DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
desobediència F 223 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb desobediència Freqüència total:  223 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

el doctor Grau a la tertúlia. El senyor Llibori, enfurismat per la desobediència del fill, al cap de pocs dies fulminava una venjança que féu estremir el
cant exposa, de primer breument, l'assumpte de tot el poema: la desobediència de l'Home i la consegüent pèrdua del Paradís, on era posat.
avui nosaltres, sinó, al contrari, la veu que convé d'obeir i la desobediència a la qual provoca la catàstrofe. Hi ha, en les paraules de
Ara volia trobar Fe pel camí; privar-li que donés el pas, fer-li sentir la desobediència. Caminava de pressa, guaitant d'ací d'allà. "quan la trobi —es deia— li
no ho és mai, i de vegades ni ho és ni ho sembla. Els qui hem pecat per desobediència, per orgull, per desamor afanyem-nos a reformar la nostra conducta si
Ara diríeu que aquell males-mans ventà a córrer esporuguit de la seva desobediència; doncs no: s'hi assegué tot cofoi, com un general sobre les runes d'un
I quin fou el pecat que cometeren Adam i Eva? No altre que una desobediència. Car no hi ha res més eficaç per a merèixer que la obediència pura; això
disposició, no són acceptables i en el compliment no hi ha virtut. De la desobediència, doncs, d'Adam, ha brollat el pecat original en què tots som nats, puix
original en què tots som nats, puix és sentència de sant Pau que per la desobediència d'un sol home tots nosaltres som pecadors; per consegüent, el pecat
nosaltres som pecadors; per consegüent, el pecat actual d'Adam fou una desobediència. Com és ben manifest i es palesa del que havem dit fins aquí, la doctrina
virtuts. Ja les coneixem: són el contrari de les del fruit metzinós de la desobediència: l'amistat de Déu, la gràcia, la filiació divina adoptiva, la victòria
i les mesures de repressió amb què veiem que serien castigades les desobediències, Pere III ordenà una vegada més que els catalans i llurs mercaderies
i incorreran, per tant, en responsabilitat administrativa, per desobediència, extralimitació, negligència o abús de funcions. Els regidors de la
faltes lleus: la inassistència no reiterada a l'oficina; la desobediència o insubordinació no reiterada; el retardament en l'exercici de les
i sense haver obtingut la corresponent llicència. 2. La desobediència i insubordinació no reiterades i de les quals no s'hagués seguit
L'abandonament immotivat del destí; 2. La insubordinació i la desobediència greu repetides; 3. La condemna ferma per qualsevol delicte que
Les faltes lleus, és a dir, la no assistència a l'oficina, la desobediència i la insubordinació, i la manca de laboriositat i zel, poden ésser
Les faltes greus, és a dir, l'abandonament del destí, la desobediència i insubordinació repetides, l'ocultació de qualsevulla causa
en l'època, una gran ressonància: primer, per la seva sistemàtica desobediència a don Alfons Carles i a donya Blanca, representants de Carles VII a
voltat de gran pobresa a causa de sa irregularitat en el treball i de sa desobediència passiva; ni hagi virior per a pensar en sanitoses evolucions i continuï
Davant el tribunal he estat acusat d'abandó de les meves funcions, de desobediència greu, d'abús d'autoritat, d'embriaguesa. Les declaracions dels meus
a mida que va anar passant temps vaig veure que era el disgust de la meva desobediència el que l'havia matat, i a vegades, quan el meu marit, a la nit, em
és també insensat no complir-les, perquè un cop introduït l'hàbit de la desobediència no es compleixen ni les lleis dolentes ni les lleis bones, de lo qual en
pertoquin, sía abusant de les propies. També incorreixen en ella per desobediencia o desacatament a sos superiors gerarquics i finalment per negligencia o
els altres cal apercibir i multar primer, i sols se sospendrà en cas de desobediencia greu, cosa que, tal com diu la R. O. de 3 de Febrer de
etz.— o abusant de les propies —possar multes massa grans etz.—; per desobediencia i desacatament, termes ja explicats en la lliçó 12, i per
notar que en ço en que obren per delegació es més fàcil i natural la desobediencia, car no poden sortir-se de lo manat, mentres que en lo altre obren
independent de les del Consistori, cosa que esplica que en els casos de desobediencia o ajornament injustificat pugui encarregar-se el compliment de tals
que totes les autoritats, ço que'ns porta a insistir en els conceptes de desobediencia i denegació d'aussili, fins repetint lo ja esplicat. El concepte legal de
i denegació d'aussili, fins repetint lo ja esplicat. El concepte legal de desobediencia ve definit a l'article 380, que diu cauràn en inhabilitació
invadint funcions d'altri, ja per abusar de les funcions propies—. Per desobediencia o desacatament, paraules que han d'entendre's segons l'article
per individuu. La segona, o sia la de regidors, sols vindrà en cas de desobediencia greu, després d'ésser apercibits o multats. Com que això podría ésser
d'ésser sempre escoltat pels deportistes, i obeït cegament. Un excés, una desobediència ha estat pagada a voltes molt cara. 131. Això vol dir, que una
preeminències, honors i profits de què fruïen. Un cas similar de renitent desobediència als consellers, per part dels prohoms del Gremi de Batifullers, el trobem
set anys, el 26 d'octubre de 1582, continuava la desobediència dels cònsols del Gremi de Guadamassilers, ja que aquests consideraven que
Barcelona. Així els consellers, obligats per la persistent i continuada desobediència dels citats cònsols, prescindint del Gremi, disposaren la pràctica del
no es presenta en ell amb tal intensitat que no hagi exemples de desobediència i insubordinació. Un naturalista fa constar que tenia una Llúdria de qui
greument; b) en coses de molta importància; i c) la desobediència és del tot voluntària. Seria cosa greu faltar a l'obediència anant amb
a l'any. I hi té tant d'interès, que abans, al fidel que cometia la greu desobediència de no complir culpablement aquest precepte de la confessió anyal, el
principis de la religió i a les normes de la moral cristiana i, en cas de desobediència, pot prohibir als catòlics formar part d'elles". Creiem que aquests
oposades. Hom no pot comprendre que l'obediència sigui continuada per la desobediència, la infal·libilitat de l'Església catòlica per la infal·libilitat
obeir un fals virrei és desobeir el veritable; és, doncs, impietat, com a desobediència a Déu. Teòricament, doncs, les sectes que brollen de divers parer sobre
de diversos pretendents no poden ésser mútuament tolerats, per ço com la desobediència envers Déu no pot ésser tolerada. Tercerament, pot haver-hi divergència
ses ordres, tot de seguida se'n va anar a averiguar el perquè d'aquella desobediencia, després feu buscar per tot arreu aquella senyora sense que absolutament
i de la dona en un jardí de delícies, d'on són expulsats a causa de llur desobediència. 3. Poder del príncep de les tenebres, cop dels esperits rebels.
ingratitut, i sent malagradós a son gust per les meves recaigudes en la desobediencia? ¿No he estat envers Ell tan cruel i insensible com els jueus, o els
3, I-24: la caiguda dels primers pares. La dona, per la seva desobediència, destrueix el pla de Déu. Maria, per la seva perfecta obediència i
inferior al degut, si en ells consideres Déu. 2. Igual com de la desobediència del primer pare va néixer tota calamitat, també per l'obediència del Fill
66) y. Cosa és lo pecat? R. Lo pecat és cada desobediència voluntària a la lei de Déu. 67) y. Quantes espècies de pecat
Qual és lo pecat mortal? R. Lo pecat mortal és una desobediència en cosa de gravitat a la lei de Déu, feta amb plena advertència (això és

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »