DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
cullerot A 6 oc.
cullerot M 103 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb cullerot Freqüència total:  109 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

arrugades com si haguessin arribat als cent anys. I les remenava amb el cullerot de fusta que semblava un rem i a les vores de l'aigua es feia bromera. I
vora el malalt?", em pregunto, mentre empleno el cabàs amb una mena de cullerot que trobo dins la caixa. Endevino que el tenen allí perquè no els el
el secret del plat. Cal remoure aquesta carn dins de l'olla; però sense cullerot ni paleta, sinó prenint l'olla per les anses i sacsejant-la en l'aire, de
una cullera de fusta. No en teniu una altra? Ni contesten, t'aboquen tres cullerots de calderada i et donen un tros de pa de munició. Tanquen la porta.
estevadetes i els calcetinets al garró, va i ve també, pegant-li ab un cullerot de fusta al tabalet que porta penjat del coll. ¡Bon sarrabastall que
i és allò una traqueta; el pare no sura afissat en menejar el panís ab lo cullerot del tabaler ploró a fi de que el monjiu no se socarre... ¡Quin goig,
plat d'alumini amb la cullera. El cuiner omplia cada plat amb un cop de cullerot, submergit sense mirar la caldera. Era cosa purament d'atzar el fer un
hi. Teníem l'aigua en una bóta i per a beure-la calia servir-se d'un cullerot comú. Amb la cosa de l'aigua vaig errar-me des d'un principi. Era
a beure de la bóta en quedava un cul ple de brossa i formigues, i el cullerot devia ser més bavós que mai. De vegades deixàvem la nostra posició i
omplert de rom, Coca-Cola, gel i trossets de llimona. Es servia amb un cullerot de plata. M'hi vaig acostar i, apuntant-li l'índex contra l'esquena com
els elàstics verds que li subjectaven les calces de l'uniforme, amb un cullerot de zinc ens servia l'escudella... Fins i tot recordava l'olor dels pobres
que obría els esperits, especialment quant el ama va remenar ab el culleròt lo que dins havía, podent apreciar uns valents motrocos de carn que li
l' ambolic de la mijana i l' ambarbador del car, el culleròt i les culleres! Giquet, ja pòts abocar. El marineret A la vòra
10. Aquí hi ha una dona i dues taules i un gerro i també un cullerot i dues cassoles i dos gerros i un tamboret i un tap. (Frase amorfa
taula i un tamboret i la dona una brusa vermella i un davantal blanc i un cullerot i un tap i un jardí i un drapet blanc. (Composició amorfa enumerativa
i un davantal blanc i un tros de roba blanc al cap i a terra hi té un cullerot. (Composició amorfa típica. Núm. 3 de l'escala.) En
pots de vidre a sobre d'un tamboret. A terra hi ha una olla petita i un cullerot i un vas petit. I una marmita i es veu una mica de taula. A terra hi ha
va amb una brusa vermella i unes faldilles blanques, i a terra hi té un cullerot. Aquesta pagesa està asseguda a una cadira i al darrera seu hi ha un
de ferro; al fons es veu una taula i a terra una olla de terrissa i un cullerot. (Composició amb inicis de subordinació. Núm. 9 de
cassola, i amb un no-res es feien les sopes, mentre el guardià donava el cullerot al majoral per a "amenestrar". El majoral feia el nom del Pare, i tots
beneïu aquesta taula i tots nosaltres, amén—. Llavors el majoral, amb el cullerot, servia les sopes a cada pastor; després, amb un altre cullerot, el
amb el cullerot, servia les sopes a cada pastor; després, amb un altre cullerot, el "gormand", els "amenestrava" el segon plat, que era de carn o
d'esmorzar tots paràvem la cassola perquè el majoral hi deixés caure el cullerot del brou per estovar les fines fulles de pa que amb tanta traça sabíem
cms.) de cap vermell, front groguenc i parts superiors grises; el cullerot, Anas clypeata (Foto 7), 51 cms., molt vistós:
Comú a l'hivern a Mallorca i Menorca. (42) Anas clypeata Cullerot, Ànec cullerot Pato cuchara Shoveler. Hivernal. (43)
a Mallorca i Menorca. (42) Anas clypeata Cullerot, Ànec cullerot Pato cuchara Shoveler. Hivernal. (43) Anas
i s'hi capbussen com ho fan l'ànec cap-roig, el xarxet i els ànecs cullerot i el cuallarg. Val la pena d'aprendre a identificar aquestes aus. No
de consistència pastosa, és retirada del gresol mitjançant grans cullerots fixats a l'extrem d'un mànec llarc i abocada o colada damunt taulells
i dues goles; una palmatòria grossa, un parell de vinagreres, quatre cullerots, una escudellera amb tapadora i quaranta-dos plats de plata; un platet,
castell. Formen totes a la plaça i es dina. El dinar acostuma a ésser un cullerot de llegums o de patates. Aixi que s'ha acabat de dinar els reclosos
posarse les persones curioses en grans perills. De tres coses ni un cullerot Quant les canyes parlaven, els burros (de quatre cames) eren filóssofs y
qué remenejarlos, molt pressurosa, digué: "Senyor Sen Pere, doneume un cullerot". Casi no havía acabat de dirho, ya tenía un hermós y blanch cullerot de
un cullerot". Casi no havía acabat de dirho, ya tenía un hermós y blanch cullerot de fusta en les mans, ab el que va remenar la llegúm; á pòch
de quí era mensajer, y á qué venía, afegint tota desvanida, ensenyant el cullerot: "Y en pròva de lo que 't dich, açí tens; no he fet més que demanar
soltant un suspir, molt compungit, digué: "Senyor Sen Pere, lleveuli el culleròt". Dit lo que, com si éste tinguera ales invisibles, abandoná aquelles
hasta de ara, vos ha fet felisos, á pesar de la pobrea; ya veeu; sòls un culleròt nòu ha posat per un moment la desuniò y el disgust entre vosatros; els
A. enllaçades; dos coberts i un ganivet d'argent amb mànec treballat; un cullerot d'argent; cinc estalvis de metall blanc; una lletera i una sucrera de
les chuaes. * * * [7] ¡Orde, caballers, ó trac el culleròt!. ¿Quí reina ó gobèrna en el tròs de riu que vá desd'el pònt de la Mar
encontren masa carregadetes de piñonets y de cholivert, y mos refilen el cullerot en la testerola cuant manco seu pensem. /D· Mariano\. ¿Home,
a mi mossegar-li la cuixa? tra! lara! la! la! la! Una bruixa [(portant un cullerot dintre una olla)]: L'hem de deixar bé de sal i de pebre? Una altra bruixa
voltant de cada galleda es col·loquen els deu plats del grup i s'aboca un cullerot de pèsols a cadascú. Després es repeteix l'operació, fins que s'acaben
sinse dir una paraula, al vore l'arrós en táula, há tirát má al cullerót. Y com soc tán confiát, pensantme que era tot melis, creia haberme mamát
era ocupar les hores mortes a llegir, i donar lliçons a les dames del cullerot engolit. Quan marxava, li prengué la mà i li féu un llarg petó. Miquel,
més sofisticats amb velles i esquerdades cassoles de terra i cullerots de fusta despuntats, hi havia una renglera interminable d'ampolles de
trastam, com un molinet d'aquests que van amb una rodeta i un mànec, cullerots de fusta i cassoles i tupins de terra. Dos cops a la setmana, la Vella
a taula, fent picar els dits contra el ganivet, mentre la dona li serveix cullerots de sopa. Aquest dimecres, però, per un moment la dona deixa de servir,
dimecres, però, per un moment la dona deixa de servir, resta amb el cullerot alçat, apropa el nas a la cara del transportista, l'ensuma i li diu: —Et
banyes del difunt! —esclafí un patró de la casa Torres i Camps. —Aquest cullerot fa referència a la cornamenta pòstuma del finat —va puntualitzar Claudi
Val. En una acaloramenta li trenquí á l' atre cuiner el culleròt en la esquena; de la Casa em despacharen, y no trobant en Valensia
del milacre que feres en la Corona remenechant el potaque? Pos qui á culleròt ferix, morirá á cullerotaes. Sim. Vacha un desafío raro.

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »