Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
dejunar M 2 oc.
dejunar V 206 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb dejunar Freqüència total:  208 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que 't fasa. Mer· Y aixó á que bé? Serap· A que yo dechune huí. Mer· Tú? y á quín sant? Serap· A... sen Pere.
chanses. Acás els siñors no tenen obligasió de donarme á armosar cuant no dechune? (Que sol ser poques vegaes.) Serap· Ya hu sé. Si yo no hu á dit
(Tocantse 'l ventre.)] Jo soch molt tuno! sols que, ab tant temps que dejuno ja ni menos me 'n recordo. La primera ocupació al menjar, ja se 'l que 'm
me fa á mí estar dejú. Tant que s' alaba 'l que d' esma per la quaresma dejuna. Jo si qu' estich de fortuna: may acabo la quaresma.
y si dino ja no 'l porto adelantat bah, bah, pot ser no es vritat que dejuni... aquest amohino á grat sient... no pot ser; diu que 'l menjá no ha
escapar? Durant quaranta dies —diuen— no menjaràs carn, no beuràs vi: dejuna. Per què? Perquè et deleixis per la carn i pel vi. Ah!, els grans porcs
s'acaricià la greixosa barba. —Jo —digué amb contrició—, jo, Zacarias, dejuno; menjaré olives i pa i beuré aigua fresca... Però Josep, com a diable que
olives i pa i beuré aigua fresca... Però Josep, com a diable que és, no dejuna; menjarà també una mica de carn, germans meus, i beurà vi de la vostra
L'altre, Zacarias, no tenia necessitat ni de carn ni de vi; madurava dejunant. Zorbàs donà voltes i més voltes a això dintre el seu cap. —Refum! Em
que m'esperava an aquell niu d'afeitar: vaig compendre que el sistema de dejunar el batxillerat devia tenir els seus fonaments i vareig acordar
més aviat de lo que's creien, ja és de sospitar amb l'amor que em feren dejunar aquell vespre. Allavors, quan vaig ésser al llit, vaig fer una observació
dia: un senglar. I ha begut, també. Recorda't que Shere Khan mai no pot dejunar, ni quan li convé fer-ho per assegurar una revenja. —Ah, boig! Més que
pintar, disparar fletxes, comprar, vendre, escriure, llegir, ensenyar, dejunar, pregar, judicar, etc.. Aquests actes pertanyen solament a l'home, i no a
per què en l'home hi ha l'escriure, el llegir, l'ensenyar, el dejunar, el fer almoines, el sacrificar, l'adorar, etc., etc.. I llavors
i diàriament els salms 130 i 138; per un any, dejunar tots els divendres (f. 250rv). Sembla clar que Don Placido no
el cas d'Irlanda. 17: Fitcorka, que feia 18 dies que dejunava a la presó de Cork, ha mort per la Irlanda. 22: L'Episcopat
a les cols figuraven en el menú. Amb tot, per als qui volguessin dejunar, 9 sous amb 6 diners de peix foren comprats, quantitat
de gossos. Quan en feia, els donava costelles i talls de bou. Si no, dejunaven, com ell. En els seus moments més aguts de crisi monetària empaitava els
moltes altres virtuts específiques, se sap que aquest rei tenia la de dejunar molt i fer dejunar en absolut la seva dona. Que se sàpiga, no tingué
específiques, se sap que aquest rei tenia la de dejunar molt i fer dejunar en absolut la seva dona. Que se sàpiga, no tingué fills i el matà la
foraster: —Les campanes? No tornaran a sonar fins a Pasqua. —Per què? —Ara dejunen com nosaltres... I segurament han anat a Roma en pelegrinatge. El
la nostra causa guanya un cent per cent cada dia? Què hi fa que hàgiu de dejunar, els de la pàtria, de política i de patriotisme un quant temps! Que no
/única e indivisible\, ideal pel qual a l'espanyol no li fa res dejunar ni ensenyar les vergonyes pel carrer. D'aquesta manera els militars
valencianes. Placeta del Teatre Principal: Un home menjant i un altre dejunant. Un dels versets de Bernat Baldoví dia: © © © © 1859
La Quaresma, que commemora els quaranta dies que Nostre Senyor Jesucrist dejunà al desert, s'escau entre les acaballes de l'hivern i el preludi de la
