DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
contestació F 404 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb contestació Freqüència total:  404 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

amb un "Demostra molt d'interès per sa malalta", que tampoc no va tenir contestació. Dues criades velles entraven amb un bocí de domàs vermell que devia
significacio de la lluita? tenim de preguntarnos. I tenim de trovar una contestacio an aquestes preguntes, una solució al enigma terrible, per a no arrivar a
el que donava per ella mateixa mesura de l'universal, emplenant-lo sense contestació; l'escriptor burgès, únic jutge de la malaventura dels altres homes,
s'atorgués a través de La Rochefoucauld l'espectacle de la seva pròpia contestació; sens dubte aquesta contestació no és veritablement perillosa, atès que
l'espectacle de la seva pròpia contestació; sens dubte aquesta contestació no és veritablement perillosa, atès que no és política, sinó solament
desmistificació que el pastitx?), de l'admiració perduda (Ruskin) i de la contestació (Sainte-Beuve). Proust s'aproximava així a la Recerca
aquesta novel·la podria ésser molt moderna: ¿no dóna forma a una contestació molt mandrosa, que retrobem avui en el moviment hippy? Loti és, al
fàcilment condicionant és que la pregària ha estat contestada, amb una contestació crítica que procedeix de molts angles. No entra dins els nostres límits
algunes de les fugides del món cap al desert foren degudes a una contestació de concessions que la societat cristiana feia a comoditats i tendències
germana en Crist: La teva carta no és de les que es puguin deixar sense contestació; així ho ha opinat el Pare Superior, i així ho penso jo, pregant a Déu
què més se li oferia. —Tornem-nos-en a casa —digué la dona per tota contestació,— tornem-nos-en a casa; jo em moro de calor. Ja havien girat l'
dret a demanar més. Però... ¿voleu dir, que sortirà? En Bonosi, per tota contestació, es llevà dempeus, i, ventant un patac al muscle del xaval, li va dir: —
tot i posant en aquesta tasca la major discreció possible". Contestació a l'"escriptura automàtica" de Breton, el "dibuix automàtic" de
fa un somriure cortisà i calla definitivament. Comencen a arribar les contestacions de les Capitanies. Vagues declaracions de monarquisme i equívocs
"Revista de Occidente", hom cregué convenient contestar-la. La contestació fou com segueix: /Esta quintilla tan mala proviene, si bien se mira,
. —Li porto aquesta carta. —Vinga. —Oh; és que voldria veure'l; té contestació. —Doncs, el senyor Viciana no hi és; ve't aquí que ara ha pres el mal
i pel cor, aleshores, tot és dubtós, tot esdevé problemàtic i tot té contestació. ¿Que us parlen d'ordre, de bellesa? No hi ha per a la facultat raonadora
ell, em vaig atrevir a preguntar-li sense cap de reserva, ell, per tota contestació, em digué: "Sí, és una ombra que no puc delir, i que és... com
modes d'ésser-ho. Què és existir? Heus ací una altra pregunta que no té contestació; ningú no pot dir-nos què és existir, doncs cada qual ho sap per instint
Però si preguntem, qui existeix, podrem donar —per contra— múltiples contestacions i d'aquestes, són de les que s'ocupa una part molt important de
cada un dels cònjuges enfront d'aquest fet? Ens fa temença enfrontar la contestació a aquestes preguntes sense una amplia discussió prèvia. No obstant això,
és de les més extenses, bé pot dir-se que hom no ha arribat a precisar la contestació a aquesta doble pregunta. Otto Rank suposa que la primera vivència de la
havia dut, li pregaren que els excusés prop del rei; ja li donarien la contestació per escrit i ell la podria dur. En Bernat Miquel se sentí ferit:
ni àdhuc com a acte deferent i obligat entre els fills del treball, cap contestació a les seves invitacions." "Que tenint en compte allò exposat i
"Acceptem el repte. Document important". Aquest article era la contestació a un manifest de la Patronal en una època en què funcionaven els
van batre els caminassos un rastre de dies. Totes les camarades esperaven contestació per a agramar-lo puix tots havien posat influcos per a demanar-li
les quals gairebé sempre cal un cert ritme. No parlo tampoc de cartes la contestació de les quals és potestativa. No parlo —no cal dir-ho— de cartes que no
quals és potestativa. No parlo —no cal dir-ho— de cartes que no mereixen contestació. És possible que algú, tot llegint-me, murmurés: "Sí, pot parlar!"
dels francs? Aquesta pregunta, en l'estat actual de coneixements, és de contestació impossible. Suposant l'existència d'un nucli humà anterior —de pescadors,
el lector—. Aquesta pregunta, que fa molt pocs anys hauria estat de contestació difícil, avui, amb els estudis de l'historiador belga H. Pirenne davant,
avui, amb els estudis de l'historiador belga H. Pirenne davant, és de contestació plausible. Pirenne ha revolucionat la història medieval entera del
vida no li importa res, posi uns cables a Guayaquil!... ¿I si arribés contestació que, efectivament, ell és a Guayaquil? Què? I què? Què té més? Estaré la
Si s'estimessin les excepcions, es declararà sense curs la demanda. Contestació. El demandat i els coadjuvants, successivament, formularan la contestació
Contestació. El demandat i els coadjuvants, successivament, formularan la contestació en el termini i forma establert per a formalitzar l'escrit de demanda.
callar? —Ha estat una gran desgràcia, una desgràcia irreparable... —No té contestació? No ha rebut carta? —He escrit a tot arreu... Ni una paraula.
. No se'n pot pas fer cas, cregui'm! Hom queda parat en sec. Una qualsevol contestació es fa impossible. Els pagesos volen tenir sempre raó. Els pagesos tenen
, són, l'una causa i l'altra, efecte, o són ambdues causa i efecte? La contestació a aquestes preguntes és, certament, difícil, com ho és la delimitació de
creure convenient exercitar-lo. En un document importantíssim seu, la contestació al discurs den Nuñez de Arce contra'l catalanisme o contra les seves
ja s'havien invocat en la primera etapa del plet. Després del tràmit de contestació la Junta Municipal insistí en que es conferís trasllat de la demanda al
legal en el modo d'interposar la demanda i prescripció de l'acció. La contestació a la demanda se farà analogament an aquesta, deguent advertir-se que no
sols pot proposar-se en incisos o otrosíes de la demanda i de la contestació. Contestada ja, se formula l'extracte, es celebra la vista i's dícta la
Al igual que en les competencies, passarà llavors l'expedient amb les contestacions i tots els antecedents a informe del Consell d'Estat en plé, no diferint
/Cataluña\, va obrir en 1911 una informació. De les contestacions rebudes s'en va deduir que Barcelona no podia considerar-se com una
els vaixells, i em va contestar que no necessitaven els meus serveis; una contestació semblant vaig merèixer del Govern espanyol el 1859 i el
mòbils? L'honor de les corporacions sàvies està interessat en la contestació d'aquestes preguntes." Per a llur estudi s'han establert, a proposta
que la hipertèmia és l'element principal, i vagi lo que esmento com a contestació fonamental al treball de Konteschweller, lograríem fàcilment la seva
quin havia estat el motiu de la compra del llibre. La llista de les contestacions és molt curiosa i no ens sabem estar de reproduir-la: Crítica i
al Director general de Sanitat, demanant la creació d'un Comitè local. La contestació fou que no es podia mermar el prestigi de l'Inspector i que era
Van repartir-se 1.000 targetes. No s'han rebut sinó 10 contestacions. Això vol dir que els venereòlegs, que en el transcurs de l'any han
que creguessin oportú de formular. I bé, no es reberen sinó 5 contestacions. La Direcció del Servei s'havia proposat d'establir una íntima relació

  Pàgina 1 (de 9) 50 següents »