DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
desocupar V 59 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb desocupar Freqüència total:  59 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

de la platja, deixant buides d'aigua les samals que acabaven de desocupar. Arribaren altres nens, i la mare, inquieta, s'acostà a preguntar-los si
fou que el pare sortí lliure i el capità i la tropa de bon matí van desocupar el poble. Repara què vull dir? No pas per por, no; per prudència. No va
L'endemà al matí sofreix una violenta convulsió nerviosa. Tornen a desocupar-se llits. Passem dies i més dies entre dolors i angoixes, gemecs i
tancar i obrir un ull contra la meva voluntat. La meva jove va haver de desocupar: era el primer part. Tenien fonda a Tossa i a la casa hi havia feina de
la tanda pera descarregar la conciència davant del confessor. Conforme 's desocupaven, anaven entrant en la capella de la comunió pera recibir al Senyor. Sòls
entre ella el cotxe on fugia la reina Geraldina, que estava a punt de desocupar. Quan França s'ensorrava pel juny de l'any 40, Mussolini cuità a
trobava Pilar Segura, de seguida li oferí la seva masia perquè hi anés a desocupar. Era un home de mitja edat, fill de pares andalusos, amb un gran do de
als peus, transportada... Mai més. La seva mare li digué que aniria a desocupar a casa de la Camila: ja li havia parlat. La Teresa proposà: "¿Per què no
li digué que ja es podia preparar la roba per anar a casa de la Camila a desocupar, la Teresa trobà, endreçat sota d'una pila de camises, el cor de sabó.
maître i cambreres d'uniforme negre..." Els dos municipals han fet desocupar la plaça, i pel cantó apareix ja l'home de negre amb l'estendard de la
gran destret i excitació—. Si això és una cadellada que la gossa hi ha desocupat!— Encara no acabava les paraules, que a dins s'oí un gran crit, i a l'
d'aquí enllà, cercant els redols d'ombra, passejant una cadira que, quan desocupà, ja no servia i la deixàrem en un porxe. La senyora Feliciana l'havia de
separació del marit, del pare o del germà. Per ordre del Comitè van ésser desocupats tots els cafès, especialment l'Ateneu Navasenc, on s'escorcollà tots els
els que tenien castells, viles i llocs a Sicília, en nom seu, que els desocupessin i tornessin a Catalunya. El partit sicilià, en nom de l'infant Frederic,
qu' es va llançar á la mar la esmentada nit, en la primer calada, al desocupar el cop del bòu, vaen eixir, mesclats entre mòlls y lluços y peix de
dels líquits sempre perdrán de son pes lo del volum d'ayga qu'ells desocupan: may tranzigirán á ferho d'una altra manera. Las lleys de
el dia en que va escamparse arreu la fausta nova de que l'exèrcit francès desocupava la ciutat comtal. Aquella noticia va omplir de goig al pintor, perquè si
en el qual la mare, que havia de ser, feia molts esforços sense poder desocupar. Ja tens doncs en Nolasc, tot un senyor metge, cap a sota un pont per a
còses de interes pera aquella vila, tragueren pròu profit; una vegada desocupats de ministeris y oficines en vaig dedicar a les aficions y visites, en la
casos fixava la vista á terra de manera que no vehia ab qui parlava. Y desocupat lo asumpto ab pocas paraulas, luego se despedia. Domenech. Com tots los
per ahont se passejá tan refulgent planeta. No habeu observat may com se desocupa una casa? No habeu advertit que los mobles mes bons, mes richs y
monedas de plata y or que van deixar los Juheus quan los costringiren a desocupar l' Alguer. Aquest Sidadu doná motiu a algunas cansons satíricas
de que aixis com al llogater se li donan un ò tres messos de temps pera desocupar un pis xich, á ellas, com que son propietarias se 'ls senyala de plaso
com que son propietarias se 'ls senyala de plaso vuit dias pera desocupar una casa gran: això no se deplora puix ¿que importa que unas
possible sens arribar á la madurés, será ventatjós. Pero si 's tracta de desocupar prompte los seus productos, será desventatjós. Tothom sab que interessa
torrats, y salsa de cholivert, y archilagues, y que despues que s'hacha desocupat de aquella indispensable dilichensia, tornará encara este agost á pendre
d'un cas extraordinari, una dòna, sabs? Una embraçada que no la poden fer desocupar de cap de les maneres.— —I aquesta dòna tindrà la repoca vergonya de que
que tot va anar bé: al cap de dugues hores com dos inferns, la partera va desocupar una hermosa criatura. Que's cas de volguer cobrar res! Deixant-me fugir
porta data de 1974: "destinar els edificis municipals que es desocupin a la rodalia del parc per a ampliació de les seves dependències". I el
veguer, los porters y saigs manaren sortir á tots los concorrents, y desocupada la sala, lo tribunal fèu tancar la porta per la part de dins. En lo
y veureu com cambia de rumbo, com ja ha de dinar á la francesa y nos pot desocupar, com ja olvida al capellá ó frare ó Bisbe, que li ha fet la esqueneta per
el judici, com pel possible mal estat del pis en el moment de desocupar-lo, cosa que significa, en fi, introduir una pretensió indemnitzatòria
pero com los prometia cambiarlos de dormitori, tan bon punt se 'n desocupés un de bó, y per altra part, com tothom disfrutava per igual del esmerat
remey. Y ¿vosté, senyora Guerra? —La pobra Desniu fá dos dias que ha desocupat un noy hermossísim. ¡Allá si que hi há que fer! L' ávia impossibilitada;
del servey que 'ls ocupa mentres aquell duri." "9a·. Serán desocupadas y tapiadas las casas de pagès que conservin efectes de guerra y presos
oli. Estava, 'l pobre, sense esperansas de vida, quan rebérem l' orde de desocupar la casa payral, que devía esser convertida en fortalesa. A la bona
arribá á missas ditas, es á dir quan ja, haventse rendit tothom, havíam desocupat la vila, y per més que vingué sobre nosaltres á Campdevánol, li férem
pera contenir la primera topada, donant temps més que suficient pera desocupar lo poble á una gent feta á tot, que dormía sobre 'l sol de terra y
ab tot lo greu de la meva ánima que per tot 'l que resta d' aquet mes 'm desocupi la botiga... —Y las obras!... vaig exclamar interrompentlo. Y la seva
una petita ordre que poch mes ó menos dirá: "segons l' article tants desocupi la botiga com mes be y promte millor, de lo contrari, quinse dias despres
pero no se contarho d' altre modo. Al cap de tres dias van avisarme que desocupés la botiga baix amenassa de treurem 'n per forsa anant al meu carrech tots
mesos aprés de la mort de mon company, lo propietari 'ns previngué que desocupessém la botiga, puig tenía intenció de tirar la casa á terra. Poch nos
de sa esposa y de 'n Francesch l' han determinat á deixar la capital. Ha desocupat lo pis, venuts sos mobles, cotxe, cavalls, donant comiat al cuyner,
[(S' envan los tres.)] Escena quinta. [Lo Mustasaph ab alguns criats que desocupan tota la escena.] Mustasaph. Ea, ab quatre esgarrapadas nataixeu
de tot, encara pot esser il·lusió. Mentre Dalila li acaronava els polsos desocupant-li la ment de tota impaciència, Abel anà oblidant les intrusions
dels pares i de la marxada de l'altre germà casat a la capital, hagué de desocupar la casa per traslladar-se a viure amb uns cosins a la vila nova. —No puc
feta, les monges van quedar prenyades i al cap de nou mesos, van desocupar. Totes van donar a llum una criatura, excepte la superiora, que va tenir
estirant i arronsant la corda, de manera que l'ocupació s'estova, però no desocupa. Quan arribi la guerra se suposa que tot això se n'anirà en orris i
la cua dels gossos. Aleshores, a la Mare de Déu, li va arribar l'hora de desocupar. Sant Josep va buscar a corre-cuita un aixopluc i s'hi van arraulir tots
un: l'afirmació "aquesta casa es troba en flames" ens persuadeix de desocupar-la tan aviat com sigui possible (si no és el cas que ens persuadeix

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »