DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
consignació F 131 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb consignació Freqüència total:  131 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

en els mercats llunyans les botigues de comanda, que reben els gèneres a consignació, noliegen galeres de propietat llur per al transport de les mercaderies.
de les despeses fetes a València; i completa totes aquestes donacions i consignacions atorgant-li llicència per arrendar per un any els rèdits de tots els
grafies que l'enteniment podrà llegir per a ajudar-la), en rememora la consignació referint-la a la immanència del jo; i, si el jo no tingués memòria
a les quals, però, ja haurà estat formulat a Intervenció el compromís de consignació pressupostària. /c)\ Consignacions en pressupost per obres no
a Intervenció el compromís de consignació pressupostària. /c)\ Consignacions en pressupost per obres no començades ni tramitades o atencions no
Refós /1932\ Creditors segons relació nominativa © Consignacions compromeses (adjudicades i no adjudicades) © Remanents de
compromeses (adjudicades i no adjudicades) © Remanents de consignacions ©. Pressupost extraordinari Eixampla /1927\
/1927\ Creditors segons relació nominativa © Consignacions compromeses (adjudicades i no adjudicades) © Remanents de
compromeses (adjudicades i no adjudicades) © Remanents de consignació ©. Creditors Exposició Internacional Creditors segons
financeres Creditors segons relacions nominatives © Consignacions compromeses (adjudicades i no adjudicades) © Remanents de
compromeses (adjudicades i no adjudicades) © Remanents de consignació © Total ©. Recursos Recaptacions probables
que en primer terme: /a)\ Cal procedir a fer un estudi de les consignacions i partides de despeses del Pressupost Refós i de l'Extraordinari
2· Creditors segons relacions nominatives © 3· Consignacions compromeses © 4 Remanents de consignació ©
3· Consignacions compromeses © 4 Remanents de consignació © Total ©. Aquesta xifra de 958.664.943,52
seran a càrrec dels futurs Pressupostos. /c)\ Els remanents de consignació (8.377.297,26 pessetes) poden ésser sempre totalment suprimits
o anul·lats els corresponents conceptes o partides. /c)\ Les consignacions compromeses poden trobar-se en dues situacions diverses: Consignacions
consignacions compromeses poden trobar-se en dues situacions diverses: Consignacions únicament compromeses per la respectiva Comissió o Regidoria municipal,
municipal, però que encara no han donat lloc a contractes amb tercers, i consignacions compromeses que ja afecten a tercers (obres subhastades, serveis
està basada en el fet de la necessària reducció de les obligacions per consignacions compromeses i per remanents de consignació que existien el 1r·
de les obligacions per consignacions compromeses i per remanents de consignació que existien el 1r· de febrer del 1934. En efecte, en
aquests conceptes presentaven els totals que a continuació són indicats: Consignacions compromeses © Remanents de consignació © Total
són indicats: Consignacions compromeses © Remanents de consignació © Total ©. Aquesta suma havia variat, en sentit de
en el Pressupost Extraordinari del 1934 es fixava que totes les consignacions pendents i compromeses havien de quedar reduïdes a la xifra global de
sinó el d'aquelles sumes a pagar per treballs o serveis ja executats, les consignacions compromeses però que encara no han donat lloc a contractes amb tercers;
però que encara no han donat lloc a contractes amb tercers; les consignacions compromeses que ja han donat lloc a adjudicacions o contractes amb
que ja han donat lloc a adjudicacions o contractes amb tercers; les consignacions lliures de compromís que l'Ajuntament podria anul·lar per propi acord,
els següents: a) Negar-se al pagament de despeses que no tinguin consignació en el pressupost o que, per qualsevol motiu, contravinguin alguna
acord o decisió municipal, no és requisit indispensable la prèvia consignació de la quantitat exigida; però si ho serà quan es tracti de les multes
seus vaixells; que retirés les tropes del Caucas i de la Pèrsia; que fes consignació de Baku a les tropes angleses; que deixés la Síria; que donés als
ni comptes corrents. Emissió d'accions L'emissió d'accions és la consignació dels títols definitius als accionistes. Difereix de la subscripció, en
d'aportar a la Societat el preu dels títols. L'emissió no és tampoc la consignació del rebut provisional o certificat provisori de l'entrega del diner. Per
que remarcar-se l'ilegalitat de tot acord que impliqui gasto, si no té consignació. Això fa precís que avans del acord es demani informe a la comptaduría,
informe a la comptaduría, si bé en la pràctica, sobre tot en les moltes consignacions ambigües que espressament se fan figurar en pressupost, sols la Comissió
que són també fixació d'atribucions, —per raó de que donen les degudes consignacions per als serveis—, i fixació de drets i obligacions, havent-hi veritable
i el segell. 3er· Relació de despeses i ingressos en que hi hagi consignació i les tarifes dels arbitris. 4rt· Estat comparatiu amb el vigent
en el registre o anotació per mitjà de l'expressió d'algun concepte, i la consignació d'una xifra, de les diverses operacions en què es tradueix el moviment
valoració, el Servei l'any 1934 s'ha regit amb les mateixes consignacions que tenia l'any 1933 a les partides corresponents al Pressupost
l'any 1934, aprovats a primers de juliol, s'havien suprimit les consignacions per a la Lluita Antivenèria de Catalunya; nosaltres, malgrat insistents
que el mal ja no tenia remei. Així, doncs, el Servei no tenia, ni té, consignacions enlloc; ni en els pressupostos de l'Estat, d'on sense causa justificada
escriptura, i satisfent-se el preu amb càrrec a la corresponent consignació, que haurà de figurar en el Pressupost per a l'any 1923-24.
realització de les obres pel sistema d'administració, amb càrrec a la consignació per a obres en l'esmentat Palau. (Sessió del dia 18 de gener
dependència per les despeses de material d'oficina causades contra la consignació corresponent durant el semestre abril-setembre d'enguany, d'import
pagades per Guillem fins al 1617, on comencen la majoria de consignacions totes de l'època de Roc Sagarra. El diner pagat obeeix en gran part a
metge perquè li curés un trenc. Morí als 17 anys. Però entre les consignacions familiars dels cartipassos ens trobem amb una pàgina que correspon a
majoria d'elles de propietat particular i molt pobres d'instruments, de consignació i de personal— puguin portar registre de les temperatures ocorregudes a
aquestos serveis han adquirit gran desenrotllament mercès a explèndides consignacions dels governs. La Meteorologia, contra allò que la vulgaritat suposa, és
pensa, doncs, en la "Paraula de Déu" com en les dues Taules de la Llei: consignació autèntica, però reservada; i la idea que J. Smith tenia de l'original del
que ell només podia llegir per la gràcia de Déu, era igual. A aquella consignació eternal, "la ben servada taula", era referible l'Alcorà; el procés
és un dels grans monuments mundials de la literatura i, sobretot, és la consignació de la cultura i de la vida d'un poble que, partint del desert, ha sabut
història de la humanitat. Des del punt de vista de la fe, la Bíblia és la consignació d'unes experiències religioses riquíssimes, extraordinàries, i fins diria

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »