Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
connexió F 2234 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb connexió Freqüència total:  2234 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

escasses excepcions—, però la seua actitud envers l'art s'ha desprès de conexions internes, orgànicament segures, amb la religió. La pintura cristiana És
Renaixement deixa les coses en llur mera condició de coses, que si alguna conexió tenen amb Déu no és viva i actuant, sinó causal, amb una causalitat que
de l'esperit senzill i hermètic. L'infant sent el món amb una plenitud de conexions inexplicables: no hi ha, en la seua atenció, diferències ni distància
la classificació té la seva virtut. D'altra banda, tot i que no hi hagi connexió necessària entre les qualitats sensibles i les propietats, existeix
etc.— val, a títol provisori, més que no pas la indiferència a tota connexió; car la classificació, fins i tot heteròclita i arbitrària, salvaguarda
objectivament retinguts pel pensament indígena per a establir una connexió entre dos o més termes, sinó de la natura polivalent de lògiques que
sageta de tota fusta. D'això deriva que, davant dos termes donats en connexió, no podem postular mai la natura formal de la connexió. Igual com els
termes donats en connexió, no podem postular mai la natura formal de la connexió. Igual com els termes, les relacions entre els termes han d'ésser
a Motlav (nom d'una part de l'illa Saddle; Rivers, pàg. 462). La connexió entre un individu, d'una banda, i, de l'altra, una planta, un animal o
general i molt particularment a Austràlia—, això ve a dir que hi ha una connexió entre mascle i consumidor, femella i producte consumit, sobre la qual
qual l'ocell pertany. Però tot el que hem dit fins ara suggereix que la connexió entre nom propi i nom d'espècie no és contingent. Prové del fet que una
d'àligues entre els indis hidatsa. El sacrifici intenta d'establir una connexió desitjada entre dos camps inicialment separats: tal com diu molt bé el
en efecte, a l'un com a l'altre—; després, abolint aquest terme de connexió: d'aquesta manera el sacrifici crea un dèficit de contigüitat i indueix
amb la grandària de cadascuna de les porcions de la retina que tenen connexió nerviosa separada amb el cervell. A més, ja que l'absorció d'un simple
simbolitzada pel quàntum d'acció té una decisiva importància en connexió amb alguns mecanismes d'amplificació. El fet que hagi estat possible de
processos atòmics implica, al mateix temps, una renúncia essencial a les connexions causals detallades entre esdeveniments físics, que havien constituït, a
principi de correspondència, que trobà el seu origen en la recerca de la connexió més estreta possible entre la descripció estadística dels processos
que regeixen les transformacions de les substàncies radioactives. En connexió amb un examen a fons de les exigències de la Termodinàmica pel que fa
convenientment, en la determinació d'aquestes variables. Palesant la connexió íntima entre la descripció estadística de la Mecànica quàntica i les
ací algunes característiques simples del balanç d'energia i d'impuls, en connexió amb la localització d'una partícula en l'espai i en el temps. Per aquesta
posicions relatives dels diafragmes i de la placa queda assegurat per una connexió rígida, és obviament impossible de controlar l'impuls intercanviat entre
de l'estat d'una partícula aïllada no pot implicar simultàniament una connexió ben definida amb l'escala del temps i una mesura exacta de l'energia,
en efecte davant noves propietats fonamentals d'atomicitat, que tenen una connexió íntima amb els aspectes no clàssics de l'estadística quàntica expressats
a priori de l'exactitud de fixar coordenades espai-temps i de la connexió causal de l'experiència; mai, però, ningú no s'ocupà de generalitzacions
en un temps, quan l'arbre era menut, branquillons naixents; i aquesta connexió entre els branquillons passats i presents, a través de la ramificació,
corol·les. Aquestes diferències diverses poden tenir possiblement una connexió amb alguna diferència entre el flux de substàncies nutritives que va a
del fet que no trobem les restes fòssils d'aitals lligams de connexió infinitament nombrosos, hom pot objectar que no pot haver-hi hagut temps
és una forma qualsevol, més elevat ha d'ésser el nombre de formes de connexió que han estat exterminades i perdudes completament segons la meva teoria.
i crec que aquest element de descendència és el vincle amagat de connexió que els naturalistes busquen sota el terme de sistema natural. Podem
St. Hilaire ha insistit fortament sobre la gran importància de la connexió relativa en òrgans homòlegs: les parts poden canviar en forma i mida fins
no hi haurà pas cap tendència a alterar la disposició dels ossos ni la connexió relativa de les diverses parts. Si suposem que el progenitor antic,
nombre de vèrtebres, o sia que hi corresponen en nombre i hi estan amb connexió relativa. Les extremitats anterior i posterior en cada membre de les
La descendència és, segons el meu punt de vista, el vincle amagat de connexió que els naturalistes han estat cercant sota el terme de sistema natural.
llenguatge i cinesi. Els membres d'una comunitat tenen com a primera connexió, de bell antuvi, la connexió del so. Alguns analistes de filmacions han
membres d'una comunitat tenen com a primera connexió, de bell antuvi, la connexió del so. Alguns analistes de filmacions han considerat sorprenent el fet
i representada per autors com Morris, Carnap, Sebeok... amb àmplies connexions a tot el món anglosaxó, Itàlia i la Unió Soviètica; i per un altre
tercer, és un signe en algun aspecte o qualitat que estableix una connexió entre ell i el seu objecte. Morris, mig segle més tard, en intentar
contigüitat entre el vehicle de signe i la referència, ni el fet que la connexió habitual entre els esmentats constituents pertanyi o no a l'ordre
la forma i el contingut (significant i significat), ni el fet que la connexió habitual entre els constituents del signe pertanyi a l'ordre del fet pur
i suaus. Ben aviat connecta l'experiència visual amb la tàctil. Aquesta connexió representa un pas més en la seva concepció del món. Lliga la seva
entre els canals 1 i 2 en el procés de comunicació. La connexió cada vegada és més evident, cosa de què el lector ja s'haurà adonat. Pel
i en definitiva de l'acte de comunicació interpersonal. Quant a connexions amb el teatre, ja les apunto al meu article "teatre i
"indumentària". En efecte. De tota manera, no podem descartar la seva connexió literalment íntima. Butxaca i cartutxera són coses que, amb freqüència,
no pas pels diners, sinó pel llenguatge, si bé no deixa d'haver-hi alguna connexió sòlida entre l'una cosa i l'altra. L'indigent sol ser analfabet; el
utilitzen els matemàtics intuïcionistes quan asseguren que "es veu" una connexió lògica, o certs moralistes quan parlen d'"oir" la veu de la
amb els seus pomposos /Sinnzusammenhänge\ ("connexions significatives"), o als qui, a començaments de segle, van elaborar
les conseqüències sociològiques que impliquen aquests fets. I amb connexió amb l'anterior, sí que l'empelt catalanesc i l'anàlisi econòmica de
evolució en un determinat sentit, trobem que la història du implícita una connexió de cicles gairebé absoluts, tancats d'una forma aproximada a
seves esposes i els seus fills seran ciutadans d'un altre món sense cap connexió espiritual amb la terra mallorquina. Les nostres illes semblen destinades
cavall de batalla era un complicat nus de problemes filosòfico-morals, la connexió religiosa s'hi fa evident i torbadora. El fantasma del luteranisme

  Pàgina 1 (de 45) 50 següents »