DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
convergent AI 340 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb convergent Freqüència total:  340 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

persones i els uniformats que s'hi han anat reunint en tot de moviments convergents, plens d'impaciència. Els funcionaris són lents, meticulosos, rellegeixen
Entre marcials i amotinats avancen, corren —escamots convergents, centúries, legió— impetuosos, emulant-se
lliçons. La pintura actual ha sabut incorporar-se tres experiències convergents: la de l'art infantil, la de l'art folklòric i la de l'art dels pobles
d'aparença tanmateix poc igualitària aquest moviment alhora oposat i convergent: "Els homes no viurien molt de temps en societat, si no fossin beneits
teva excel·lència humana, actuarà envers tu com un déu. Aquests dos codis convergents mobilitzen dues simbologies diferents (bé que complementàries):
L'ideal ibèric possible 8. De cara a Europa. 9. Acció convergent de Castella i de Catalunya. 10. L'europeïtzació o
en llur simultaneïtat, acomboiades; en llur finalitat immediata, convergents; en llur destinació —qui ho sap?— possiblement agermanades. Políticament,
i que si una vera democràcia espanyola podrà comptar amb el nostre esforç convergent amb el d'ella, una falsa democràcia espanyola no caldrà que es refiï de
d'Esplugues, per bé que toquen de passada la qüestió, exposen opinions convergents a la mateixa tendència. Les idees i conclusions d'aquest grup
la bellesa, el poeta l'ha anada a cercar a través dels dos camins convergents. Cerca la bellesa al món i la bellesa en el llenguatge. En el punt de
de resoldre's a favor de l'ideal, el fet obeeix a una pila de causes convergentes que han preparada l'evolució. Apart de les socials i de les literaries,
Arnau, més afuada, intensa i tivant. Aquella trèmula vibració de dolçor convergent era tan viva que tot es feia irreal entorn de l'home si amb aquella
i obscur. Els cornalons dels panys de la paret fan unes fulles grosses convergents, d'on pengen o pugen unes tiges amb flors voluminoses, blanques com
baixos d'Atocha, puja una onada d'americanes blaves. A tots els carrers convergents al centre de Madrid surten banderes republicanes. Un grup arrossega un
hi ha grups de tres ratlletes, la central perpendicular, les laterals convergents. Trobem aquesta variant repetida tres, cinc o sis vegades. En les vores
en el curiós exemplar d'escudella on hi ha dibuixats tres peixos blaus convergents al centre, usat com a element de separació entre aquests peixos i tres
o barraca o cucurull—, composta de xabrons o perxes convergents en un piló de fusta anomenat bisbe o capirota; damunt els
fixades entorn de l'arbre, del cap del qual sobressurten dues perxes convergents amb la mateixa funció que el bou dels molins mallorquins i portuguesos;
coincident; convenint, convinent i convenient; convergint, convergent; excel·lint, excel·lent; influint, influent; negligint, negligent;
En el negoci d'impremta al segle XV veiem intervenir tres forces convergents: el llibreter, és a dir, el negociant en paper i quaderns i corredor de
siguin en sec o amb morter, s'ha de parar esment: 1) a posar convergents les peces d'arc cap al centre de l'obertura; 2) a tasconar-les
segueixen més encara que camins paral·lels de mutu recolzament, vies convergents. Al costat de l'emancipació dels homes de la dominació d'altres homes,
balcó la molsuda pitrera de plomissol blanquinós i el cap negre amb dues convergents ratlles blanques al bec. S'animen en albirar l'acost del pare o de la
menuts es posen com sempre, mirant a fora, amb les quatre tendres cuetes convergents vers l'angle del niu. Pare i mare es posen a banda i banda, les cues fora,
no han pogut resistir la llum viva. Alhora es sentí colpit pels esguards convergents dels curiosos estacionats davant la porta, a la vorera d'enfront. Li
cilindres d'uns 10 centímetres de diàmetre que roden en sentit convergent; entremig d'aquests cilindres es fan passar les ametlles que en passar
fecunditat de la família, estroncament de col·laterals (herència convergent) i de la història familiar i individual, procurant remarcar els
i disminució paral·lela de la valor de la màxima (Fórmula tensional convergent). d) Pressió diferencial grossa per disminució de la valor de
gràfic. Es converteix el trapezi en triangle, prolongat els costats convergents. Com en l'anterior, damunt l'hipotenusa es traça una semicircumferència.
a la convergència (fig. 5). Els prèsbites porten lents convergents, per veure-hi de prop (fig. 5). 12. La
raigs de llum que el travessen. S'anomena una lent i pot ésser convergent si està limitada per dues superfícies convexes (biconvexa) (/a\,
a la curvatura dels trossos de vidre resultants que, actuant com a lents convergents concentren els raigs de sol al damunt de la fullaraca seca i n'augmenten
caldejament de l'aire en un lloc qualsevol, és origen de vents inferiors convergents cap a aquell lloc. En aquest se situa aleshores un mínimum de pressió
kernicterus. L'acció tòxica sobre els nuclis basals depèn de dos fenòmens convergents: /a)\ hemolisi dels hematies, amb consegüent elevació de la
vertical, ja que una plomada col·locada en diferents punts donaria línies convergents cap al centre de rotació, en lloc de donar paral·leles. La farmacologia
19+19=38 que representa un 38% de pèrdua de les forces convergents. Amb un angle de 90° són 35+35=70, o sia el
a la de l'emoció. Pensament i emoció són, en la lírica, dos corrents convergents que acaben per fondre's en una sola. Per a arribar a aquesta fusió, és
l'exacte inversió del fenòmen a l'altra cara; però amb un vidre de cares convergents, amb un prisma d'una substància transparent, esdevé ben visible el
i és d'ella que s'origina la multiplicitat. La concepció de Teilhard és convergent. La unitat és a la fi, i és vers ella que la multiplicitat s'encamina.
un mitjà magnífic de sentir-se i donar-se més a Déu... Si el món és convergent, i si el Crist n'és el centre, llavors la Cristogènesi de sant Pau i sant
inèdites sembla confirmar aquesta sospita. En un règim de Cosmogènesi convergent, crear, per a Déu, és unir. I bé: unir és immergir-se. Immergir
massa. La Pastoral pròpiament dita camina en la doble línia-paral·lela, —convergent?— de comunitats-massa. Aquesta té el seu dret i aquelles tenen el seu
accedir, doncs, al nivell del signe. Aquesta diversitat dels signes convergents és, a més, una exigència que respon, d'una banda, a la transcendència
condició no sembla suficient i es dediquen a buscar d'altres suports convergents, altres signes. Tornarem a tractar aquest punt més àmpliament. Però
d'aproximació a la veritat és una pluralitat de camins independents i convergents a la vegada. Per donar altra vegada un exemple senzill, la constància de
els membres d'una i altra comunitat efectuen, uns i altres, un moviment convergent cap a una visió global del món, els uns pujant des de la ciència cap a la
tradueix de fet sintèticament la captació de la coherència d'indicis convergents que només poden, però, ser explicitats per anàlisis que preveuen aquests
retorn a l'Evangeli, retorn que es produeix per tot un feix de vies convergents: l'homogeneïtat de la seva naturalesa amb els "signes" de Jesucrist, la
altres per il·lustrar de manera exemplar la força convincent dels signes convergents, tots ells polaritzats per Jesucrist. Pel que fa a nosaltres davant
a un esperit vertaderament eclesial. Només un esforç concertat i convergent de totes les forces eclesials entorn al Bisbe pot permetre a l'Església

  Pàgina 1 (de 7) 50 següents »