DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
determinació F 2412 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb determinació Freqüència total:  2412 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

derisió. Els libertins iniciaven un canvi: si el potencial i la determinació ideològics que aquell corrent introduïa haguessin tingut continuïtat, el
presentat contra sentència dictada anteriorment a efectes del dret de determinació particular en matèria d'ensenyança i associacions privades. A la llum del
esperar, però tampoc no podem deixar les coses així. Cal prendre una determinació. —Podríeu esquinçar l'imprès —proposa ell—, com si no m'haguéssiu trobat
però així que va ser amo dels seus actes, va pujar a flot la violenta determinació del pare. No era cridaire com Pere Grau, perquè tenia una veu fosca i
estar mancat de seny, obeir els impulsos emocionals, actuar segons determinacions sobtades. En aquestes circumstàncies ens deixem portar per la passió,
es posaren d'acord. Com quasi sempre, Dona Maria Antònia dirigia les determinacions d'aquell bon pagès, el qual se sentia instintivament cohibit davant tan
Ara bé, la concreció, que sembla per una banda defugir tot contorn i tota determinació, és, per l'altra, la condició inexcusable de la mesura. En realitat, la
en el seu si allò que sembla la seva contradicció i la seva antítesi: determinació, contorn, figura. Això es posa ben clarament de manifest en el seu art.
38. La protecció del braç no té, al segle XIV, una determinació tan clara com tindrà al segle següent. Pere March ni en parla, i
la sang. En un tal sistema, les regles femenines adquireixen una triple determinació positiva: des d'un punt de vista estrictament formal, essent una caça el
del grup social—, a l'empresa de classificació. En virtut, doncs, d'una determinació extrínseca, un cert nivell de classificació requereix denominacions que
que els meus sermons revolucionaris havien influït no poc en llur determinació. I preveia que a l'hora de la vaga, si aquesta es produís, em tocaria de
en la agonía d' un dubte que m' atropella. Me sorprén y maravella vostra determinació, y no sé si será aixó per ma bona ó mala estrella. Roch· Parla:
i £ són les incertituds, definides convenientment, en la determinació d'aquestes variables. Palesant la connexió íntima entre la descripció
que constitueixen l'estructura de referència de l'espai-temps, la determinació precisa del balanç d'energia i d'impulsió. Com vaig subratllar en aquella
en contrast amb aquells que acabem d'examinar, impliquen explícitament la determinació de la coordenada temps. El dispositiu consisteix en un obturador
posició zero per mitjà dels pesos adequats. El punt essencial és que tota determinació d'aquesta posició amb una precisió donada £ comporta en la
experimentals, ens incapacita per a associar sense restricció la determinació de les coordenades d'espai-temps i les lleis dinàmiques de la
recolza sobre la suposició d'una compatibilitat rigorosa entre la determinació de les coordenades espai-temps i les lleis dinàmiques de conservació, ens
quàntica cal renunciar, en principi, en la descripció del fenomen, a una determinació precisa de les coordenades espai-temps. Aquesta exclusió mútua de les
entre formes dubtoses, els naturalistes es veuen constrets a fer una determinació per la magnitud de diferència entre aquelles, tot judicant per analogia
del tot el problema de les unitats bàsiques, els cinemes, la recerca i la determinació de les quals constitueix la microcinesi, sobre la base de la qual més
que estableixen el suport de la relació, el manteniment del ritme i la determinació dels papers en la conversa. O en la classe. Les seves fronteres naturals
Tampoc no ens embarcarem en debats sobre els conceptes de necessitat, determinació, fatalitat, contingència, etc., que no són impertinents per al nostre
a venir" —i en el nostre cas és molt probable que no ho sigui—, la determinació del nombre d'unitats d'informació haurà de tenir en compte la
de determinar el contingut semàntic de tal proposició sempre que la determinació de dit contingut estigui correlacionada amb el càlcul estadístic de la
de la traducció castellana, diu que la crisi, en sentit propi, és "la determinació del curs de la història per la dominació de les masses". Les seves
obtenen d'ell l'extensió del Fur d'Aragó al territori valencià. Era una determinació vexatòria que els valencians no podien acceptar. Malgrat tot, els
en conjunt i com un sol bloc i estudiant-la mitjançant l'anàlisi i la determinació de les relacions que hi hagi o hi pugui haver, entre les parts que
que acabava per dir que si la filosofia pagana havia assajat de bades la determinació del bé absolut, Kant havia dit que la filosofia cristiana enclou l'única
que no hi manca res i altres treballs de molta volada, com per exemple la determinació dels mils anys que té la muntanya de Montserrat i els que pot durar sobre
el contingut de la generalització teòrica ha de verificar-se com una determinació, un costat o un aspecte de l'objecte en examen. Una segona,
com un abans des del qual hom passi després a les restants determinacions; no és un esquema al qual s'afegeixin tot seguit carn i sang. La relació
es perd també la ciència; però, perduda aquesta, i, per tant, la determinació o especificitat de les abstraccions, es perd, al seu torn, tota
divisió de camps entre les ciències de la naturalesa, orientades a la determinació d'un sistema de lleis, i les ciències de la cultura, dirigides, al
del present és, doncs, ensems una percepció del passat immediat i una determinació de l'esdevenidor immediat. D'on la conclusió formidable: La unitat del
Janus, l'una adreçada al passat i l'altra a l'esdevenidor, presideix la determinació d'aquesta situació espiritual. L'Il·luminisme, la Revolució i gran part
pot ésser formulat d'altra forma de com ho és. Recordeu a l'efecte que la determinació del valor del triangle no és possible sense la determinació prèvia del
que la determinació del valor del triangle no és possible sense la determinació prèvia del valor dels seus angles; la garantia de la primera veritat
positiu" (un significat últim que fóra la veritat de l'obra o la seva determinació), sinó, al revés, que es tracta d'entrar, per l'anàlisi (o el que
i única obra, és això el que és interessant; la contradicció de les determinacions prova l'especialitat literària d'una obra): a la frustració social
ni finalitat, ni per què, ni per a què; no pertany a cap determinació, a cap teleologia: alguna cosa que és molt sovint del pur significant ha
no cal que els Estats o pobles autònoms tinguin un Estatut propi per a la determinació de llurs relacions amb el poder central, puix que aquesta matèria forma
a la Federació o conjunt dels Estats espanyols o ibèrics". Aquesta determinació o delimitació és allò que ha de discutir-se i aprovar-se a les
legislatiu. Dins el sistema federal hi ha una certa flexibilitat en la determinació de les respectives atribucions de l'Estat central i dels Estats
sembla que aquest document ha de tenir quatre parts principals: Primera: Determinació de les facultats que Catalunya reconeix al poder central d'Espanya.
les facultats que Catalunya reconeix al poder central d'Espanya. Segona: Determinació de les facultats que Espanya ha de reconèixer al poder autònom català.
espanyola i la Constitució interior catalana han de contenir. En la determinació de les facultats del poder central i del poder català caldrà tenir en
Constitucions federals i en els Estatuts dels països autònoms. La doble determinació de facultats i funcions, que en rigor no era necessària pel que toca a
tots els altres problemes són de bona solució. És a dir que, quant a la determinació de les facultats que han d'ésser atribuïdes al poder català, Catalunya

  Pàgina 1 (de 49) 50 següents »