de la combustió; però en aquells temps això era
prudència, que perfecciona l'enteniment en la recta elecció dels mitjans conduents a aquell fi; la justícia, que perfecciona la voluntat perquè faci obrar
simbòlicament amb ©, i que © són altres parts conduents a un nou tot ©, podem considerar (1,1) com a noves
un nou tot ©, podem considerar (1,1) com a noves parts conduents a un nou tot d'ordre superior que anomenarem ©, etc., i tenim
que l'ha d'assaonar completament." I en altre ordre d'idees, per bé que conduents a una mateixa finalitat, desprès d'afirmar que "el turbolent esperit
la vida espiritual als séus feligresos. D'aquí que tot lo que sia conduent a fomentar aquesta vida que podríem dir parroquial, ho ha de mirar amb
i jugava al tennis. Tot ambientat dins un romanticisme melodramàtic i conduent a unes conclusions morals desorbitades dins el seu propi temps. Això fa
hom continuà encara l'obra de detall en la prohibició d'actes conduents a eludir les prohibicions d'assegurances de vaixells estrangers. Cal dir,
el meu projecte. Anem a exposar ara en forma de conclusions els medis conduents a la seva realització.
En el quadre 10 s'intenta representar les vies alternatives conduents als compostos orgànics actualment derivats de la indústria
litúrgia sia quelcom viu, sentit i comunicatiu cal emprar els mitjans més conduents a aquesta meta. I el camí més directe per a captar l'atenció i obtenir la
Cerquem, doncs, un diagnòstic mèdic, basat en la interpretació d'uns fets conduents a unes conclusions l'interès de les quals haurem de demostrar. La
Consell Criminal de Catalunya, a més a més de dirimir-s'hi els processos conduents a penes aflictives, s'hi ventilaven afers pròpiament governatius, si bé
de 1716, que és quan Patiño va dictar les seves primeres mesures conduents al Cadastre. Les collites de blat, com sempre, són insuficients, i de
rei va nomenar-lo director general de tints i li encarregà els treballs conduents a millorar la qualitat de la roja, planta indispensable llavors per al
més dinàmic, aplicar amb entusiasme conseqüent totes les iniciatives conduents a recaptar els cabals necessaris al desenrotllament de la lluita
i el registre del seu domicili, així com podrà adoptar totes les mesures conduents a assegurar les responsabilitats civils en què pot incórrer. c)
i Joan Gilabert, respectivament, el gestionament necessari de tota acció conduent a la més brillant participació dels catalans al magne certamen que el
que els incumbeix pel fet de no haver trobat, encara, el fil d'Ariana conduent a la sortida de la nostra intrincada i desoladora situació. I quan dic
es mereix. No som enemics de les persones, sinó de lo que ens sembla no conduent al benestar moral i material dels ciutadans. Per lo que mira a nosaltres
del conflicte entre les forces productores y'ls medis que l'Iglesia creu conduents a solucionar-lo. No'm puc resistir a copiar-ne'l primer paragraf: "El
Lo Sr. Mañé y Flaquer publicá en 1887 una colecció de articles conduhents á justificar lo regionalisme, principalment per la esposició dels fets
els acorts de la Junta general y de la consultiva; adoptar tota resolució conduent a realisar els fins de la Societat compresos en lo Capítol I
algunes consultes preliminars, amb l'objecte de cercar els mitjans conduents a realitzar la missió que li fou encomanada en el Congrés de Ginebra.
que interessi del governador, que prengui les mesures necessàries conduents a que pugui delimitar d'una vegada els treballs d'explotació de les dites
sou. En aquelles circumstàncies el batlle encarregà a Turró els treballs conduents a la redacció de les mesures higièniques necessàries. Un dels casos de la
"Senyor" —així l'anomenen el doctor Turró a tota la comarca— és el punt conduent de totes les trifulgues morals i materials. Un consell, un ajut, tot això
ideologies que el mogueren i arribà a sentir, sinó per un conjunt total conduent a una unitat superior característicament gironina. Jo me'l vull
ha d'ésser mirada, financierament parlant, com una empresa industrial conduenta no més que al major i més honrat guany; que sentia una fruició immensa

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »