DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
cuiro M 800 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb cuiro Freqüència total:  800 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

Palomeres, trobem el ramat. En Pere, el pastor, duu esclops, un sarró de cuiro, un bastó amb un vit de bou. Entre les ovelles van, amb pas incert, uns
dominar-los amb el fuet. /Mire mi arma\: i m'ensenya un fuet de cuiro, amb mànec de plata treballada, que li serveix per fer creure els moros.
o vici, es devia deixar caure en el buit; la ventrera, confeccionada amb cuiro fort, de dos o tres doblecs, fixà amb força les mandíbules, les
a les seves danses. Va comparèixer embolicada en un trench-coat de cuiro carabassa, que se'l va treure de seguida i no quedà nua del tot perquè
ossut, de cap intons i barbes embullades, vestit amb cuiro de camell pelut, que marxa pel desert a grans gambades,
de plaquetes de metall, imbricades, que anaven cosides a una túnica de cuiro (veg. fig. 2). Des del començament del segle XI, al
del 1061). Hom podria identificar aquesta peça amb la bossa de cuiro que, penjada de la sella, servia per a estotjar-hi la contera de la
castell de Montsó, 1289), eren, en aquesta època una defensa de cuiro, com el seu nom indica, que per damunt anava folrada de teles de sedes de
que la cofa ("coiffe") era una mena de casquet de tela, de cuiro o de ferro que es portava o bé per sobre o bé per sota de la part de
i m'arriscaria a suggerir que això vol dir que eren de cuiro: "Setze helms et vint capiellos de ferre et nou cofas maresas"
yelmo et una cofa maresa" (Ambel). Aquesta cofa, que presumim de cuiro, podia anar reforçada amb ferro: "Tres capels de ferre, dos elms,
fins que se'l va treure. Calçava unes hoses, o sia botes altes de cuiro com la "hoese" que porta Ganeló a la /Chanson de
definició d'aquesta defensa, però sense que puguem deduir si era feta de cuiro o de ferro, materials tots dos usats en testeres a les darreries del
que es combinaven amb altres elements i reforços de roba enconxada i de cuiro. Però l'eficàcia de les armes ofensives anava augmentant, a causa del
o sia fulles primes de metall que es fixaven als elements de cuiro o s'introduïen en la roba enconxada, sia unes juntes a les altres, sia
in corio de cervo", o sia: cuixeres fetes de llaunes clavades sobre cuiro de cervo. Fixem-nos que la cuixera que abraça la part de la cama és de
de cervo. Fixem-nos que la cuixera que abraça la part de la cama és de cuiro, però ha estat reforçada amb llaunes de metall, amb tota seguretat per la
que ja hem trobat a finals del segle XIII (§ 11), que eren de cuiro o de roba gruixuda, foren reforçades amb llaunes. L'inventari de Jaume II
El primer d'aquests bucs (peça que defensava el bust) era de cuiro cru (en oposició al cuiro "bullit"), i l'altre, sobre una peça
bucs (peça que defensava el bust) era de cuiro cru (en oposició al cuiro "bullit"), i l'altre, sobre una peça sobreentesa que també devia ésser
i l'altre, sobre una peça sobreentesa que també devia ésser de cuiro, portava llaunes de ferro i anava decorat amb un lleó de llautó. Les
discutits i més difícils de precisar. És innegable que el mot deriva de "cuiro", i aquesta formació res no té de particular en provençal, en francès i
que, després d'una coberta exterior o "sobirana", que devia ésser de cuiro, les cuirasses tenien tres teles interiors de canemàs, que servien per a
porten el tors protegit per una defensa ajustada i cenyida, sens dubte de cuiro sovint folrat de tela, que deixa veure cabotes de claus disposades en
dites "ailettes", de forma quadrangular, fetes de cuiro o de fort pergamí, sovint decorades amb senyals heràldics, que es posaven
XVI, en castellà, es dirà "coracina". És una vesta de cuiro o de drap fort que porta interiorment llaunes imbricades. Ara bé: en
101). Als inventaris reials hem trobat unes cuixeres de cuiro de cervo amb llaunes clavades. També n'enregistren de tela
in sindone regali"), així com gamberes, que poden ésser de cuiro o de llaunes ("duo paria de camberes de corio crudo et quasdam
podien ésser de llaunes, com ja sabem, de vegades cobertes amb tela, o de cuiro cru cobert de cuiro vermell ("chirothecas de launa", "dos guans de
com ja sabem, de vegades cobertes amb tela, o de cuiro cru cobert de cuiro vermell ("chirothecas de launa", "dos guans de launes cuberts de
als inventaris de Jaume II. Algunes d'aquestes proteccions eren de cuiro bullit, que és un cuiro tractat amb una cera que l'enduria, reforçat amb
Jaume II. Algunes d'aquestes proteccions eren de cuiro bullit, que és un cuiro tractat amb una cera que l'enduria, reforçat amb llaunes metàl·liques, i
que és un present reial, i els elements al·ludits podrien també ésser de cuiro, no debades avui es fan sabates de cuiro a mida. Les gamberes eren de
al·ludits podrien també ésser de cuiro, no debades avui es fan sabates de cuiro a mida. Les gamberes eren de dues menes, o bé solament defensaven la
permeten mai d'assegurar si determinat element, que es veu rígid, és de cuiro o de ferro. No obstant això, a la de Gaufred de Santa Coloma ja citada,
o ésser de camussa ("cum vagina de camuco"), o de cuiro negre ("cum vagina de corio nigro"). Normalment la peça que
i aquest més que el peó. Els cavalls alforrats devien anar coberts de cuiro, i es muntaven a la geneta: "En Guillemó Escrivà, qui anava ab
efecte, als inventaris de Jaume II (1315*1323) trobem regnes de cuiro roig ("regnas de corio rubeo"). També s'hi enregistren
daurades ("quandam testariam equi deauratam"), i una sella de cuiro, que es deia sella cuirenya, amb fre, regnes i capçanes de seda
de llaunes de ferro. La protecció del cap deu anar folrada de roba o de cuiro, car l'artista ha evitat tota representació de malles. La cota de malles
i la inferior, que protegeix la part alta del pit i va folrada amb roba o cuiro i ornada amb rosetes. Aquesta gorgera, la retrobem a la tomba de Ramon
el text correcte, podríem imaginar que els primers són els guants de cuiro que hom portava sota els guantellets de ferro. Els guantellets podien
nuca i el coll. En tota la bordura inferior del bacinet hi ha una tira de cuiro, que presenta tot un seguit de foradets, que coincideixen amb altres fets
de Barcelona, la primera meitat del segle XIV, treballaven amb cuiro, canemàs i llaunes metàl·liques (§ 21), però en arribar la
(menys sovint dita darga) és un escut d'origen moresc format per diversos cuiros d'antílop o de bèsties de pell semblant, adherits o cosits, que donaven a
feien esforços per tal d'alleugerir-lo, fins i tot confeccionant-lo amb cuiro bullit, en la qual cosa es veu que per damunt de tot s'imposava la luxosa
amb agilitat i llibertat de moviments. Si avui ens posem unes sabates de cuiro que no són de la nostra mida la molèstia és insuportable; pensem com
amb la qual cosa es refereixen a llaunes metàl·liques que reforçaven el cuiro del seient. Hi ha opinions afirmatives (1472, 1477, 1490, 1518),
d'ésser examinades pels prohomes, i després ja podien ésser guarnides de cuiro, que es determina que sigui de vedell (disposicions del 1414 al
rest a la llança, que era una mena d'anella, abraçadora o virolla de cuiro que anava al lloc de l'asta, que encaixava amb el rest d'acer de la

  Pàgina 1 (de 16) 50 següents »