DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
dicotomia F 238 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb dicotomia Freqüència total:  238 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

unes vint-i-dues varietats principals així subdividides, amb una dicotomia general de més a més, que distingeix les varietats i subvarietats segons
diversos problemes fins a l'estat present negligits, com el de la dicotomia, entre els navaho, del pol "femení" en Chrysothamnus —mascle, no
les quals comporten classes nominals. Així, els ngarinyin reconeixen tres dicotomies successives: de primer, de les coses i dels éssers en animats o
una tripartició irreductible, mentre que els altres tres resulten de dues dicotomies successives, de primer entre cel i aigua, després entre groc i gris. Que
de la qual —no menys real— pot ésser almenys disfressada amb la doble dicotomia de la societat global en homes i en dones —ritualment, i no ja només
/4\.) Aquest mode operatori, representable per una sèrie de dicotomies, ha estat caracteritzat tal com segueix: "En l'ordre vegetal, els
l'estructura perfectament homogènia de la qual —per tal com consisteix en dicotomies successives— garanteix la unitat. D'aquest caràcter en resulta, de
del qual esdevé preponderant a mesura que hom descendeix l'escala de les dicotomies. El problema de la relació entre "continu" i "discontinu" rep, així,
Ara es tractarà de desfigurar-nos. D'una banda, s'accentuarà la dicotomia interna a base d'afegir noves terres castellanes a la zona
en l'idioma dels actors i el director, o sigui, en alemany. Heus ací una dicotomia que no té res d'extraordinari: el translingüisme és un fet absolutament
que l'impregna i que surt a flor de pell a la impensada. Tornem a la dicotomia bàsica que hem tractat de forma sumària en iniciar aquestes pàgines; el
queda fora, que ha estat derrotada, i ens en sentim reconfortats. Avui la dicotomia burg / naturalesa la frueixen un nombre cada cop més reduït de
pretenem fer-ne una majoria anònima. Voldríem simplement superar falses dicotomies. 2. Solament és senyal de Salvació per a un Poble marginat
encara és viva, la fe. Molts creients subscriuen plenament avui aquesta dicotomia; exaltaran el bell "risc de la fe", potser entenent el verset evangèlic
sota l'aspecte d'informació. Però s'ha de subratllar, a més, que aquesta dicotomia generalitzada d'aspecte no ha de significar mai dualitat dissociadora. A
de Crist en la unitat de la seva Persona, la unitat de l'ésser en la dicotomia de les seves naturaleses contradictòries, humana i divina, terrestre i
formes amb l'estudi de la fonologia. El joc de les "oposicions" (o dicotomies al si d'una classe) concernia sobretot fins ara les relacions entre
és identificable, així mateix, en ambdues escoles, poc propenses a dicotomies de la realitat. Pel que fa al component d'equiparació de la filosofia,
distinció descobreix el llast irracional que informa aquestes tesis. La dicotomia de Busquets no és acceptable, perquè, en primer lloc, introdueix un
i autosuficient. No és gens difícil de trobar defensors de la vella dicotomia "llengües de primera" / "llengües de segona". Seguint en la
només d'els suïcidis. Malgrat tot, bé és veritat que en aquesta dicotomia entre l'anàlisi individualitzada i les explicacions de tipus més general
dels límits possibles de la novel·la, creen el "text" establint la dicotomia novel·la-text o la dicotomia entre els narradors-transformadors i els
la novel·la, creen el "text" establint la dicotomia novel·la-text o la dicotomia entre els narradors-transformadors i els
frontal. Per exemple, l'argument que més utilitza és l'enfrontament de la dicotomia universalisme-localisme, que s'entén com un paral·lelisme de la dicotomia
dicotomia universalisme-localisme, que s'entén com un paral·lelisme de la dicotomia universalisme-literatura catalana. Creiem que en Biel ho planteja
considerar totes les poblacions petites de Catalunya no hem acceptat la dicotomia que suposa diferenciar l'assistència sanitària al medi rural i al medi
versus "cultura". Segons ell, podríem conjugar una sèrie de dicotomies inacabable, per exemple: "pobles naturals" (= /Naturvölker\) i
—o "profund", perquè tot depén de la metàfora— es basa encara en la dicotomia raó-sentiment, com ja hem dit, i també se serveix de plantejaments
posat en relleu que la societat colonial és un univers maniqueu, ple de dicotomies valoratives i jeràrquiques. En efecte: dins el context colonial,
especialment fecundes quan proposa, per exemple, la superació de la dicotomia saussuriana (/langue/parole\) per una tripartició que abraçaria
entre religió d'élite i religió de plebs: el configurat per la dicotomia monoteisme-politeisme. Heus ací un concepte, el monoteisme, que el
importants en els segles XIX i XX. Una societat on la dicotomia poder polític i poder econòmic quedava plasmada geogràficament, on
la relació salaris-productivitat, comportarà l'altre membre d'aquesta dicotomia: mètodes d'augment de la productivitat. El sistema espanyol segueix en
veient la societat dividida entre un "nosaltres" i un "ells", dicotomia bàsica tan important avui com ahir per a l'enteniment dels conflictes de
conflictes de classe. Cal subratllar, però, que la permanència d'aquesta dicotomia, que tan correctament reflecteix el fenomen elemental de l'existència
i la /Gesellschaft\, o associació. Weber adoptà aquesta dicotomia. Durkheim, en la seva anàlisi de la divisió social del treball, en féu
(o amb una altra secta més establerta). Per això Troelsch establí la dicotomia secta-església en l'estudi dels grups religiosos. Weber, per la seva
a la Comissió Relacionadora. I així resulta que d'aquesta —diguem-ne— "dicotomia" es dedueixen tensions que duren i perduren. Ja veus que la història de
aconseguir una estructura interna que facilite la lluita contra la dicotomia pensadors-executors, intentar noves formes d'agitació i propaganda, etc..
a manifestacions d'aquests, cal estudiar-les en elles mateixes. Aquesta dicotomia metodològica, que Le Bon no veié, el dugué a una sorprenent fusió de dos
tipus humà concret, l'home-massa. Amb la seva obra, Ortega introdueix la dicotomia masses-minories, que abracen dos tipus humans diferents i no
Un altre exemple és el de les comissions entre metges, conegudes com a dicotomies, que consisteixen en uns percentatges de l'import de la consulta
metge que li ha adreçat el malalt. Pot pensar-se que la pràctica de la dicotomia va néixer per a equilibrar les injustes desigualtats en el pagament dels
per la Seguridad Social. És indispensable de posar fi a la dicotomia que separa aquesta modalitat bàsica d'assistència de l'hospitalària i
i generalitzat per a la formació d'especialistes. 6.15. La dicotomia cada vegada més intensa entre l'exercici professional hospitalari i
discriminació del personal intermedi per part del metge, sinó també a la dicotomia habitual entre psicòleg i somatòleg, entre farmacòleg i clínic, entre
específic de corrupció, com hem vist en tractar del "tarugo", de la dicotomia, de la prescripció de medicaments o d'exploracions complementàries
a l'atzar pel fet convencional del quadre. Això ens introdueix a la gran dicotomia de l'obra mironiana. D'un costat, el món abastable, d'un altre costat,
Però amb el temps, quan ja no poden fer aquest servei, desapareixeran. La dicotomia càtara entre el món de les coses tangibles i el de les intangibles
la deformació vertical del Greco, que manifestava tan exactament aquesta dicotomia fonamental. Però el 1936, l'any de la guerra civil, apareix en

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »