Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
dobler A 5 oc.
dobler M 406 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb dobler Freqüència total:  411 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

gent és beneita. Es referia a la noblesa. Ella no ho era i tenia molts de doblers. La Remei entrà dient: —Si ho troba, prepararé sa taula per sa cerimònia.
afegir ses accions de sa /Isleña\. —¿Què faries amb tants de doblers, loco? —preguntà una de les senyoretes Gradolí. Ell rigué: —Mira,
que els feria. La poetessa, malgrat esser avara, hauria preferit perdre doblers a disgustar la baronessa de Bearn, que era una de les poques senyores que
que no necessitava—. Em trob al Cel. ¡Lo que vos inventau per treure es doblers a ses persones! Tu faràs carrera. M'agradaria casar-te amb Na Pilar
vida d'un noble ciutadellenc, i ha d'invertir bastants hores i bastants doblers en els preparatius de la festa. El caixer senyor nomena les persones que
seves variants històriques introdueixen al nostre món la temptació del dobler fàcil, la possibilitat de guany sense grans inversions, i, en un darrer
que els feria. La poetessa, malgrat ésser avara, hauria preferit perdre doblers a disgustar a la baronessa de Béarn, que era una de les poques senyores
gran pedra foguera de la llar, també hi trobà una cadufa a la raseta de doblers, que una vella avara, morta de fresc, hi havia amagat. Quin caramull
es diuen seixantens (un mínim de seixanta pams de llargada), cuixes, doblers, vint-i-quatrens, files, fustos, filetons, quadradillos i quintillos,
d'emergència a Sa Llebre, devers Búger. Sembla que calgué tornar els doblers i la recaptació no va abastar la demanda dels reclamadors. Tot i amb
(20 cl.) dins una cassola, tres o quatre vermeis d'ou, quatre doblers de sucre, 2 de clavell i un poc de canyella, tot ben picat.
prest; car diuen a Mallorca: "Si vols trobar la Quaresma curta, manlleva doblers a tornar per Pasqüa." Dos personatges catalans hi havia a Bolònia
a altres reforços condicionats (obtenció d'una petita quantitat de doblers), etc.. Es pot seguir l'evolució d'aquests reforçadors a través de la
l'erosió que han provocat i el poc èxit que ha tingut el C. T. I. N.. Els doblers invertits en infrastructura —carreteres com a mínim— han servit per
es seguirien anant a cercar al camp. Aquest viver no valdria gaires doblers, s'han de sembrar llavors de l'any, preferentment durant la primera
el Magnànim, Joan II i Ferran II bateren reals mitjos reals d'argent i doblers i diners de billó, amb la testa de front. Si comparem la testa de les
perquè s'ha creat en massa poc temps, i encara no ha assimilat els doblers ni ha pres consciència de quin ha d'esser el seu paper social, econòmic i
el que podríem anomenar criteris feixistes o neo-feixistes del món dels doblers. —D'acord, però aquesta societat o estament ha madurat les seves
com a classe, ha mort. Sí. En canvi, les famílies existeixen, els doblers existeixen. La reacció, aquí, si vol, té força. A més, li advertesc que
absoluta. Es guia per prejudicis, per tòpics. No ha aprofitat els seus doblers per assolir una cultura o perquè l'assolissin els seus fills.
que ha d'afrontar el capitalista. Els nostres empresaris, quan perden doblers, se'n van a plorar a Madrid. —Imagín que si la gent de poder i amb
cultural de valor inestimable. I la Fundació Rosa Sensat també perd doblers, però prepara mestres que ensenyin en català. —¿I a vostè li sembla
no existeix. A Mallorca hi ha unes persones que, a la postguerra, feren doblers amb el contraban i invertiren el capital, aprofitant-se de la rierada
que han fet un gran capital i que comencen a estar preocupats perquè els doblers no els entren en el compte corrent amb la mateixa abundància de fa uns
era insignificant, però les pessetes valien per a nosaltres com els doblers. Perdre deu o vint duros em posava frenètic. Com a Gary Cooper o Henry
la seva vida). S'interessaren també per les joies de la senyora i pels doblers que hi pogués haver a la casa, però el jutge, que se'ls anticipà, havia
i avui pobre capellà sense més benefici que la missa, guard tants de doblers, creurien potser que els he robat i, ja posats a suposar, no seria
els creditors ja han notificat que no volen esperar. Els nebots, ni tenen doblers per fer-se càrrec de les hipoteques ni, avesats a la vida de ciutat, no
—Els "bitxos" són els senyors que no es cuiden més que de gastar els doblers a Ciutat. "O a París", murmurà el senyor. El d'Inca començà una
aconsellaven esperar. Don Toni no escoltà ningú. A part que necessitava doblers, tenia pressa a abandonar Ciutat i sols desitjava tornar-se'n a les seves
El 28 de setembre, havent venut la finca a baix preu, perquè els doblers anaven estrets i també perquè no havia sabut esperar, el senyor emprengué
de morir, com si hagués tengut un pressentiment, els manuscrits i els doblers de què t'he parlat, advertint-me que les Memòries eren encara incompletes
curtes, el crèdit era gran i els pagesos tan aviat com estalviaven alguns doblers, els duien al senyor, que els feia uns interessos raonables i disposava
any i s'acabà el dia que donya Xima comprengué que s'anaven esgotant els doblers. El senyor se n'havia duit molts, però la neboda era fantàstica. Resulta
s'allunyaren com a mostels quan van veure que a la casa s'acabaven els doblers. Per altra part tampoc no m'agrada fomentar beneitures i no comprenc qui
la cara entre les mans. —¿Estàs segura que t'han dit que no volien deixar doblers damunt la possessió? —El batlle i el secretari han vengut a contar-m'ho.
vengut a contar-m'ho. No es parla d'altra cosa. Per això, en lloc de doblers, t'ha demanat el collar. El senyor se sentia derrotat. Intentava, més que
Memòria, i a les seves Memòries, en efecte, ho ha sacrificat tot: doblers, bon nom, fins i tot la bellesa de donya Xima. Així doncs, en sentir les
alguns desaprensius, pactats per fingir-se litigants, li traguessin els doblers de la butxaca. En aquest aspecte donya Maria-Antònia era més llesta i
pedra. —¿Així Vossa Mercè ha venut el pinar? ¿No havíem decidit que els doblers que en traguéssim servirien per cancel·lar una part de les hipoteques?
el pinar i semblava molt satisfeta. —Això vol dir, Joanet, que tocarem doblers. No m'il·lusionen els cèntims (com les vertaderes senyores del país deia
el senyor ni ella havien sofert mai privacions. Sempre que necessitaren doblers, aquests havien acudit. Tals experiències solen donar seguretat i alguna
—Els rics —afirmava el senyor— tenen l'obligació de fer rodolar els doblers. Del seu luxe viuen molts de pobres. —¿Però com pots dir aquestes coses,
Necessitava resar i recollir-me. Havia de pensar com donaria compte dels doblers entregats al comissari. A Bearn jo posseïa alguns estalvis que si no
havíem sortit plegats, no encertava en què havia pogut gastar aquells doblers. La seva petició era molt sospitosa. Però, ¿qui podia esser ella, llevat
ella, tractava, per joc, de justificar els imposts. —El Govern necessita doblers. ¿Com sostindria, si no, els soldats i la marina? —Tots necessitam
¿Com sostindria, si no, els soldats i la marina? —Tots necessitam doblers. Que demani per les bones, però que no exigeixi. Que es conformi, si és
cèntims (sempre, seguint un costum vell, deia "cèntims" quan parlava de doblers, encara que es tractàs de milers de duros). Com si no ho sabés tothom...
tergiversant els fets, de prestamista, quan era el poble qui li deixava doblers a ell, com ja hem vist, i sempre a bon interès. També es va dir, i
pensament. —Algunes vegades em va escriure donant-me notícies i demanant doblers. Els revolucionaris cremaren al mateix temps les Tulleries i l'hotel de

  Pàgina 1 (de 9) 50 següents »