mantenien el criteri que no hi havia tal excepció. L'obligació de dejunar i de no menjar carn tenia un notable alleujament, si hom adquiria cada
en aquest extrem si tenim en compte l'experiment d'en Voit que va fer dejunar a un animal i aplegá a consumir el glucògeno del seu còs més el que
de la guerra dels "segadors", els gironins estaven obligats a dejunar avui, vigília de Sant Narcís. Aquest vot deixà de complir-se als
que poden quedar als recons, a les rugositats del pis, etc., i que hauran dejunat mentre el graner era buit, són la causa de la reinvasió. Pel que portem
Fals és, doncs, el positivisme que nega l'esperit i vol que l'art dejuni d'idea, limitant-se a reproduir amb innoble servilisme les coses
faldar de la xemeneya. —¿Siguemhi, ermitans? Tant mateix ja heu prou dejunat, pensi...— Però s'aturà, tot sorprès. —La sopera buyda!... ¿Còm es
el vot que no ha estat complert en el temps assenyalat; així, si no s'ha dejunat el divendres, que era el dia votat no s'ha de dejunar el dissabte. Cal
; així, si no s'ha dejunat el divendres, que era el dia votat no s'ha de dejunar el dissabte. Cal sempre tenir en compte la intenció del votant; i
una quantitat major si ho reclama la complexió o l'ocupació del que dejuna. Menjar més de quatre o cinc unces seria greu. Es pot prendre xacolata,
hi hagués algun motiu, com si ho exigís la complexió o el treball del que dejuna, es podria arribar fins a dotze unces o més. Es pot menjar pa, sopa,
Circumstàncies de temps i de persona. A) Quan s'ha de dejunar. Per dret comú eclesiàstic s'ha de dejunar tota la Quaresma, llevat
Quan s'ha de dejunar. Per dret comú eclesiàstic s'ha de dejunar tota la Quaresma, llevat dels diumenges; tots els dimecres, divendres i
de la Mare de Déu. Total, 24 dies. B) Qui ha de dejunar. Tots els fidels que han complert vint-i-un anys i no han arribat als
seguint la paraula de Jesús. III. Causes que excusen de dejunar. A) Impossibilitat. Per impossibilitat física estan
Impossibilitat. Per impossibilitat física estan excusats de dejunar els malalts, els convalescents, els delicats de salut, les dones que
d'aliments per a un àpat fort. Per impossibilitat moral estan excusats de dejunar aquells que, si ho feien, s'exposarien a greus inconvenients, les mullers
perjudici a la salut. B) Ocupació. No estan obligats a dejunar aquells que, si ho feien, no podrien complir les seves obligacions o fer
seu treball sense una gran fatiga o afebliment. Així, no estan obligats a dejunar els pagesos, fusters, paletes, manyans, forners, minaires, etc.. En
paletes, manyans, forners, minaires, etc.. En canvi, estan obligats a dejunar els barbers i sastres, i tots aquells que tenen un ofici que no exigeix
que han de treballar molt en els seus estudis, etc., no estan obligats a dejunar; en canvi, no estan excusats els notaris, escrivents i tots aquells que
confessant i combregant; 15 anys i 15 quarentenes, dejunant en dia no prescrit per l'Església i pregant a intenció del Papa; i les
d'aprendre-ho de vós." El vell li digué: "Aquell qui constantment dejunarà, i a cada moment pregarà, i a tothom s'humiliarà, i no amarà l'or ni les
on es recontava que alguns solitaris antics, els quals tota la setmana dejunaven individualment cadascun en la seva ermita, en arribar el dissabte
a manera de tabernacles plens de cors celestials que cantaven, pregaven, dejunaven, treballaven, exultaven en l'esperança joiosa de les coses a venir. Si
Els altres dies ningú menja abans de la posta del sol, i alguns dejunen gairebé del tot tres i més dies emportats per llurs raptes contemplatius.

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »