DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
ecumènic A 182 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb ecumènic Freqüència total:  182 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

la nova pujada que fiten el Tractat de Lausana i l'expulsió del patriarca ecumènic. Després de la victòria del 13 de setembre, que ara és la festa
i Laumes. Si el nom propi té en Proust aquesta funció ecumènica resumint, al capdavall, tot el llenguatge, és que la seva estructura
de la seva utilització simbòlica. Així, en la taula següent, que tot home ecumènic de la segona meitat del segle XX ha de conèixer si vol moure's
d'aquest esperit reticent no ha pogut impedir l'avanç de l'onada ecumènica. De l'avanç d'aquest esperit en parlarem més endavant, però ara ens cal
finalment, haver l'hegemonia del món cismàtic, essent grec el Patriarcat ecumènic de Constantinoble. ¡Quin novell formiguer de qüestions dificilíssimes,
arribant a una amical compenetració entre el Vaticà i el Patriarcat ecumènic. Estudiada a la llum de les consideracions que acabem de fer, ressalta
digués el nombre exacte dels bisbes assistents a no importa quin concili ecumènic, i aquesta manera de procedir havia creat gracioses anècdotes. El Dr.
clandestina. La Roma de la Unitat, al costat de la Roma eterna i ecumènica, no havia aconseguit res més que fer un paper molt prim, perquè aquell
seguirà uns altres camins. Com estic insinuant, la Roma catòlica i ecumènica del meu primer viatge es menjava de viu en viu la Roma dels altres, a
opinions sobre la persona del Crist, condemnades en el segon concili ecumènic de Constantinoble. Morí devés l'any 390. Té trenta llibres
i pujà a la trona per predicar. Quatre eren aleshores els concilis ecumènics que l'Església havia convocat i aplegat. I com fos que hi havia fidels
contra ells i la matèria del seu sermó fou que els quatre concilis ecumènics tenien d'ésser creguts i obeïts com els quatre evangelis. Consumà Teodosi
que hauria estat incorporació nobilíssima d'Espanya a la ciutat ecumènica del dret modern, aquesta Llei ha preferit cohibir la llibertat de
Però no fou així. La veritat brilla puríssima en els concilis ecumènics; Roma la proclamà i la defensà sempre en tota la seva puresa, i aquestes
que l'obligui a descobrir sempre una dimensió nova. Altrament, l'onada ecumènica decaurà en lloc de guanyar progressivament els cristians i, per ells,
una nova dimensió de l'ecumenisme L'ecumenisme resulta estret Una onada ecumènica desvetlla actualment unes esperances immenses. Què fer perquè, en lloc de
es veu encara disminuïda a causa de llurs separacions. Si l'onada ecumènica que es desferma va dirigida únicament per certs responsables de
la cristiandat tan profundament. Entre altres, hi ha tres gestos verament ecumènics, susceptibles de ser esdeveniments de Déu, camins d'unitat, mitjans de
pur en l'impuls de cadascú. Deixar-se distanciar seria contrari a l'acció ecumènica que sempre relliga, sense rompre mai. Set de realitzar Escrivint aquestes
l'ofrena oculta de les nostres vides. La veritable història del moviment ecumènic no s'escriurà mai. Està en les fidelitats petites i grans d'aquells qui
no és una planta sense arrels. Dialogar amb tothom A Taizé, la vocació ecumènica ens ha obert més i més a l'humà d'un any a l'altre. Ens ha desvetllat l'
diàleg. Un cristià que pressent en el seu proïsme els valors més ecumènics i cerca en ell l'home creat per Déu, es fa beneficiari de la re-creació
veus ací per què és important d'entrar en contacte, mitjançant un gest ecumènic, amb el món dels pobres i de lligar-nos-hi. Altrament, a causa de l'
el misteri de l'Església. Solidaritat amb tots els batejats La vocació ecumènica ens porta necessàriament a una reflexió sobre l'Església, puix que una fe
com abans. Aquesta actitud doble, per no dir aquesta "doble vida" ecumènica, és una de les temptacions per excel·lència. És el preludi d'un demà ple
per excel·lència. És el preludi d'un demà ple de decepció. Dir-se ecumènic, tot tement la unitat, porta a tancar l'onada ecumènica en la institució,
decepció. Dir-se ecumènic, tot tement la unitat, porta a tancar l'onada ecumènica en la institució, a impedir-li de rebotar, a fer-la decaure. El paper de
El paper de la institució, ben al revés, és d'assumir tota vocació ecumènica. Acudir, i no fugir El 1519, comentant el text de l'Escriptura
ser capaços d'avançar-se sempre a quelcom de nou dins el conjunt més ecumènic. L'eucaristia, alhora mitjà i resultat de la unió, és única a poder-nos
En ella estan enllaçats els qui es menyspreen per ignorància. L'onada ecumènica morirà, si no ve aviat el dia que es reuniran al voltant de la mateixa
és una realitat de vida. Ser autèntics, en relació amb la nostra vocació ecumènica, suposa una exigència d'unió en la vida de comunitat. El fet de ser
en la perspectiva de l'esperança. Mantenir-se en la serenitat La vocació ecumènica és, amb tota certesa, la prova del foc, un combat que necessita la plena
són batzegats i profundament ferits per tot allò que suposa l'engatjament ecumènic. Si els testimonis de la unitat pertorben tal o tal cristià de la seva
amb el sí i l'amén d'un cor fidel. La castedat obre a una dimensió ecumènica insospitada. Per mitjà d'ella, volem esdevenir homes tan donats a
ells. Hi ha ací un exercici d'obertura a l'universal, d'obertura verament ecumènica, que permet d'assumir, amb un cor disponible, totes les preocupacions,
i no els tanca a ningú, té la possibilitat de viure segons les exigències ecumèniques i de comprendre, per tant, cada situació humana. El qui, cercant Déu, vol
les seves reformes i posar-ho tot en joc perquè no decaigui l'onada ecumènica.
de comunicació pràctica entre catòlics i dissidents. Però aquesta efusió ecumènica topa fatalment amb un obstacle formidable, insuperat fins avui, per a
no s'haurà arribat a la compenetració d'ideari teològic, la tendència ecumènica fallarà en la part més fonamental i serà sempre l'esca de dissensions i
l'esca de dissensions i picabaralles incompatibles amb la desitjada pau ecumènica. ¿Com és possible la convivència efusiva, segura, confiada, entre
exigències severes de l'ortodòxia amb les efusions generoses de la unitat ecumènica, a fixar allò en què uns i altres poden transigir i allò que uns i altres
dogmàtiques innecessàries, i que avui són un dels obstacles de l'efusió ecumènica, que hauria de presidir les relacions entre tots els cristians. Per a
sincerament com un dels fins més importants del concili actual, la unitat ecumènica. Alguns es pensen —i ho diuen categòricament— que la recomanació de
afavorit el ministeri sacerdotal, i es facilitaria l'acostament ecumènic? I si la llei d'or del celibat encara s'ha de mantenir, ¿amb quines raons
el celibat 17. Certament, tal com ha declarat el Sagrat Concili Ecumènic Vaticà II, la virginitat "no és pas exigida per la naturalesa del
de servar el celibat fou proclamada més tard solemnement pel Sant Concili Ecumènic Tridentí, i fou incorporada finalment al Codi de Dret Canònic (cànon
de l'any 692, i com ha estat plenament reconeguda pel Concili Ecumènic Vaticà II, és degut també a una situació històrica diversa d'aquella part
potestat ho demostra l'eventualitat, tinguda en compte pel recent Concili Ecumènic, de conferir el diaconat també a homes d'edat madura, que visquin en el
L'execució de les normes del Concili 61. El Sacre Concili Ecumènic Vaticà Segon ja ha indicat sobre això criteris i normes sapientíssimes, a
quals, cada vegada més precisos, seran consagrats pels grans concilis ecumènics. Cal confessar que el misteri d'un Home-Déu és ben desorientador per a la

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »