Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
conreador A 15 oc.
conreador M 332 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb conreador Freqüència total:  347 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

l'oreig en els arbres. Fins s'avindria a cavar i a llaurar, com el pobre conreador d'un camp ben humil. Perquè aquesta vida nostra, sovint tan dura i
Aleshores restaren esborrades les relacions que entre senyors i conreadors del camp existien des de l'època romana. Llevat de la revolta remença del
hagueren de subjectar-se tant els propietaris de la terra com els seus conreadors. Defensar els castells, concórrer a la host del príncep, jugar-se la vida
revolucionàries sobre l'exclusiva pertinença de la terra a llurs conreadors. Menestrals i pagesos constitueixen l'ala d'un mateix front revolucionari
seus quadres recorda —potser en l'ofici—, o bé evoca, la manera com un conreador tracta i resol els problemes que el porten a donar unes certes
com no se m'hauria ocorregut parlar a Verdaguer de si fou o no fou un conreador dels Jocs Florals, sinó que li hauria parlat de les emocions que em
es donés en català, durant tot el temps colonial sobresurten molts conreadors de l'idioma del país, quan ni a Mallorca ni a Eivissa ni a la resta dels
la terra. De fet, emperò, un innegable prestigi popular acompanyava els conreadors de l'idioma matern entre les classes humils. Les úniques manifestacions
aspecte de la seva personalitat: el de crític artístic. Sense ésser conreador, que jo sàpiga, de cap de les belles arts, Plana era un devot de totes
Grange." El que diu Goethe del matemàtic pot fer-se extensiu a tots els conreadors de les restants branques científiques. Sobretot els químics, ja que dels
ella a infantar: un germà seu, Abel. I fou Abel pastor de bestiar i Caín conreador de la terra. I al cap de temps açò s'esdevenía, que oferí Caín, dels
és i serà l'essència de Catalunya no quedi sense representant i sense conreador. Aquell sacerdot catòlic, poeta, historiador crític, matemàtic i filòsof,
i harmonies nacrades. Equidistants dels realistes rigorosos i dels conreadors de l'efímer, tenim molts pintors que, menys acabats que els primers i més
en l'esperit d'aquest tipus d'empordanès solitari i individualista, conreador de l'hort, l'olivar i la vinya, afeccionat als terrenys magres i
que és gironí —i un gironí ranci—, encara resulta més fred. És un gran conreador, lúcid i sistemàtic, de l'adulteri per amor, perquè la seva idea
procediments, és d'esperar que amb el temps posaran a disposició dels conreadors de fruiters un bon nombre de plantes resistents als més importants
com un barret de copa de cara al sol. Els camps ja no acusen la mà del conreador i sembla que la naturalesa hagi deixat en suspens la seva activitat. Els
però aquests goigs són apòcrifs i fets artificialment per una societat de conreadors i col·leccionadors de goigs que existia a Barcelona a les darreries del
el creador a Catalunya d'aquest gènere menor, ben afortunat amb els seus conreadors, encara que siguin escassos. Però ha escrit també novel·les /(Lluites
de produir. Els volums de contes d'Alfons Maseras el fan un dels millors conreadors contemporanis d'aquest gènere, amb Martínez-Ferrando, Joan Mínguez i
Manuel González Martí, N'Enric Valor, etc., etc., deuen inspirar-se els conreadors de la Literatura popular valenciana. Resum d'història lingüística del
el dret de tempteig a favor de l'Estat si els hereus no són directes o conreadors. Les cites es podrien multiplicar entre els autors moderns. Les exposades
la pràctica que elegir l'hereu entre els seus descendents directes si són conreadors. En contrapartida, el titular del dret fruirà automàticament d'una
nacional. En aquesta empresa colonitzadora els lots eren repartits als conreadors assentats amb caràcter indivisible i inembargable, no estaven subjectes a
