DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
corrosió F 137 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb corrosió Freqüència total:  137 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que sigui el sediment racial, no surt pas d'aquestes proves sense corrosions i desgasts, i, sobretot, és molt diferent anar sumant i guanyant terreny
decisió, incisió, visió, divisió, provisió, revisió, elisió, irrisió, corrosió, erosió, explosió, implosió, al·lusió, conclusió, exclusió, inclusió,
el §135. Així tenim: accedir (accessió), accessible; corroir (corrosió), corrosible; dividir (divisió), divisible; fondre (fusió), fusible,
tint sobre el teixit, allà on són posades. D) Estampatge per corrosió. Tenyida la roba, hi és estampat el dibuix amb certes substàncies
es mengen el color, mentre el fons resta inalterable, permetent aquesta corrosió més o menys a fons; el dibuix queda net, sense color o amb diferents
s'estén continuament i mata per emmetzinament de tot el cos o bé per corrosiò de l'indret afecte. El cranc s'estén de dia en dia i en tots els països
per una acció nociva damunt la vegetació i els animals, per la corrosió de certs materials o per diversos efectes damunt l'home. Com és ara
diastases que conté, que el fan semblant al suc gàstric dels animals. La corrosió resultant es comprova fent vegetar l'arrel d'una planta jove al damunt
Aquestes aigües carregades de carbònic dissoldran i engrandiran, per corrosió, les parets del camí que la fissuració preexistent els ha permès
totes les masses calcàries trobem sempre senyals evidents de fenòmens de corrosió, especialment notables en els punts d'intersecció de dues diaclases
L'enfonsament progressiu de les aigües subterrànies és un resultat de la corrosió, però l'engrandiment de les fissures creades per la corrosió es deu
de la corrosió, però l'engrandiment de les fissures creades per la corrosió es deu sobretot a l'erosió mecànica de l'aigua i dels materials rocosos
del plom, sense perjudicar a la soldadura, augmenta la resistència a la corrossió. Hom ha observat en els condensadors electrolítics, que quan aquests
en qüestió era a 7% Al. En canvi, llur resistència a la corrossió és molt interessant i poden servir per a utensilis de cuina i instruments
al cap de 4 mesos. El quadre següent dóna unes xifres de corrossió comparatives. Taula II Ferro Coure Bronze a 1% Al
més fàcilment amb els líquids i els gasos, i que es produeixi una corrosió. En el cas del ferro, la corrosió té com a conseqüència la ionització
i els gasos, i que es produeixi una corrosió. En el cas del ferro, la corrosió té com a conseqüència la ionització dels àtoms, els quals es combinen amb
rogenca que anomenem rovell. Les pedres també són víctimes d'una corrosió. La porositat hi juga un paper. La degradació de les pedres calcàries,
ús industrial, especialment quan hom necessita un metall resistent a la corrosió, que presenti una certa resistència mecànica i sigui fàcil de treballar.
un aliatge de més ductilitat i maleabilitat, resistència mecànica a la corrosió atmosfèrica, facilitat de fusió i aptitud per a l'emmotllat. Els nostres
i pulmons i produeixen llagues i cremades a la pell; a més d'oxidacions i corrosions als metalls que tenen al voltant. En les mescles entre àcids o àcids i
per dos procediments: Per eines de tall: burils i escarpes. Per corrosió: àcid nítric o clorur de ferro. Hi ha altres procediments de caràcter
de la peça i vàlides només si emprem com a mitjà de rebaix del metall la corrosió per àcid o clorur. En tant que si el rebaix s'efectua manualment per
practicar el rebaix del metall per l'esmaltador actual és per mitjà de la corrosió per àcids. Tindrem disposada la planxa de coure ben plana i sense
rebaixar. La resta de la planxa de metall cal que sigui protegida de la corrosió dels àcids mitjançant un o altre protector que aplicarem a pinzell amb:
de l'àcid amb aigua. En tal cas l'acció es més lenta però més segura. La corrosió amb el perclorur de ferro és notablement més lenta, si bé té en
la meitat del gruix del metall és una mesura prudent. En el procés de corrosió del metall, sobretot si és amb àcid nítric, es produeixen unes emanacions
àcid fred no actua de seguida; va escalfant-se lentament en el procés de corrosió. També, si la quantitat de metall a llevar per corrosió és considerable,
en el procés de corrosió. També, si la quantitat de metall a llevar per corrosió és considerable, l'acció de l'àcid minva paulatinament fins a deixar
del metall, tenint cura que les parts protegides es mantenen i si la corrosió s'efectua correctament. De convenir una rectificació, cal esbandir molt
nivells de rebaix si volem produir efectes diversos. Efectuada la corrosió del metall, esbandirem la peça abundosament al raig de l'aixeta i
a retallar amb l'estilet són simples i geomètrics, d'execució fàcil. La corrosió cal fer-la de manera lenta, puix que una acció forta de l'àcid faria
més facilitat d'aquesta tècnica, és la texturació del metall mitjançant corrosions àcides, colpejats de la planxa amb martells i estris especials que
de proteccions successives de parts del metall en les diverses fases de corrosió. Si el procediment a seguir és el tradicional de la talla, el que dóna el
maneig de la serra per a calar el metall, és el d'utilitzar el procés de corrosió del metall per l'àcid, com si es tractés d'un campllevat, si bé en
marines, que podien correspondre als cadenots de proa; l'estat de corrosió de totes les parts, la situació d'aclofament, sobretot a la popa de la
dimensions, traçat i situació adequats, hauran d'ésser resistents a la corrosió i a la temperatura, així com estancs tant per la naturalesa dels
disminuir en la mesura màxima possible la creació de productes de corrosió i d'òxids residuals que són, en definitiva, els vehicles de la
en l'aplicació d'acers inoxidables austenístics i d'inhibidors de corrosió. II. 3. Els residus Hem vist que durant el seu funcionament les
irradiats els materials circumdants. Són fonamentalment productes de corrosió, productes de fissió i gasos dissolts. Els productes radioactius de
productes de fissió i gasos dissolts. Els productes radioactius de corrosió provenen de l'atac químic de les peces metàl·liques que, situades en el
mentre que una altra part (guants, bates, eines, fangs, productes de corrosió, etc.), també de baixa activitat, s'embidona a la mateixa central
l'autor s'inclina, igual que jo, a creure-les degudes a fenòmens de corrosió per aigües subterrànies, i les aigües marines, per filtració, sols
en el cretàcic urgo-aptenc són probablement deguts a l'acció química (corrosió) i mecànica (erosió) alhora, de les aigües superficials més abundoses en
fan bona la llei moral, i la unió matrimonial té encara avui, mal grat la corrosió revolucionaria, un ascendent capital en nostre poble. Però la castetat,
que domina com a patró i mida, per tota la terra, i malgrat les corrossions, les defeccions dels seus mateixos fills, les negacions i les lluites,
ho ha fet sovint, l'acció de Sraffa juga al contraatac fent una tasca de corrosió interna. En aquest cas —i de la manera molt succinta com ho presentem—,
soterranies ab la consegüent pressió hidrostàtica, erosió (mecànica) y corrosió (química). L'Abbé Paramelle dóna la fórmula més breu de semblant teoria
forat, de llargaria uns 2 metres, hi havia un pou fet per les corrosions y grans pressions de l'aigua en dies de fortes eixides en roca caliça
pabellons de roca que, més forta, havia resistit en formes capritxoses la corrosió de l'aigua, s'hi veya una esquerda o pas per on sortia sempre l'aigua,

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »