DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
dragar V 70 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb dragar Freqüència total:  70 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

a Aristótil com un menja capellans i com un drac que s'havia de dragar totes les religions hagudes i per haver, ell li va posar la ma sobre
ho esborrà tot, llevat l'escuma de les meves hores passades, dragà tot-d'una tota impressió sòlida i seria, i no deixà a la memoria sinó les
suavitat i vaig anar empenyent a poc a poc, a pleret, a pleret... Però, draga'm, terra! encara no havia badat dos travessos de dit el batent, va
es burlaven de Noè quan construïa l'arca. I el diluvi va venir, i els va dragar... i les tenebres venien, venien... Misericòrdia, Senyor! Quants de
ferest en lloances, autor de meravelles?" "Estengueres ta destra, i els dragà la terra: dugueres en ta gràcia el poble aquest que rescatares,
de n'Àuria Maresa s'era negat; que si una morena colossal se li havia dragat les cames; que si un pop se l'enduia mar enfora i l'avi Mundet li donava
com si totes les fúries infernals haguessin envaït les cambrades per dragar-los tots! També podia succeir el contrari: com que és més eficaç, sovint,
arrabassar-lo fins i a tant que aquella boca horrible, després de dragar-se el macàbric festí, fou novament closa amb maons i morter. Aleshores la
però res més... La Catrina, encara aquella vegada, tingué el coratge de dragar-se el seu despit i la seva decepció sense protestar. Com deia ell,
, a devorar-lo... Perquè, no en dubti, a poc que es descuidi, se'l dragaran de viu en viu, sense mirament ni compassió de cap mena..." "—És dolorós
donar, de menjar! Força, i lo millor que trobava. A cada punt li feia dragar una cosa o altra... que l'arribava a enfitar, cregui... i ell, com si tal
se'n entornà a la cuyna, hont altra gent forana tampoch parava de dragar, y en la sala y cambra gran seguí la saturnal grollera, sota la
fa de les seues mentris es pas vist, mes un cop se'l descobri, com si se'l dragués la terra... Mirèu com ha pas tornat a la ermita després de la estamenya
desaparegué enmig d'un prat accidentat com si la terra l'hagués dragat. Els caçadors descobriren que havia caigut dintre d'una esquerda, en la
la Gàl·lia s'alliberà de la persecució cruelíssima. Cinc cents soldats dragaven la rada de Selèucia, que aleshores servia de port a Antioquia. Es
han de oir la veu de la Iglesia davant de l'enigma ferotge que amenaça dragar la civilització, que desgracía tantes families, que escandalitza a les
i execració. ¿Per què no s'obre la terra, com feu per Corè i Datàn, dragant-se'l viu l'infern? ¿Per què no baixa foc del cel, com damunt del capità
O millor dit, una desaparició. En l'escena que Satanàs crida: "Terra, draga'm", la trapa de terra havia de baixar ràpidament, tal com és la llei,
el preocupava. Li treia la son pensar que ell podia cridar: "Terra, draga'm", i que la terra no el dragués. Per a un Satanàs amb amor propi, i
son pensar que ell podia cridar: "Terra, draga'm", i que la terra no el dragués. Per a un Satanàs amb amor propi, i aquest n'era un, la situació podia
Als canals dits, no hi circulen les aigües, i cal anar-los netejant, dragant-los. Amb el temps es forma la separació del que ara denominem El Pas de
pels caballs, la máquina feta segons l' estil de les que serveixen per dragar y en fí la batadora de vapor que 's la mes moderna y la que 'n passa mes
i ara us les haureu d'entendre amb la guàrdia civil. Els carboners es dragaren la seua ira i el seu odi, i, atemorits, marxaren per sempre de les
Del mascle voraç Oh mar, poderejant i boja, que ho dragues tot: la vela escassa del gussi, cuca matinera; la nau
els portalans del Palau qui ja el vetllaven; ja se'l draga un corredor, ja es troba al peu de l'escala; ja
uns queyen a les llanxes; altres a l'aygua, que s'obría dolçament y se'ls dragava. Unes barques s'allunyaven plenes, sobrexintse de gent penjada als
Em trauràs la pensió si vols, però et maleeixo! Que la tinguis que dragar un dia tota, l'aigua que ens robes! Roseta. Calleu, Nanga!
Mon senyor, salveu-vos: l'oceà sobreeixint de ses riberes, no draga més impetuós la platja que Laertes, en cap dels motinaires, ajup la
a l'aire lliure. Hermes. ...i les entranyes calentes que jo dragava! Càrion. Quin còlic sembla que regira les teves, ara!
! Vil! ja no hi era, no hi era y no es que l'Infern se 'l haja dragat, no; monstres tan horrorosos com ell ni 'ls vol l'Infern en sas covas;
bè com á ell li sembla. Roig. (Deu vulga que del Infern se 'l dragui avuy la caverna.) Agu· ¿Que dius baix, Roig, que no 't sento?
los veig que desapareixen com si un pou se 'ls engolís ò be se 'ls dragués la terra!... [(Tots van á mirar altre cop)] Agu· Alguna astucia
Nor· Oh! Com un llamp caygut del Cel no 'm fa cendra, ò ja no se m'ha dragat la terra qu'ara trepitxo. Agu· Calla, desditxat, qué fas? ¿Vols
á mi m'horroritza lo pensá en la mortandat dels que anava aquella timba dragantse, com fa l'Infern quan als seus condempnats crida. Bru· Oh! Deu
que la terra d'improvís s'ha obert com un xaragay y ha comensat á dragarse, entre horrends crits llastimers, cavalls, armas y guerrers sense pará
aquí hi ha 'l mar que abaix udola. Si deu no mes un pas, l'ona vehina se draga al vostre fill. Com· ¿Donchs no haig de darlo? [(Quant Norbert
avansar, pus lo papa caminava ja enderrera, no cessava aquest de fer dragar al emperador lo número ab que era conegut en lo mòn. —Tossut ets: la
La familia's posà dol; ella, esclava del ¿què diràn?, tingué de dragar son dolor en silenci. Feya més d'un any qu'estava delicadota, prima,
La Mayola no distava de la vila més d' una llegua, qu' aquell tronch se dragava descansadament en mitj' hora. —"Es una broca d' acer" —deya en Boy,
pobres y protegía als desvalguts. De tant en tant desaparexía com si se'l dragués la terra, y allavors reposava disfrutant de ses immenses riqueses en
ò a la criada qu'arraulida a un recó de la era estossegava'l fum qu'havía dragat y gemegava dolorosament. Ens miravan compassius sense rès fer. En Pep
que'm vaig llensar com una criatura;— ¡que no hi hagi terra que's dragui semblant bestia! Emprò fés el cor fort, fill, y buscarèm la torna, que no
y incomprensible de la Coralí, a qui talment semblava que s'hagués dragat la terra, tot, tot contribuhía a obrir portells en la meva fe, que cada
y cua Lo General y la Marquesa no's poden veure ni dragar... No es pas d'avuy sa antipatía, que vé de fa molts
a lliure gust. Lo General y la Marquesa no's poden veure ni dragar; tot lo que un vol, ho exigeix l'altre de sa benigna
los dos vehins no's poden veure, no's poden veure ni dragar! Lo General, quan surt de casa, tomba a l'esquerra poch a poch;
y balladors y cobla y foch, tot d' un plegat se 'ls va dragar la terra sense deixar 'n senyal, entre cridoria horrible y
com un tresor benehit. Y l'aresta despullada, per las formigas dragada, de la Espiga, què'n restà? Què'n restà? Un altra
pastor, avisat per la cridoria, no hi corregués furiós; y quant dragava lo Llop ab més delit y bruolava entre despulls
l' occeá salvatge No 's tira sobre platjes pedregoses Ni ab més forsa se draga les planures, Que Laertes irat ara aquí arriba Atuhint als soldats que 'l

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »