DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
efectuació F 32 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb efectuació Freqüència total:  32 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

quelcom d'individual, tangible. Així també la nació ve a resultar l'efectuació de la unitat íntima del particular en l'universal: allò que Vico
dels seus elements constitutius, s'ha posat en condicions de l'efectuació d'una grossa lluita, sense que aquestes condicions hagin hagut d'ésser
l'esmentat soroll. Canvi de tonalitat de Wintrich. Mecanisme de sa efectuació i manera d'obtenir-lo. Diferències entre el canvi de to de Gerardht i el
i en les d'altre origen. Transposició percutòria. Procediments, lloc d'efectuació, significació i valor. Dades proporcionades per la transposició
xoc de la punta, ritme, extensió i regularitat o irregularitat en la seva efectuació: significació de les depressions sistòliques de la punta: xoc difús
(§ 33, primer principi, segona conseqüència). 3a· Efectuació de les operacions indicades pels parèntesis. 4a· Reducció de
Preparar l'equació © Eliminació de denominadors © Efectuació de les operacions indicades © Transposició de termes ©
clàssic que veurem més endavant. Tercer. Preparar l'equació © Efectuació de les operacions indicades © Transposició de termes ©
/x\)] d'ésser igual a 52 + /x\, podrem escriure © Efectuació de l'operació indicada © Transposició de termes ©
Wassermann, Bordet, Gengóu), també de molt discutibles resultats y d'efectuació gens fácil. Reacció d'activació del veneno del cobra, (Calmette):
tenen en compte els diferents elements que deuen intervenir en la deguda efectuació. Diagnóstic de la tuberculosis per la tuberculina: La
Pagés del indicat Lloch de Ares en manifestació de lo que ha desitjat la efectuació del matrimoni de la Rosa Bigordá: Y en satisfacció de tots drets de
la unitat entre «la presència de la representació per al subjecte» i «l'efectuació de la representació que duu a terme el mateix subjecte». Ara bé: si tenim
dient-ho en termes planers, funciona com el «camp de joc» que lliura l'efectuació recíproca del subjecte i de l'objecte, tot i que es tracti d'un «camp de
disposa les regles que organitzen el descabdellament de l'esmentada efectuació. La intencionalitat també pot ser comparada a la prioritat que té un camp
d'un objecte per un subjecte mai no consisteix en un seguit d'efectuacions espontànies, sinó que aquest desempallegar-se subjectiu està sotmès a
per al subjecte de l'objecte de la representació, d'una banda, i l'efectuació de la representació per part del subjecte mateix, d'altra banda,
només pot emergir en tota la seva autenticitat si el cerquem en l'«efectuació» —que ha de dur a terme el mateix subjecte— dels modus d'autodonació (la
com un «dur a efecte» executat per la subjectivitat. En aquesta «efectuació» subjectiva s'hi allotja una dimensió voluntarista en la mesura
actual la presència d'«allò fenomenal» esdevé contraposada a la seva efectuació pel subjecte; ara bé: cal tenir en compte que a diferència del que
de la representació —la representació pròpiament dita— i la seva efectuació —o sigui el «representar» mateix— han de ser estrictament
que vincula el «representar» amb la «representació», relligant l'«efectuació constitutiva de l'objecte» amb la «presència constituïda de
i la representació, allò constituent i allò constituït, l'efectuació i allò efectuat i, en definitiva, «Vollzug» i
en definitiva, com és possible que el jo transcendental sigui el pol de l'efectuació, o sigui del «Vollzug» —és a dir: la instància tètica que
a repugnància o indiferència. En la segona accepció,«activitat» significa efectuació, expressió, producció, procés centrífug, mobilització de l'energia,
obediència Inatenció, atenció voluntària (amb esforç) 2. Sentit d'efectuació Activitat Expressió Producció (o reproducció) Exteriorització
en el sentit 2, però passiu en el sentit 1. Com es veu, l'activitat d'efectuació no és ni un caràcter necessari ni un caràcter suficient d'allò que convé
a estar fonamentada sobre la vida. Però cal reconèixer que l'activitat d'efectuació presenta certs avantatges que l'escola haurà d'explotar. D'entrada allò
relació amb la interpretació de textos; la idea directora serà així l'efectuació del discurs en tant que text» (TA 75); «hi ha un problema de la
pur, mentre que les formes d'actualització corresponen a les efectuacions de l'esdeveniment.) En segon lloc, les singularitats gaudeixen d'un
en un concepte racional universal, o el camí hermenèutic d'Eckhart de l'efectuació de l'acte i la recuperació de la tensió perduda pròpia de la
, i expressa la unitat òntica no de la forma sinó de l'acte. I és que en l'efectuació d'allò creat, quan Tomàs explica l'origen de l'ésser per creatio ex