poble. Des d'Alfons I fins a Martí l'Humà, gairebé tots els sobirans són conreadors de les belles lletres: Alfons I sobresurt com a trobador en provençal;
dels seus anàlegs rossellonesos, sorgiren a la Catalunya dellà l'Albera conreadors constants del català, alguns d'ells, com és ara Josep Sebastià Pons, avui
La naturalesa mateixa de les conclusions a que arriben llurs conreadors i seguidors, i la forma sovint estrident, d'exposar-les, ja esmortueix
o no viure bé en aquella terra que se li ha destinat. Altres vegades el conreador s'ha vist obligat a adaptar-se més o menys a les exigències del sòl;
o Pedologia, és una ciència moderna plena de vida i que agrupats els seus conreadors en l'Associació internacional, treballen incansablement per dur a terme
mort en la pròpia obra. Malgrat la forta personalitat d'algun d'ells, els conreadors de la lírica nascuts de les promocions més noves, no porten, en el seu
que sigui entenedor per a la gent. El menyspreu dels floralistes pels conreadors de la llengua despersonalitzada del carrer, era evident. Sense arribar a
les produccions de la banda floralesca. El mateix podríem dir d'alguns conreadors del teatre, per bé que aquests, a desgrat de jugar amb la facècia i amb
que ha fets a /nostra instrucció\". La poesia ha alliberat els seus conreadors de la vergonya de veure's confosos amb els histrions, però també ha
condicions que són tal volta l'anticipació de l'home del esdevenidor: conreador de l'esperit i de la feina. Doctor i Treballador. Sentia l'excelsitud del
on hi havia els bastiments apropiats per a estatge de propietaris i conreadors, i per al bestiar, i llocs d'emmagatzement i d'elaboració dels productes
cases pairals. El "mas", doncs, era el nom del terreny designat a un conreador, ensems que el de la casa habitada per ell. D'entre els masos eren a
de Catalunya promulgà el Decret de sindicació obligatòria dels conreadors, decret que disposa que tots els conreadors, sense excepció, han de
sindicació obligatòria dels conreadors, decret que disposa que tots els conreadors, sense excepció, han de realitzar a través del Sindicat agrícola
obligatòria: unificació de totes les activitats econòmiques dels conreadors en un sistema de caràcter cooperatiu i d'estructura federal que començant
dels productors. A això tendeix el Decret de Sindicació obligatòria dels conreadors de la terra. Comença per dir aquest decret que els pagesos, en lloc
ha estat llançar la iniciativa i posar pròdigament a disposició dels conreadors tots els recursos i els elements necessaris per a fer més fàcil la tasca
sinó que cal absolutament que reposi sobre la iniciativa personal dels conreadors lliurement expressada a través de les organitzacions que els són pròpies,
dels conreus i dels terrenys, sigui quin sigui el grau d'educació dels conreadors, és l'organització col·lectiva de les activitats econòmiques
els dos anteriors que acabem d'examinar; problema en el qual tot conreador ha de sentir-se interessat per quant necessita conèixer com s'orienta i
de llur posició per a especular vergonyosament amb els interessos dels conreadors i el prestigi de Catalunya. Com a contrast amb aquesta política
—llavors poden acordar-ho les tres quartes parts dels propietaris i conreadors. La modificació dels termes podrà efectuar-se per una llei, quan els
en centres o caps d'un nucli considerable de civilització. Els conreadors de la terra, els pagesos, porten al poble o a la vileta (és a dir, al
intel·lectualisme perifèric que ha fet de l'alemany el curós, l'immortal conreador de totes les ciències de la matèria i el genial destructor de les
de molt més de mig segle, amb intervenció dels millors jurisconsults conreadors de la legislació civil general, la nota més trista que pogué consignar la
ha establert un nou dret de fadiga i retracte legal a favor del conreador. Entrarà en la consciència jurídica del poble català? L'acceptarà o el

  Pàgina 1 (de 7) 50 següents »