DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
dictaminar V 238 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb dictaminar Freqüència total:  238 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

", es lamentava, amb l'ai al cor, l'atribolada mare. "De berengitis", dictaminava, enmig de l'estupefacció terminal, el teló ja abaixat, lloca censurada,
de Giessen. "Caldrà transcriure, íntegre, el text original", dictaminava, després de rumiar-ho i englotir-ho amb nòrdica llestesa. Aurembiaix
No sé si m'expresso bé. Penso que no basta l'"execrable fam d'or" per a dictaminar la presència de l'avarícia: cal, de més a més, que l'individu
promulgat pel consell del Govern a proposta unànime dels consellers, dictaminem que els objectius expressats en el recurs i anteriorment en la instància
. —I ella, doncs, què és? Què era, vull dir? —Ja ho han dictaminat els especialistes, això. Hi ha un informe que ho especifica d'una manera
i si és sincera, demostra no tenir cor. Sempre ha estat orgullosa —dictaminà—: es creu més senyora que ningú i està carregada de deutes... A veure ara
la suspengués quan els contendents havien donat els primers cops i que dictaminés que tots dos havien lluitat molt bé i com a bons cavallers, i per aquesta
un cognom: "de masses". En definitiva, aquells qui solen especular i dictaminar sobre la "cultura" són les persones arquetípicament "cultes", i a
revisar els drets de senyoria dels barons i cavallers del regne, a fi de dictaminar, segons els títols possessoris, si havien de conservar llurs dominis o bé
de l'embolic: sembla que, a base de subtileses doctrinals, els clergues dictaminaren que els moros batejats durant la Germania eren cristians sacramentalment
Jurats de l'any 1347 ordenaren a les autoritats sanitàries que dictaminessin sobre les condicions de salubritat de la fàbrica de "cinabri"
els parers. I això per diverses raons; primera, perquè molts caçadors dictaminen sense haver observat un nombre suficient de casos; un altre, perquè
i de la moda. Però ¿qui podrà, d'una manera definitiva i justa, dictaminar on comencen les extravagàncies i les perversions del gust? II La
després a resseguir totes les altres de mitja hora a la rodona per poder dictaminar de quines les fan més dolces. Emperò ve un dia que l'hereu o el cabaler o
fort que ja ha aconseguit missions d'estudi i treballs a fons per tal de dictaminar-ne la possibilitat, perquè no apareixen obstacles doctrinals invencibles.
caldeja novament el problema, i es nomena una comissió destinada a dictaminar la uniformitat dels pesos i mesures. Els arguments dels adversaris són
i de contacte amb altres. Només procedint així, estarem en condicions de dictaminar sobre llur estat de normalitat i derivar-ne orientacions pràctiques. El
Enfront d'aquest component, com de la major part dels altres, caldrà dictaminar sempre les normes a prendre: /a\) contra un excés, i
de col·loide, de material de canvi, la valor del ph, etc.. A l'hora de dictaminar sobre la conveniència d'un o altre conreu hom ha de recordar les
les prevencions remotes per al futur d'aquell sòl. 4t· Abans de dictaminar prop de les conveniències d'un determinat adob o d'un determinat conreu,
(en informar davant la Comissió de l'Assemblea Constituent que havia de dictaminar sobre el projecte aranzelari de Bruil) pels industrials catalans
podrà disposar, en el cas de creure-ho procedent, una segona revisió, dictaminant en definitiva i sotmetent l'acord al Conseller d'Economia de la
de Ciències Naturals i Arts de Barcelona, i aquesta corporació va dictaminar que: "/á más que aquellas plantas debían llamarse ""papas"", por
és impossible discernir-la per ara. I en el futur tampoc no serà fàcil dictaminar la respectiva transcendència de la llei del 1932 i dels decrets
exploradors. El llum va acostant-se. Ja són ací. —Podem tirar endavant —dictaminen—. Amb precaucions i a poc a poc anirem avançant fins a prop de la masia.
Calia exposar el cas a mossèn Felip, rector de la parròquia, i que ell dictaminés. —Quatre ombres? —Quatre!— Mossèn Felip es llançà de seguida a la
principals d'aquestes Juntes són les d'aprovar els pressupostos, dictaminar els comptes i crear arbitris. Els Alcaldes, a més de Presidents de
els repartiments. Els comptes de l'Ajuntament són censurats pel síndic, dictaminats per la Junta municipal i aprovats definitivament, segons els casos, pel
els documents que puguin constituir obligació de pagament. m) Dictaminar les peticions sobre reconeixement de crèdits, examinant el dret dels
podrà disposar, en el cas de creure-ho procedent, una segona revisió, dictaminant en definitiva i sotmetent l'acord al Conseller d'Economia de la
tot. El metge entès dubtarà i vacil·larà mil voltes allà on el curandero dictaminarà ràpid i segur. No qui ha vençut, o qui venç, si no qui vencerà. Això és el
no existís ni hagués influït en el nostre règim jurídic el Dret canònic, dictaminà en el sentit d'ésser convenient de restringir tant la facultat d'alienar
interessos de la vila. Els delegats compleixen la missió encomanada i dictaminen, assenyalant no sols la conveniència de reanudar el plet sino l'obligació
al seu amo les pells dels que ha degollat. L'altre les examina, i dictamina si cada animal ha estat degollat perquè sí, o bé per causa justificada.
segueix: Format ja el projecte de pressupost, el síndic déu estudiar-lo dictaminant si ha hagut extralimitació en la forma i en el fondo i especialment
a la responsabilitat civil derivada dels delictes i faltes en dictaminar quines són les persones que resten obligades. Així, per exemple,
l'ànim de l'individu que nega els drets d'un altre sobre un bé moble en dictaminar en la citada resolució que, per més que la infracció constituís en ella
amb pròpia substantivitat vers l'any 1789, data en la qual hom dictaminà el cas © i de resultes del qual ha estat definit com "les
tant, restar en situació de sospesar els fets amb una major exactitud i dictaminar, amb més aproximació, on es troba la veritat. Barcelona, gener de
d'un hereu instituït per a després de la mort d'una persona, podrem dictaminar que dit hereu és condicional, i s'entén instituït per al cas de que
o del Consell, podrà nomenar les Comissions que cregui convenients perquè dictaminin en els assumptes sotmesos a sa resolució. Article 29 El
i mocions, segons siguin, al Consell o a la Comissió que hagi de dictaminar. IV De les preguntes i interpel·lacions Article 35 Els
normes establertes pels Instituts d'Orientació Professional, a fi de dictaminar respecte l'aptitud del futur obrer i indicar-li l'ofici més en
adequada a cada operació, decidir la posició que ha de donar a aquella, dictaminar sobre l'eficàcia del treball realitzat i el moment de passar a la fase
Què serà l'orgull, si això no ho és? ¿En què quedem? ¿A qui toca dictaminar en matèries morals? ¿A qui pertany definir els límits entre lo que és
a pegar brutalment armats de dues escombres. Mentre la senyora Consuelo dictaminava, o rebia la injusta pallissa dels meus germans, des de les llunyanes
a temps de les variacions del negoci, tant les bones com les dolentes. Dictaminar en el moment oportú per a guia del dirigent. Encaminar el directiu
Madrid. I se'n duia una bona partida de premis. Sa comissió que havia de dictaminar se fixava amb un vi de Sancelles que presentava don Martí Mayol. Se
dominador del bé i del mal, un fruit que fa que et pensis que ets tu qui dictamina el que és bo i el que és dolent, i que et permet de dir que el que sigui
primers de segle, en l'expedient del qual consta un certificat mèdic que dictamina "/de temperamento nervioso, padecía al ocurrir su muerte de

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »