DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
contrapesar V 56 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb contrapesar Freqüència total:  56 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

dels extrems que heu pogut equilibrar escollint mòduls de vida que els contrapesen i, per tant, procuren una relació satisfactòria en els vostres termes.
i per aquella esfera cristal·lina que amb el seu equilibri contrapesa la trepidació de què molts parlen, i per aquella que
no sols per a nosaltres, sinó per a la resta dels països catalans, ha contrapesat la traïció burgesa. I en el cas mallorquí hem de reconèixer que, almenys
igualment la joia que hom rep de l'elevació del seu amic és un poc contrapesada per la peneta que hom té de veure'l damunt nostre o igualant-se a
de vegades hom cerca la notorietat per a tolerar-se a si mateix, o per a contrapesar la influència de la sogra en la llar, o, simplement, com un pretext per a
extremenys, catalans i castellans? Però el tradicionalisme de Capmany es contrapesa, en bona part, per la seva admiració a les idees modernes, degut a la
d'un cos humà; però la desequilibrava un xic l'encorbament endavant que contrapesava la feixugor del germà cavalcant. Descalç, estripat de camisa i amb unes
aprofitaments comunals en la forma ja dita comptant com ingrés son valor, contrapesant-lo en les despeses amb ço que's dóna als veïns i'l tant per cent del
veurem que es prenien en fer les càrregues de mena i carbó no estaven contrapesades per cap altre estímul de progrés que el propi desig que té l'home de
el terme mitjà de la vida de l'home i la influència d'aquests factors contrapesa el desnivell causat per la minva de noves aportacions humanes. Els pobles
però cal reconèixer, d'antuvi, que moltes vegades això no ve prou contrapesat per la directa utilitat d'una prestació de servei o almenys per una
que, a partir d'aquest rei, es recolza cada vegada més en la noblesa per contrapesar el tercer estat, la potència del qual s'engrandia contínuament. La
Intensivament, el subjecte personal diu raó d'un "tot" i contrapesa amb avantatge el tot "cosmològic", extensiu (del qual, en tant que
prevaldre damunt el poder de la seva natura divina, i, en certa manera, contrapesar el resolt determini amb el qual fins ara havía mirat envers el dia de la
Ecl. 10, 15). 2. Posa-ho a la balança, si et plau, i contrapesa-ho amb una partícula mínima de felicitat eterna, tot allò que en aquest
a pensar que la preferència de l'apartat b ha estat contrapesada; creiem, també, que el rebuig de mots com cercar, bella, joia,
la posició de l'eix de rotació de la Terra o potser aquelles masses, contrapesant el moviment de rotació del planeta, s'haurien desplaçat cap a l'Oest i
hagi gent depauperada. La temàtica del film pot ésser, de totes maneres, contrapesada per mitjà de la popularitat de les estrelles que hi figuren. Si
insistit força a remarcar la importància actual i futura del software per contrapesar la falsa idea que les úniques possibilitats de la indústria informàtica
no, però si no les accepten, tampoc no les combatran ni es preocuparan de contrapesar-les si no tenen un motiu prou fort per a oposar-s'hi. És a dir,
franco-britano-prusiana anomenada d'Hànnover o de Herrenhausen pretenia contrapesar les forces conjugades de Felip V i de l'emperador. Hom temé novament una
dels terrenys abandonats o de tothom, o de la llenya del comú: a vegades contrapesats per les despeses de l'administració o dels oficials baronals. A
mes fora dels casos especialíssims de l' anyoransa sempre 'l seu cap contrapesaba perfectament al seu cor. Dich que 'l contrapesaba, entenemnos bé: no dich
sempre 'l seu cap contrapesaba perfectament al seu cor. Dich que 'l contrapesaba, entenemnos bé: no dich que 'l dominaba perque á voltas per dominarlo
per la seva ponderació de què parlàvem adés, que Folguera pot analitzar i contrapesar les valors humanes dels catalans. I no vol deixar-se enganyar a creure ni
reformador, del laborisme, marcà el socialisme britànic, i fou sempre contrapesat per l'existència de sectors ideològicament socialistes d'estil més
de dejunis que esmolen el cervell i afinen l'esperit, i de caritats que contrapesen l'avarícia de la vida profana, s'encaminen a aconseguir una aptesa que
Disposar cortines i entapissats interiors. El nivell d'absorció pot contrapesar la mala acústica i millorar el confort. de "L'Habitatge. Manual de
la lectura de llibres y periódichs sans, á judici d' un prudent director; contrapesar la inevitable influencia de tals personas inficionadas, ab lo tracte
de gent de acció. Aixó atrau als indecisos, dona valor als vacil·lants, contrapesa la influencia del qué dirán, fa á quiscun fort ab la forsa de
la veu pera dar autoritat confidencial á las sevas paraulas á fí de contrapesar la desconfiansa que las anteriors podian inspirar en lo mercat, afegía:
llamps! Tot poeta és un pedant per definició. Procurem de contrapesar aquesta servitud amb declaracions senzilles, clares, genuïnes i
vots y's tancarà dintre l'hàbit, perdent l'equilibri en quant no's contrapesin les alforges. El parvulet s'ha transformat en home de carrera...
que se la enllaci, ancque sia a la mort, la volem. II L'orgull contrapesa totes les nostres miseries, car o les amaga o, si les descobreix, se
Ja veureu. Jo estic que les coses s'han de pesar i sospesar i contrapesar, perquè tot i havent-les ben pesades i sospesades i contrapesades, encara
i contrapesar, perquè tot i havent-les ben pesades i sospesades i contrapesades, encara no pots donar per segur que no t'erris. Tramontana Trobo
Talaixá Que aquestes són coses que s'han de pesar i sospesar i contrapesar, abans d'arriscar-ne el pronòstic. Abraham Té, doncs:
propi d'una necessitat de fabular amb la qual aquell reduït grup social contrapesava la seva condició de clos. Però, de la seva existència real, no tan sols
que la senyoria rural del meu regne tingués pes i influència per a contrapesar els que la noblesa veig que ara els pren de les mans. »Com és que hi ha
que sabia subjectar-lo a la terra i semblava dominar les aigües. Per contrapesar aquest sentit creixent d'irrealitat, el nen que va ser s'abocava àvid als
n'és el primer; l'inicial impuls «quel giornio piü», és contrapesat en el segon hemistiqui «non vi leggemmo avante», és a dir, «no
enfosquiment sollat el conjunt, en el qual els tocs de colors més forts contrapesen i complementen la dominant del negre impur. Per la seva banda, en el
Compensar no és pas suprimir la manca que provocava la necessitat: és contrapesar-la per una aportació en sentit contrari. La compensació és, doncs, un
la natalitat, amb el consegüent envelliment de la població, s'hi ha vist contrapesada pel fet immigratori que, en donar entrada a persones d'edat fèrtil, ha
peces es van fent entrar cap a l'interior, però no s'hi aboquen en quedar contrapesades pel propi "carregament" fet determinant que la coberta treballi a
la felicitat marital devia oferir una determinació semblant podien estar contrapesats per raons que jo ignorava del tot, per bé que hauria volgut que tothom
completar la reconquesta peninsular, recuperar la Catalunya Nord i contrapesar l'avenç francès a Itàlia, va induir-los a repetir l'estratègia de
fecunditat fou massa baixa perquè l'allargament de la vida hagués pogut contrapesar la insuficiència dels naixements. Aquesta fecunditat massa baixa fou, més
ecosistema comunicatiu. El procés de concentració en curs només podrà ser contrapesat per les televisions públiques si, a més de ser fortes en el pla nacional,
o «supranacional», fou acceptada pels estats membres perquè es veia contrapesada per la seva preponderància en el procediment legislatiu comunitari.

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »