DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
delegar V 471 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb delegar Freqüència total:  471 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

seriós—. Però jo no sóc encarregat de cap secció. —No hi fa res. Us puc delegar, tinc atribucions... Però no acaba, ja es llança cap a la taula, on ell
per influència catalana, es donà el cas que solament nou persones, delegades per les Corts dels respectius regnes, poguessin decidir lliurement sobre
per a designar l'organisme competent en què es delegaven els poders de les Corts per a un afer o un grup d'afers especials. I
del titulat "emperador dels Pirineus", la cort barcelonina s'acostumà a delegar les seves atribucions en personatges de confiança del Migdia de França.
duia l'hereu a casa dels seus pares, era de més importància, i no podia delegar l'ambaixada a la seva dona. És curiós que a Frederic, en els moments
ell, està definit per un estatut contradictori; ningú no dubta que sigui delegat pel seu grup (aquí, la societat mundana) per a una tasca precisa; aquesta
radica en els Estats particulars, i que són aquests els que la cedeixen o deleguen voluntàriament a l'Estat federal, i no al revés. La fantasma de la
natural, rebuda de Déu, el compliment de la qual no pot renunciar ni delegar en ningú. Valdria més ésser ocell engabiat, cantant amb el propi accent,
en el seu Manifest, intentar un acord amb el Govern Central, perquè delegui en la Generalitat les seves funcions d'ensenyament, i la Generalitat li
interiors o exteriors" (pàg. 145) i la necessitat de delegar funcions excepcionals al poder executiu, delegació que, naturalment,
Aleshores, no trobant-ne cap, perquè totes s'eren amagades sota terra, delegaren un ratolí, el qual portà llur missatge. Les formigues respongueren: —No
una processó amb mistos i candeletes dret a la cambra de l'armari i fou delegat el cosí més autoritzat (de divuit anys) per enfilar-se. I dient que sí
Allà ens hi espera monsieur Sully, que va embarcar a primers de desembre, delegat pel pare Cabet amb la missió de llogar o de comprar un local per
tants d'escarrassos en perspectiva, no compliria amb l'església sinó delegant-ho a d'altres: és a dir que Joe i jo hi anàvem. Amb la seva roba
el te. El deure, ple de responsabilitat, de fer les torrades, fou delegat a l'Ancià; i aquell excel·lent senyor s'hi posà amb tant de daler, que
calcinaire; que en ell no destacava la visió plàstica, fins al punt que delegava en altres el dibuix dels detalls ornamentals, però que tenia molt de
dels Estats respecte a llurs facultats actuals que estiguin disposats a delegar. Fórmules essencials d'aliances i de federacions. Etapes de la vida dels
a posar-se d'acord respecte de les facultats que estiguin disposats a delegar en l'organisme superior que decideixin constituir. I no hi ha necessitat
una corbeta armada que el pugui transportar a Mallorca i a Cabrera, i delega el seu segon, Tranchot, en una missió de confiança per terra cap al sud:
del jurat correspon a Víctor Balaguer, però podent-hi assistir, delega Morera i Galícia perquè el representi i doni lectura al discurs de
un poble pugui governar-ne un altre per ell mateix." El poble anglès ha delegat el seu pretingut poder sobre la Irlanda a una sèrie de "sàtrapes"
i lliure potestat d'escoltar i determinar, per ell mateix o pels jutges delegats per ell, totes les causes, així civils com criminals, que l'infant
poders, sinó la imposició d'un Estat centralista a una regió a la qual delega funcions de poder, al mateix temps que li prohibeix de federar-se amb les
marxa de l'empresa, el Consell d'aquesta nomenarà un Director, en el qual delegarà, totalment o parcialment, les funcions que incumbeixen a l'esmentat
de les actes de constitució dels Consells d'Empresa, i legalitzar, com a delegada del primer, les signatures de llurs representants legals; g)
Sindical Econòmic a presència d'un o més membres d'aquesta, especialment delegats a tal fi per aquesta Conselleria, i amb assistència del Consell d'Empresa
dels seus alumnes amb el Degà i el Secretari i una Comissió amb funcions delegades per tota la Junta. Les Facultats nomenen els seus representants per a
un mitjà conduent a remeiar el nostre mal." "Aquest Centre us delega perquè, si ho creieu convenient, prengueu la iniciativa per a la
Corporativa d'Obrers Marmolistes de Barcelona: 10 afiliats, delegaven a B. Martín Rodríguez. Societat de Picapedrers de Barcelona, Josep Pons,
i que assumís les funcions de dites juntes i les que li fossin delegades, un Comissari per cada Col·legi, nomenat pel Conseller de Justícia. Una
el President del Tribunal Popular que hagi dictat la sentència, que podrà delegar la representació en el seu suplent o en un dels Fiscals del Tribunal.
la seva família a la frontera, però que ell no marxa encara. I pretén delegar-me a mi, Vice-president primer, perquè el substitueixi. Li faig notar que
i Marín, són mesures simplement desconcentradores les que consisteixen en delegar atribucions, però quedant sempre la decisió definitiva, per mitjà dels
O. núm. 23.) Ordre del 10 d'abril del 1933: delegant als Comissaris de la Generalitat a Girona, Lleida i Tarragona, les
l'acord de la Comissió de Govern, Alcalde o Conseller en el qual aquell delegui, que declari o negui un dret o una obligació. La tramitació i proposta
capital del Municipi, sota la presidència de l'Alcalde o Conseller en qui delegui, i amb assistència sempre d'altre membre de l'Ajuntament i del Secretari
de la Conselleria d'Economia, sota la meva presidència, que podia ésser delegada, i sota l'assessorament d'un secretari general. La Junta de Comerç
marxa de l'empresa, el Consell d'aquesta nomenarà un Director en el qual delegarà, totalment o parcialment, les funcions que incumbeixin a l'esmentat
Sindical Econòmic a presència d'un o més membres d'aquesta, especialment delegats a tal fi per aquesta Conselleria, i amb assistència del Consell d'Empresa
de rei cal cercar-lo, probablement, en el temps en què tota la família delegava un familiar perquè assistís a l'adoració dels Reis a l'església. D'aquest
al contrari, no es tracta de resoldre una qüestió per votació, sinó de delegar el dret de decisió, que en principi pertany a tots els ciutadans, en un
els Adjunts i un Consell. Els Adjunts exerceixen funcions delegades per l'Alcalde, al qual assessoren, com a poder executiu, i el Consell,
(Transfer of Powers Act) el Local Government Board pot delegar als Municipis quan aquests ho demanin funcions del poder central. Cada
es pot dir, tota la responsabilitat i té quasi tots els poders que li delega el Consell o Comissió. Representa concentració de responsabilitat, i
i major, però el consell es queda amb els poders legislatius i delega els executius i administratius al Manager que designa. El
també l'ús de les facultats que l'Ajuntament li té delegades i que pot delegar-li, facultats que a la vegada i sense que impliqués declinació de
focs. La reunió havia d'ésser convocada pel rei, tot i que podia ésser delegada aquesta prerrogativa al lloctinent en absència o impediment de la persona
la sobirania nominal de l'Emperador d'Alemanya, han imposat a aquest de delegar-ne l'exercici en el fill de l'Emperador de França; i que jo, un advocat de
que ha votat; el poble és veu també quan l'Assemblea deixa d'ésser-ho. Delega el poble en l'Assemblea l'autoritat democràtica; però quan l'Assemblea,
d'ésser autoritat, el poble recobra novament sos poders, els poders que delega, i l'autoritat torna a ésser ell. Sols sentint i exercint així el poble

  Pàgina 1 (de 10) 50 següents »