DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
contravenir V 152 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb contravenir Freqüència total:  152 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

ningú ni res no el pot somoure, encarnació viva del càstig, terror de qui contravé el que és manat, mal sigui només del gruix d'una ungla. Tot fóra
tornant molt laxes, i agrupant-s'hi formen síl·laba, encara que hagen de contravenir les normes de la diftongació (§ 101): exemples: quina hora és?,
que li fou penyorat pels prohoms del gremi de fusters, al·legant que contravenia les seves ordinacions. Això donà lloc a una cita verbal a casa la ciutat,
la part d'escultura de les obres que els eren encarregades, per tal de no contravenir les ordinacions dels escultors. Al mateix temps, com que aquests
d'aconsellar els infants Alfons i Pere i les reines mares, a fi que no contravinguin cap de les coses sobredites. I després de posar la seva ànima sota la
li suplica que faci observar el seu testament, i excomuniqui tots els qui contravinguin, i mani a l'arquebisbe de Tarragona i al bisbe de Barcelona que, si els
de Barcelona que, si els seus predits fills o algú altre intentessin contravenir-lo o no en complissin totes les prescripcions, tinguin llicència
corporalment els sants Evangelis, jura observar-les, complir-les i no contravenir-les mai en res. A partir d'aquest moment, la confirmació, per part de
ell, qui jura sobre els quatre sants Evangelis, mantenir i complir i no contravenir en res, totes les coses predites. El seu pare es limita a declarar que
o jurem tenir per ratificat i ferm el testament fet per ell i que no el contravindrem mai en res, o ens hagués manat, dit o fet que concedim, confirmem o jurem
confirmarem o jurarem amb ànim d'atendre'l ni complir-lo o de no contravenir-hi, ans aquelles concessions, confirmacions i juraments que faríem, cas
contra tothom; compliran i observaran totes les coses predites i no hi contravindran per cap motiu, ni per ells ni per persona interposada. I, perquè tinguin
dia més monstruoses; l'abús dels enterraments dins de les esglésies, que contravenien les prescripcions del dret canònic i la lliure entrada als temples dels
los moros del rei de Granada"; a més, eren bones preses els que contravinguessin a la inhibició general proclamada pel rei (d'aquesta inhibició
al comerç). De manera, que els propis súbdits catalans que haguessin contravingut a la tal inhibició podien ésser considerats com de bona presa!...
la ruïna, la fam per molts treballadors i comerciants... I pobres els que contravinguessin aquestes disposicions draconianes: havien de complir-les "sots pena
amb quina delitosa complaença trencava a bocinets una galeta que, contravenint les ordres del metge, li havia afegit a la llet. Amb una voluptuosa calma
que no tinguin consignació en el pressupost o que, per qualsevol motiu, contravinguin alguna disposició legal vigent. b) Oposar-se a què els cabals i
res que em trenqués la placidesa. Ja es veu que allò no podia durar, que contravenia lleis gairebé immutables i que sant hi hauria, o poder diví, que hi
fumar a bord, de cuinar i àdhuc d'encendre llum a les cambres. En cas de contravenir alguna d'aquestes disposicions rigorosíssimes, les autoritats dels ports
fins aquella noia de la llotja de prosceni que s'anticipava a la família, contravenint la tradició. Va observar la presència de dues senyores de molta edat, a
somerer tempestuós ventregada acarament apitxar bessó catalèctic contravenir desenterrament emperesir enviar espatllut fitxa ganxet harmònium
a satisfer el més lleu desig del teu espòs, sempre que el satisfer-lo no contravingui deures superiors que, en conciència, t'obliguin. El marit experimenta una
Per altra banda l'esmentada Confraria i els confrares, per tal de no contravenir a les ordinacions i privilegis d'aquella, i per la seva efectiva
varen promoure una reunió per elevar una protesta contra els ferrers que, contravenint les ordenances, feien claus. L'acta de la reunió diu així: 13 de
les conveniències del vers. Pere Serafí (1565) igual escriu, contravenint la norma: Orfeu trobà /pie-tat\ en sa tristura (/Cant
que la llargària d'un bastó té alhora un i dos metres. Tal conclusió contravé la lògica clàssica segons la qual dos quanta, en tal cas, han de resultar
la professió mèdica representada per les corporacions col·legials contravenint la ideologia liberal que sempre l'exercici rural de forma que el metge
jurisdicció militar els delictes de "separatisme", entre ells els que contravinguessin la prohibició d'usar una altra bandera que l'espanyola o una altra
possibilitat que el bus sigui xuclat per les seves botelles, contravenint totes les lleis físiques. Un sol perill amenaça el bus proveït de
repulsa i el refús, que tenen lloc quan el grup rebutja l'individu que ha contravingut un model cultural, recusació que pot arribar fins a l'expressa i formal
notar que la major part d'escoles manté unes condicions higièniques que contravenen la legislació vigent, i redueixen la seva funció sanitària, en el millor
Són els mateixos que han seguit ensenyant en castellà el catecisme, contravenint les ordres expresses i públiques del difunt bisbe Enciso, que havia
per a la supressió d'aquella propaganda apareguda a la premsa local que contravengui les Normes de seguretat, i ja a mitjan de setembre del mateix any, com
identitat, renunciar a la nostra idiosincràcia, despersonalitzar-nos i contravenir el pla de Déu. Siguin les nostres celebracions un cant amarat del perfum
com a cap del Regne per a què els ajudara contra aquella injustícia que contravenia els Furs. No refusaren els Jurats la missió que se'ls encomanava i,
i que procura crear-se, dins ella, un nucli col·lectiu a la seva mida. Contravenint això, la realitat ens presenta un creixement incessant de totes les
És curiós observar en aquests bons sarraïns que s'avinguessen a beure vi, contravenint els preceptes corànics. No cal dir que a mida que les hosts del rei
falses i d'haver permès que circulessin pel Rosselló monedes franceses, contravenint el convingut amb el primer rei de Mallorca, amenaçant-lo de contumaç i de
no de girar la truita, sinó d'anar-la cargolant prudentment i sense contravenir el gust de qui la remena, hi fan una primera aparició, paternal i
i pagar, a més, una pena de mil florins d'Aragó aitantes vegades com contravinguessin la seva decissió. Armand de Fluvià i Escorsa * * * [67,
tot quan se contenía en la Butlla, sense permetre que persona alguna contravingués á ella, castigant als rebeldes ab penas eclesiásticas y altres remeys
obligats á cumplir las condicions que hagués imposat el fundador. Contravenint á eixas obligacions, ó incurrint en semblants faltas queyan en la pena de
lo qual los Rnts. Sagristans farán observar puntualment als que intenten contravenir á aquesta disposició. XL. Los andadors de la Obra col·locan la
terreny del davant de la seva residència, la plaça de la Llibertat, que, contravenint el seu desig, fou venuda i edificada per organismes oficials després de
la sua mort ab intestát. Tot lo cual tindrán sempre per válido y no hi contravindrán per motiu algun. A la firmesa obligan los respectius bens, ab esména de
á sas libres voluntats. Y ho tindrá sempre per válido, y no contravindrá per rahó alguna. Y la Esperansa accepta, y donantse per pagada de son
escriptura conté, ó conforme debia pagarlos al Benet N.; abdicantme de contravenir á esta obligació. Y dit Benet consent. Y Geroni N. accepta. Ho otorgan
confluir. conseguir. constituir. construir. constrényer. contradir. contravenir. contribuir. contravertir. convertir. convenir. corretjir. deferir.
ab los compañs. Contrari á la salut, de mols, en l' modo de pensar. Contravenir á las ordres del gobern. Convalexer de la enfermedat. Convenir á la

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »