DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
distribució F 4641 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb distribució Freqüència total:  4641 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

lloable i des d'ara us puc assegurar que us recomanaré per a la propera distribució d'estrelles del zel impacient. Més n'hi hagués, com vós! —Es torna a
—diu—. El soldat 72634 havia de ser recomanat per a la propera distribució d'estrelles del zel impacient. —Per qui? —pregunta l'oficial. —Pel
a fer, perquè a bord tot rutlla i tot va a toc de campana. Ara, en la distribució del temps, hi intervé la meva iniciativa i el meu dret a triar i a
un habitacle a gust nostre. No hem coincidit ni en la finalitat, ni en la distribució, ni encara en la decoració. De totes maneres, a poc a poc, entre els uns i
relació amb l'ordre natural. El plasticisme dels cubistes no radica en la distribució dels colors, com en els fauves —els cubistes són pobres en
com en els fauves —els cubistes són pobres en colorit— sinó en la distribució i el sentit abstractiu de les formes. De totes dues posicions,
com els dels geometristes, gaudeixen, en llur contextura i en llur distribució, d'una nova llibertat. Es diria que el pintor deixa anar sense control el
de València, que es deia Ramon de Tor. És citat dues vegades en una distribució de robes i corretges que fa Jaume II. El rei fa constar que a l'armer li
del seu grup a la reunió per a fer allò que en deien el "cartipàs": la distribució dels càrrecs. Els seus li havien encomanat que defensés per a la
doncs, de dir, tal com fa l'autor d'aquestes observacions, que la distribució de les plantes i dels animals, així com la dels aliments i les primeres
moure'ns de les informacions publicades pel mateix Kroeber, comparem la distribució dels clans a Zuni (1 650 habitants el 1915) i a dos
l'autor a fi que la confrontació sigui més fàcil: Si es traça la corba de distribució dels clans zuni situant-los en un ordre demogràfic decreixent i se li
d'éssers humans incomplets i d'homes fets. D'una manera general, la distribució de les creences i dels costums sobre un eix nord-sud fa aparèixer tan
civilització. En segon lloc, cada repartició de les cartes resulta d'una distribució contingent entre els jugadors i es fa d'amagat seu. Hi ha "mans" que
cadascuna de les quals es reduiria a una periodicitat distintiva en la distribució de quatre termes en la cadena molecular, aleshores potser assoliríem la
l'autor d'aquestes observacions, fóra imprudent de veure, en la tria i la distribució dels tòtems, un esforç per organitzar conceptualment el medi natural en
insignificança les han afranquides dels constrenyiments inicials i llur distribució general pot explicar-se indiferentment per una sèrie de repeticions, a
el diminut nucli pesant roman inalterat i queda solament afectada la distribució dels electrons lleugers al seu voltant. A més, la dita descoberta ens
cadascun d'ells, una petita taca sobre la placa fotogràfica, i la distribució d'aquestes taques obeeix a una llei simple que hom pot deduir de
pot deduir de l'anàlisi ondulatòria. S'ha de tornar a trobar la mateixa distribució en la descripció estadística d'un gran nombre d'experiències efectuades
mena de fenomen d'interferència, i en la placa observarem simplement una distribució contínua, com en el cas del diafragma fix únic de la figura 1.
—Valor intrínsec, cost-jornal, com vulgueu. Malthus. —¿I aquesta distribució geogràfica afecta només l'agricultura? Hausser. —I també la
—Limitació de conreus, proteccionisme nacional, subsidis, projectes de distribució... i, en darrer terme, adaptar la producció a les necessitats. Fer
—Esteu segur que en sobra a tot arreu? Primer estudieu la distribució. El mecanisme bergant de la distribució. Substituïu la política de
arreu? Primer estudieu la distribució. El mecanisme bergant de la distribució. Substituïu la política de comerç per una política de transports.
més indispensables per a viure. Produïa el que havia de consumir. La distribució no era necessària. O era autodistribució o, en tot cas es tractava de
de domini. De domini absolut! La divisió del treball; Producció, distribució i consum Imaginem-nos l'home quan comença la divisió del treball. Aquell
Aquest tècnic pot ignorar la geografia dels mercats de consum. La distribució la farà el senyor Distribuïdor. Per tant, podríem dir que el senyor
L'època mercantil dibuixa per primer cop els tres estaments de producció, distribució i consum. De mercantilisme a capitalisme La divisió del treball va més
com a naturalista, vaig quedar fortament colpit per certs fets en la distribució dels éssers que habiten a Sud-Amèrica i per les relacions geològiques
mútues dels éssers orgànics, sobre llurs relacions embriològiques, llur distribució geogràfica, llur successió geològica i d'altres fets semblants, podria
dels éssers orgànics a través del temps; a l'onzè i al dotzè, llur distribució geogràfica en l'espai; al tretzè, llur classificació o llurs afinitats
d'interès, de cara a determinar-ne la classificació, referits a la distribució geogràfica, la variació analògica, l'hibridisme, etc. Donaré ací un únic
s'enlairen per les muntanyes a diferents alçades; tenen diferents distribucions geogràfiques; i finalment, segons els experiments nombrosíssims
de Candolle i d'altres han demostrat que les plantes amb àrees de distribució molt àmplies presenten generalment varietats; i això era d'esperar perquè
dins llur propi país (i això és una consideració diferent de l'àrea de distribució àmplia i, fins a un cert punt, de la condició de comunes), són les que
estiguin més esteses serà discutida en el nostre capítol sobre la distribució geogràfica. En considerar les espècies només com a varietats fortament
el conjunt de l'economia de la naturalesa —amb tots els fets de distribució, raresa, abundor, extinció i variació—, serà vist de manera obscura o
és a dir, abundoses d'individus, fins en els confins extrems de llur distribució; perquè, en aquests casos, podríem creure que una planta existiria només
o sobre els animals que se la mengen. En els confins de la seva distribució geogràfica, un canvi de constitució respecte al clima seria clarament un
hi habiten resultarà molt petit, com veurem en el nostre capítol sobre la distribució geogràfica. Així i tot, una proporció d'aquestes espècies és endèmica, o
fets als quals al·ludirem altra vegada en el nostre capítol sobre la distribució geogràfica; per exemple, que les produccions del subcontinent d'Austràlia
raons per a creure que les espècies en estat natural tenen llur àrea de distribució tant o més limitada pel fet de la competència d'altres éssers orgànics
autèntics d'espècies que en temps passats estengueren àmpliament llur distribució geogràfica des de latituds càlides a d'altres de més fredes o viceversa;
per l'home a moltes parts del món; i tenen avui dia una àrea de distribució molt més àmplia que qualsevol altre rosegador, vivint en els climes freds
i les condicions físiques de vida com els elements més importants de distribució, aquests fets haurien de causar sorpresa, puix el clima, així com
intermèdies, per raons ja exposades (és a dir, pel que sabem de la distribució actual de les espècies representatives o estretament afins, i així mateix
abans d'ésser massa contundents àdhuc en aquest cas, car sabem que la distribució i l'existència del bestiar boví i d'altres animals de Sud-Amèrica depèn
que d'altres; o que, si canvia, canviï menys. Veiem el mateix fet en la distribució geogràfica. Per exemple, en els mol·luscs terrestres i en els insectes
alguna llei especial. Ho veurem més clarament quan tractarem de la distribució actual dels éssers orgànics, i ens adonarem com és de lleugera la relació

  Pàgina 1 (de 93) 50 següents »