Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
dispensa F 83 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb dispensa Freqüència total:  83 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

esparracats i en doina; les relíquies, els rosaris, dispenses, indulgències i butlles i perdons, joc de les aures:
de miles o mossèn— i rep l'alcaidia de la Vall d'Uixó, amb dispensa de residir-la. Dominada la Còrsega, passa a Nàpols amb el rei. Quan,
espanyols. Nosaltres, ben pesat i ben medit, ho creiem així amb la dispensa dels entusiastes ibero-americans. Aquelles persones penjaràn a un
de la persona, pel demés d'un parentiu tan llunyà que no caldria dispensa de Roma; les germanes Panxites que vivien soles en una casa del Passeig
què parla Crist. Tantes riqueses, honors, puixança, victòries, beneficis, dispenses, tributs, indulgències, tants cavalls, muls, servidors, tantes
matrimoni, i poc temps després del terme hom pensà a recaptar del Papa la dispensa del parentiu existent entre els contraents. Jaume II trameté a la cort
on aleshores es trobava el papa Climent V, i no solament impetraren la dispensa esmentada, sinó que tractaren, encara, de l'aplicació a la guerra contra
l'obtenció de la llicència pontifícia: © Un cop obtinguda la dispensa, el rei Jaume volgué efectuar la boda ja més pròxima de la seva filla
abans de la Quaresma, la butlla document pontifici que, a més d'aquesta dispensa, comprenia certes gràcies i certs privilegis d'ordre material i
que, després, s'anaren refonent o modificant: 1a· Butlla de dispensa de menjar carn en certs dies de dejuni o d'abstinència. 2a·
, va fer vots per a fer-se religiós. Més tard va repensar-se i va demanar dispensa al Papa, la qual li fou concedida, creient ambdós, editor i pontífex, que
el seu contingut, i, tan sols per una vegada, atorgaven la sol·licitada dispensa. Amb relació a la quantia del pagament dels drets d'examen, retraiem la
altra nació; b) per impediment físic o moral; c) per dispensa, i d) per privilegi. Llevat d'aquests casos, cal complir sempre
el marit, molt probablement, els de la seva muller. 3er· Per dispensa. El Sant Pare i els altres superiors, que tenen facultat, poden
solemnes, fet absolutament pel qui ja ha complert divuit anys. Per a la dispensa es necessita causa. 4rt· Per commutació. Pot mudar-se la
de dispensar; i es necessita causa, encara que menor que per a la dispensa. En virtut de la Butlla de Croada poden ésser commutats tots els vots
bona consciència. Així, per costum, es pot afaitar, etc.. E) Dispensa. Pot donar-la el Papa per a tota l'Església, i d'una manera
estan en altres circumstàncies especials. En cas de dubte es pot demanar dispensa al rector, qui té facultat per a concedir-la en casos particulars.
