DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
document M 8656 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb document Freqüència total:  8656 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

s'esfereïa el meu abnegat editor. "Que vol encarir encara més el document, en aquests temps en què no corre, per a aquestes despeses, ni una trista
retiren els diners de metalls preciosos, i fan circular en lloc seu uns documents impresos d'estricte valor fiduciari, ¿quina possibilitat de gaudi sensual
de consum domèstic. Els xecs, les accions, les xifres escrites damunt documents subtilíssims, constitueixen per a ells la riquesa. Al ric actual, la
que són també espasmes de vitalitat, i no els únics. En els llibres i en documents, en moltes petites incidències de la vida diària, els catalans d'aquells
passat, el sexe sincer hem de buscar-lo fora de la literatura: en documents privats, com el /Diary\ de Samuel Pepys. És avui —un avui que
Hi hagué un erudit català que va recollir i publicar una rica sèrie de documents medievals, tots ells testimoni d'esdeveniments crapulosos, i posà a la
en una mena d'estació, caserna o ministeri. Hi anàvem a recollir algun document (sembla que es tractava d'un document militar). Un cop enllestida la
Hi anàvem a recollir algun document (sembla que es tractava d'un document militar). Un cop enllestida la gestió, anàvem per un ample passadís,
en llibertat i pretén d'exigir-los la signatura prèvia de determinat document relacionat amb la mort del camarada Sesé" (nota del Secretariat de
espanyol". He anat al Noguer, on treballo sol en l'inventari dels documents de Figueres. Quan torno, sento un bombardeig espantós. Rellegeixo
novembre. Treballo a l'Arxiu. Quin sentiment estètic revelen certs documents medievals! Els marges, la lletra, tot té noblesa i equilibri. A la tarda
XVI, però a Catalunya n'hi ha ja del XIII. S'hi troben documents valuosos per a la història de l'art (contractes, visures, clarícies sobre
dels artistes, etc.). Ara fa poc, ell ha resolt, a base d'un d'aquests documents, el problema discutidíssim de la identitat del gran pintor del
feu una atzagaiada. Tot es podria arreglar... No he vist ningú, jo. —El document —diu ell, i li arrabassa de les mans el certificat de defunció que l'home
Mireu... Deu mil dos-cents trenta. Ell calcula ràpidament: —A raó de document per segon, en teniu gairebé per a tres hores. L'altre el fita amb una
l'home—. Tenim un índex, l'heu vist, hi consta exactament el número de documents de què disposem, ho tinc tot ordenat per anys... Què hi fa que els papers
amb l'esguard implorant. —M'han enviat del registre, diu que tots els documents són aquí. —No ho sé —s'arronsa la dona d'espatlles—. Dels vostres mai no
—assenteix aleshores la noia—. No interessa que en tingueu, vosaltres, de documents. És una disposició nova i per això van treure els del registre. Però aquí
com aquest parell que han estat reclutats perquè no disposaven de documents. Per sort, com vam dir a la darrera reunió, això ha estat solucionat. I
inútil falsificar renovacions, de manera que més que res ens hem procurat documents de l'ocupant. Unes veus mormolen en la fosca i l'home espera un moment.
havia fet la dona i el pelut hi estampa el segell abans de lliurar el document a l'interessat. —Apa, ràpid —fa—. Un altre. El cap us espera.
més en una data immediata. —Però jo em pensava que els nostres documents s'havien de renovar... —Sí. Per períodes de tres anys i mig. Que em
buscarem... S'hi apliquen tots dos, mentre el xicot els observa, mira els documents que l'home ha rebutjat cap a l'extrem. —Aquesta? La hi pren dels dits. —
L'home, més familiar, el precedeix corredor enllà, diu: —Prepareu els documents. —L'altre cop no me'ls van demanar fins al quart pis. —Naturalment. Com
rurals pertanyents a una mena de petita noblesa. No és difícil trobar documents on figuren, amb el títol de Cavaller, els hereus de la casa. Aquest títol
dels furs, jacobí i usà el títol de Cavaller de Padrós, —no hi ha cap document que confirmi que els fou tornat el títol— que el seu pare i el seu avi no
posseïa la força de la joventut i l'esperança. I encara més, tindríem un document de primera mà que ens permetria veure des d'un altre angle l'actuació
que batejaren amb el nom de Grau, en record del besavi, però que en els documents notarials consta amb el nom de Gerardo Codolar i Campdepadrós, i que es
d'ell! S'homo fugí quan sentí passes. M'estirà sa bossa, però, on duia es documents, un parell de cents de pessetes i ses claus de ca nostra. Quin esglai!
imbècil, però aquí, en ple Pacífic, tenia per a mi la importància d'un document humà, també imprevist, i una mica màgic. Màgia i imprevist, com totes les
les comet i no hi reacciona amb llestesa, caritat i justícia. Tots els documents que avui posseïm sobre l'evolució de la mentalitat obrera al nostre país
l'estudi de les lletres antigues, sobretot en la transcripció de còdexs i documents. Les escoles i els escriptoris d'alguns monestirs foren fins i tot
per la guerra i les privacions dels anys posteriors. A través dels documents de l'època, molts encara inèdits, podem afirmar que a finals del segle
de tipus històric; més ben dit, una recerca aprofundida en la muntanya de documents privats i públics en què es palesa aquesta modalitat del temperament
i una paciència benedictina l'escola castellana ha despullat milers de documents i ha regirat i conjuminat les fórmules cancelleresques per palesar,
ens ho diuen no solament els fets, sinó també el lèxic emprat en els documents de l'època. Gosaríem creure que és a Catalunya, a les acaballes d'aquell
bèl·lica i per advocats en llur conquesta del poder. Les memòries i els documents parlen, i parlen clar. Fins ara només s'han tingut en compte les gestes
ni es proposaren d'assolir una solució egoista als seus problemes. Els documents de l'època inicial d'aquest moviment generós de redreç, proven —ho hem
com els contorsionistes per fer espai als quadrets, a les estampes, als documents amb signatura règia o als retrats familiars, i encara patint perquè
no cremar la carta com ell li demanava, a exigir que li tornessin aquell document. Però desistia de seguida perquè això hauria estat mig delatar-se i
ni exclou el Kempis. Això és una profunda veritat humana, és un document exemplar, una lliçó pràctica d'exercicis espirituals. Jo ho trobo
frisança que ell no percep. Vol anar-se'n. Diu que té feina a signar uns documents a la Casa de la Ciutat que marxaran amb el tren de la nit. Avui a Teresa,
seu es presenta el senyor Llibori Terra Negra. Vénen per consultar uns documents que fan referència a la propietat d'un bosquet de roures que Tomàs es
relleus, frescos, etc.) i d'una bona quantitat de dades escrites (documents, cartularis i, sobretot, testaments i deixes), sovint ens trobem davant
L'ausberg, ja atestat entre nosaltres l'any 951 en un document de l'Urgell en la forma "asbergo", correspon al francès
Des del començament del segle XI, al costat de l'ausberg, els documents citen la "lorica", nom llatí que a Castella ocuparà el lloc
filio meo Guillelmo Iordanis"; i el mot reapareix en molts altres documents de l'època. Que la lorica podia ésser de malles, ho revela una
entre David i Goliat, semblant al fresc de Taüll. El gegant, en tots dos documents, porta un escut rodó, però en la miniatura lleonesa l'ausberg du mànigues
ho hem d'atribuir a la cultura, o a la pedanteria, del redactor del document. Un de Vic, de l'any 970, consigna "alsebergo et elmo et
i que tapava totalment el cap. Però com sia que, d'aquell casc, els documents contemporanis en diuen "elm" no podem evitar d'atorgar-li aquest nom.

  Pàgina 1 (de 174) 50 següents »