DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
corresponent AI 7261 oc.
corresponent F 1 oc.
corresponent M 32 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb corresponent Freqüència total:  7294 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

—l'edat que es diu que tenen o que aparenten— i l'edat de l'autor corresponent en el moment d'inventar-los. Crec que arribaríem, en prou casos, a
aquest matí. S'ha respectat llur identitat i els números serials corresponents són: 72631, 72632, 72633, 72634, 72635 i 72635 bis.
a encendre, sense obeir les ordres de l'home que clava el dit al botó corresponent. —L'altra vegada hi vam passar deu minuts —comenta ell, sense obtenir
a la meva cambra i em presenta la roba neta i planxada amb la factura corresponent. Jo la hi pago, pensant-me que el rentador i planxador xinès era un criat
nits, es poden carregar uns quants quintars de carn humana amb el fefé corresponent. Es pot carregar un tauró, un peix espasa, fins una balena, però... ferro
minúscul, voltat de quatre cases indígenes i de la plantació de cocoters corresponent. Era Hamití. Ens acostem al wharf i damunt de les seves fustes
dels yachts, com que tenen un gran crèdit material, tenen el crèdit moral corresponent, i ells —que són els únics que poden veure els mars del Sud amb unes
—Aquest és el tercer mantecado amb els seus quartos corresponents. Mira, ara li duen xampany. Els galants la voltaven. Es deia que tenia
terrat fins a les botigues, es poden enfilar cinc paelles amb la truita corresponent, o cinc matrimonis que fan l'amor, o cinc cuineres que totes cinc canten
més petit, a la part esquerra. Al pis de dalt hi havia les habitacions corresponents a la vida més particular de la casa. L'arquitectura era simple, de
l'ase com si fos de qualitat excepcional, i elaboraren al seu entorn la corresponent retòrica literària. Quan es descobrí l'engany, l'escàndol fou sorollós
per unes malles que anaven preses a la part superior de l'ausberg, corresponent al pit, i que es podien aixecar i enllaçar a la cofa (veg. fig.
143; IV, pàgs. 157 i 158). En dos passatges corresponents a fets esdevinguts el 1283 Desclot dóna el preu de les llances.
l'extrem inferior de la beina, o contera, es deia guaspa, i la corresponent de la part superior bocal; i podien ésser d'argent ("cum
Ja hem trobat aristol en pàgines de Desclot (§ 15). El relló (corresponent al castellà "rejón") no sembla exclusiu del dard, per bé que
II, B). El primer rest és estanyat, però el segon daurat i en la corresponent peça figuraven dues anelletes, amb tota seguretat destinades a fixar-hi
descrits dos bacinets d'aquesta mena (amb bavera i careta), en partides corresponents al 1413, quan Alfons era Primogènit: "Un bacinet ab bavera
castellà, atestat des del segle XIII, també amb la seva corresponent "barbera", i que es lligava amb corretges. Era esfèric, no portava
divisa el navarrès Menaut de Beaumont (1464). La capçana, corresponent a la "capizana" castellana, cobria només la part superior del
Els flancals, flancalets o francalets, termes corresponents al francès "flançois" i al castellà "flanqueras" i
amb careta i bavera, forat portaplomall a la cresta i vairescut al lloc corresponent a la nuca. És molt semblant a un altre elmet conservat a la Real
del gremi d'espasers de Barcelona (Apèndix II, A, 30), terme corresponent al castellà "mesa". 71. Altres espases de gran
la vista horitzontal llarga i molt estreta, dos menuts foradets al lloc corresponent al nas i, al costat dret (esquerre de l'espectador), la finestrella que
les dues peces, o sia "engossar". Aquest verb engossar, corresponent al castellà "engocetar", freqüent a la relació del Passo
pàg. 102). És interessant de comparar aquestes ratlles amb les corresponents de la traducció castellana del /Tirant\, impresa a Valladolid
En un estudi de Loeb hom trobarà un repertori igualment ric corresponent a una tribu africana. De tals exemples, que hom podria manllevar a totes
en fratries i els poblats estaven igualment dividits en dos grups, corresponents potser als animals terrestres i als animals aeris, tot i que això no es
i de la mare de la mare; el matrimoni està prohibit en els quatre clans corresponents. (Sharp, pàg. 66.) Més amunt hem discutit les prohibicions
mentre que en el pla social preval la relació inversa entre els termes corresponents. Per consegüent, cal escollir quin sentit es donarà a la contradicció. Si
animals o vegetals, de prohibicions referides a les espècies corresponents i d'interdiccions de casament entre gent que comparteix el mateix nom i
i la tria d'una divisió dins un ordre implica l'adopció d'una divisió corresponent dins l'altre, almenys com a forma privilegiada. El pròxim capítol serà
física i psicològica entre els homes i llurs tòtems i de l'obligació corresponent, per a cada grup, de perpetuar un tipus de comportament: els clans del
un desconegut, aquest anuncia el seu parentiu fent moure el múscul corresponent. (Hernández, pàg. 229). Per consegüent, també en aquest cas el
la qual cosa dóna naixença a un fill sotmès a la prohibició alimentària corresponent, i a Ulawa és el moribund qui "contamina" tot encarnant-s'hi una
canina qualificada. El nom pot començar per una inicial convencional corresponent a l'any de naixença de l'animal; de vegades es completa amb un prefix o
a cridar la gent, menys durant els períodes de dol, en què hom usa noms corresponents a la natura del dol i el sentit dels quals és: vidu o vídua, o "afectat
etc.. Els penan occidentals tenen almenys vint-i-sis necrònims distints corresponents al grau de parentiu, a l'edat relativa del difunt, al sexe i a l'ordre de
escrigué á sa mare fentli á saber totas las notas obtingudas menos la corresponent al Dret canónich del que suposava no s' examinaría fins á la setmana
pera arreglarli per aquest us lo seu propi rentamans, provehit de la corresponent tovallola neta, que feya, emperó, tuf de sèu. Mentrestant lo timbre de la
per natural devoció a les cases dels majorals on s'ha de fer el corresponent traguinyol. La foguera. És ja de nit. Les parets dels carrers més estrets
de tabac, tramussos, vi i aiguardent. Heus ací unes lloes d'autor anònim, corresponents a un mateix any, de primeries del segle actual. /Lloa del majoralet
majorals i els empleats o ajudants, en la processó i en la menjada corresponent, puix que les festes solen ser excusa per a menjar més i millor i per a
està el pal·li parat. I a cada punta de banc i ficats en les anelles corresponents, estan, drets i vestits, els pendons. La missa del dia del Corpus és ben
aigüeres en rostària. Tot seguit les peanyes amb el sant de la confraria corresponent, aquelles imatges de gúbia local, abarrocades i ingènues, que Josep
calça blanca i espardenyes de veta els altres. Cada missa té el sermó corresponent. Fa el panegíric algun predicador de renom que ha vingut expressament o
i el de Sant Domènec, a les eres d'aquest nom, solen guarnir el dia corresponent els nínxols dels retaules amb poms de flors naturals i de paper, i, en
A la dreta sobre una tarima la taula del mestre ab tots los accesoris corresponents. Demunt la porta del foro lo retrato de Isabel II, figurant desenganxat
externes, es produiran processos d'emissió espontània en una proporció corresponent a una certa probabilitat a priori. Respecte al darrer punt,
en evidència la correlació entre la deflexió del fotó i la reculada corresponent de l'electró. El camí devers l'aclariment d'aquesta situació calia que
d'una quantitat física, hi ha aleshores un element de realitat física corresponent a aquesta quantitat." Per mitjà d'una exposició elegant de les

  Pàgina 1 (de 146) 50 següents »