lliberals que poden desempenyar sense gaire esforç. C) Dispensa. El Sant Pare pot dispensar tots els fidels; en casos particulars el
a treballs molt pesats, com minaires, maquinistes, rajolers, etcètera. Dispensa. Poden dispensar de l'abstinència els mateixos que poden dispensar
dispensar del dejuni. En casos dubtosos és bo acudir a ells per a la dispensa. LI Manaments de l'Església La Butlla I. La Butlla
a més, el papa de Roma li encarregava l'absolució dels excomunicats i la dispensa amb els regulars; a voltes precisant-li el que havia de fer i altres
nomenats pe'ls bisbes, referents á la menutenció, ordre del refetor dispenses á favor de'ls vells i malalts per no assistir als actes de comunitat,
ministres sagrats viuen la seva total consagració. Els motius per a les dispenses 84. L'Església és molt sensible a la trista sort d'aquests fills
efectivament no aptes. Justícia i caritat de l'Església 85. Les dispenses que es concedeixen eventualment, en un percentatge realment mínim en
de Déu és eximit del ministeri que tenia confiat. La concessió de les dispenses 88. Però si es demostrava que no és possible de tornar-lo a
que l'amor venci encara sobre el dolor, concedeix de vegades totes les dispenses sol·licitades, no pas sense acompanyar-les de la imposició d'obres de
de prendre part en el culte d'una confessió que no era llur creença. La dispensa depenia sempre de la bona voluntat dels oficials, però moltes vegades la
ja en comú ja tots sols, d'acord amb l'article 89. Permuta i dispensa de l'Ofici. 97. Les rúbriques determinaran les oportunes
catòlica romana, car els cosins germans d'aquesta fe han de demanar una dispensa per a contreure matrimoni. Com que les explicacions biològiques són
se celebra o si, un cop celebrat, n'és declarada la nul·litat o s'obté la dispensa anomenada de matrimoni "rato". En evitació de greus abusos, la
y poch temps després rebía totes les ordres sacerdotals, mercès a una dispensa d'etat. Ses relacions ab Jaume Perti, mestre de capella de l'iglesia de
En una mateixa temporada es poden guanyar una, dues o tres estrelles. Dispensa Si hi ha dificultats per a tenir una longitud de 200 metres des
i proposa, per tal de cobrir-les, que durant mig any hi hagi jubileu o dispensa dels 20 rals d'entrada. Preval la idea que el jubileu sia per un
fill segon dels comtes de Solterra, després d'haver-se rebut les dispenses necessàries; el 29 de juny afegeix que diferents treballadors
per haver fabricat falses cartes apostòliques (una d'elles era una dispensa que permetia a un sacerdot de Rouen de seguir fent vida marital); que
donar la creu, rebre llimosnes en diner i en especie, commutació de vòts, dispensa del juramen de passar a tèrra de infèls, otorgament de divèrses
va diferir-se doncs fins a l' any següent; entre tant vingué de Roma una dispensa pontificia per aquest matrimoni, motivada no pel parentiu existent entre
de la nostra posició, de crear necessitats ficticies, de veurer motíu de dispensa allà ahont no n'hi hà; ab una paraula, de fer lley genèrica y habitut
matexes entranyes la lley sobredita. Ademés, son tantes les excepcions y dispenses d' ella, que lo que 'n queda es cosa tan migrada que á dures penes té ja
dels defraudadors de Aduanes en son lloch respectiu sense fer gracia ni dispensa de cap mena, y veníen totes les mercaderíes confiscades. Dintre 'ls dos
la orde en Catalunya; y, per últim, haver acceptat per monja, sense dispensa del superior, á una donzella de baixa condició y no gentil dòna,
Vegis l' apéndice XXXVI. Obtinguts ja tots els privilegis y dispensas, aixis mateix que confirmacións, tant apostólicas com reals,
abans d'adquirir aquests llibres, s'havia proveït de la corresponent dispensa... El savi tarragoní posseïa també aparells i utensilis de física i
es deplorable l' descuit de molts terciaris, que per no demanar esta dispensa ó commutació, perden tan gran bé per las suas ánimas y las de 'ls pobres
actiu. M'ho va fer veure el segon orde que fundava, mixt gràcies a una dispensa que em procuraren donatius abundants a fons secrets. Sense contravenir la
Altre cop ja sols, cobríntseli la cara de vergonya, En Roca'm demanà dispensa y, embarbussantse y com qui no vol, afegí: —Aqueix Bellpuig es un
¿He negat ó duptat del poder de la Iglesia per concedir indulgencias, dispensas ó butllas, ó he parlat malament de estas gracias?... Sens pendrer la
enviarem las preces á sa Santedat, á fi de lograr la corresponent dispenssa, y lograda, nos desposaren en la Iglesia parroquial de Sant Jordi
ab Sara. &c·. Despues habent precehit las amonestacions ó dispensa de ellas, examen de la Doctrina Christiana, y obtinguda la llicencia del

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »