DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
contrafer V 31 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb contrafer Freqüència total:  31 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

sa jovenesa, i posava no sé quines manyagueries en sa veu rogallosa. Per contrafer el músic, avançava la llengota a frec de llavi, entre les dents, i
i el Camp d'Elx. El verb fer servix de model als seus composts contrafer, desfer, refer i satisfer. 209. l) Haver o haure.
concórrer condoldre's conéixer conscriure contenir contindre contrafer contraure convenir convindre conviure córrer cosir coure créixer
com mantenir. Contradir. Es conjuga com dir. Contrafer. Es conjuga com desfer. Contreure. Es conjuga com
posar pena de 10 lliures per cada vegada que algun confrare contrafés la prohibició. De feia temps, el Gremi efectuava operacions comercials,
dels de Damasc, dibuixant-hi inclús els mateixos motius d'arabescs, i contrafent fins les lletres aràbigues d'algunes inscripcions. En alguns, s'hi veuen
S'havia fet el diagnòstic de febres de Barcelona, amb qual nom es contrafeia el veritable que correspon a la malaltia: febres de Malta,
encara per la niciesa o per qualque brutal educació, no tarada ni contrafeta pels estudis o el consell d'altri (/ingenium integrum est ac rectum,
o sobreposats de la mateixa Confraria sota pena de tres lliures "qui contraferà". Aquesta disposició fou renovada l'any 1633 a petició de
eren rebedors, oferint cent lliures de premi a algú que delatés a qui'ls contrafés o falsifiqués. En aquest mateix temps, la Ciutat cedía a un tal Joan
els retirà aquesta concessió perquè ensenyaven en llengua castellana, contrafent el costum secular que els comentaris del llatí per a nois de deu a
una lectura. Els gramàtics, a fi de comptes nois de deu a catorze anys, contrafent el reglament, dedicaven el temps destinat a esplai i el de la preparació
mena d'ordenances comunals i que imposaven les penalitats als qui les contrafeien; obrers de la vila i altres càrrecs diversos. Les votacions es feien amb
persones o d'animals inexistents, les formes de les quals són imitades o contrafetes per nosaltres. La idea presenta coincidències sorprenents amb un passatge
de Lleida a Flix muntats damunt muls, amb una dona vestida d'home, tot contrafent el darrer edicte de l'emperador, que ho prohibia. Declararen "que
agravían, de manera que val més abstenirse de comentaris irónichs, de contrafer la veu, lo caminar, las maneras dels altres. Tant sols es permés riure de
notar cada nombre, sots pena de deu lliures per cada vegada que ho contrafeyen. Lo Credencer del llibre dels escots y sedes tenía obligació de aportar
lliures per cada partit que se li trobés ó llegítimament se provás haver contrafet. Blanquers y pellicers Un dels oficis principals de la industria
compláurer. condòldrer. tórcerse. conmóurer. conéixer. contenir. pelear. contrafer. contráurer. contraposar. convaléixer. créixer. decáurer. deféndrer.
compost. Contradicho, contradit. Contrahecho, contrafet. Cubierto, cubert. Dicho, dit. Depuesto,
mon cor, practicaré les insinuants ullades i el descobrir-me davant seu, contrafent-me tant com pugui. Sí, senyors: contrafaré els encisaments d'alguns homes
i el descobrir-me davant seu, contrafent-me tant com pugui. Sí, senyors: contrafaré els encisaments d'alguns homes populars i en donaré generosament a tots
temible Maquiavel de manta i espardenya, tornà a rondar l'alqueria i a contrafer el chiulit del verderol, ansiós de contar-li a l'aimada de son ànima com
Susano.)] Susano. Ji... ji... jiu... fuch, que m' embafes. [(Contrafentla.)] Isabel. ¿Quí l' ambafa á vosté, só... Susano. (Ya
ni á dos tirons. Lo mol tuno! —"Un pesiguet, Carmeleta."— [(Contrafenlos.)] Y ella: —"No pesigues fort, que estic de bläures plena."
dels meus ulls l'abrasen. Ort. Uh! Chimo. Pareix que em contrafasen; avans ya me s'ha antoixat! Conc. Pepico... Pep. Si no
Els dos la mereixem! Diego. Uh! Ort. Pareix qu'em contrafasa. Conc. Chimo, tinc un pensament (éll patix, pero s'aguanta). El
Chimo. Sí. Ort. Uh! Chimo. Qué vech? está contrafentme! Ya me s'entoixaba... Uh! Ort. Desdichado! me se burla!
dels llagosts... A l'Estuari, hi havia unes bestioles, conegudes per contrafer el gruny dels porcellins... El visitant era forçat a escoltar-les
entre les capes sufocants d'una mesquina convenció social, sovint es contrafà en una dolorosa i grotesca extravagància. Charles Nodier atribuïa la
Fer el canvi, de primer. Imitar allò real. Aconseguir els esforços, contrafer els objectes. Però la virtut no és per Gaudí sinó un mitjà al servei de